Telefonnøgle Næstved 1965

Næstved KUL & KOKS Komp. AIS, tlf. 7214 20

Næstved KUL & KOKS Komp. AIS, tlf. 72 14 20 722848 Jensen’« Th., trævare- og por- slennefabrlk, PlleveJ 25. 7215101 Jeppesen J. P., kaffe en gros, Kind- 721509J hostegade 9. - - Forvalter Bernhard Olsen. Omst. efter lukketid 720677 - - Forretningsbestyrer 8. Mikkel­ sen privat. 721818 - N. P., skomagerm., Kindhesteg 5.

724484 Jensen C. O., pelst., Rønnebæk. 721469 - Jens P., fhv. pelst. Kløvervej 11. 721232 - Ernst, pelsdyravl., Ringstedg. 132 725665 - Poul E., pelsdyravl., Hvodevæ. 37. 722937 - Emil, pensionist, Kildem.veJ, 57. 724121 - Jens, pensionist, Platanvej 2. 723087 - J. pensionist, Bkyttemarksv. 88. 723180 - A. BJom, pianistinde, Falkevej 4. 725205 Jensen Ole. oxum. pitin«i- stemmer, Karrehækv. 31 > 724148 - Dan, portier, KarrebækveJ 39. 724819 - Chr., fhv. portner, Platanvej 2. 723265 - S. V., prni.ljtn., Grønneg. kaserne. 725436 - Henn., prokurist, Østergade 10. 724028 - Walth. pølsem., Solbakkevej 3. 725480 - Mogens, redder, PræatnvcJ 109 D. 725814 - Jørg., rentier, Samsøvel 13, 721967 - Arne V., repr., SlagklldeveJ 8. 723216 - Arno, repr., OodthAbsallé 26. 723381 - Gert, repr. (Rydsj, Kaffebrænde- ri), ErantlavrJ 31. 724406 - Jørg, repr., KarrebækveJ 39. 723113 - li. Nielsen, repr., ØsterveJ 3. 722625 - Olaf, repr., IngemannsveJ 25, 723684 - Ove, repr., LyøveJ 13. 724148 - Poul, repr., Digevej 12. 723060 - Poul. repr., Lindevej 14. 725157 - Willy \V. repr., RollghedavcJ 92. 721213 - Norg.iard V„ repr., Klldem.e. 129 72565« K. Brask, revisor, i*r«'støvej 37 A. 723195 Jonsen Helm., sadelm,, Vogn- mandsganrden, LI. Næstv. 722398 - K. Tandnip, Tandrupa Salater, Lindeparken 7. 725465 - Kaj, savskærer, Ørnevej 2, f21497 - Poul. skolebtj., Kløvervej 17 725252 - Oda, skolepsyk., Frihedsvej 4. 726615 - Kaj E., skræderm., Nygade 17 723752 - tTrb., slagterlarb., Rugvænget 13. 722515 - E’-i'ng, slagterm., Præstøvej 72. 721520 - Hans, slagterm., Kalbyrtsvej 62 722308 - K. J., sparekdir, Karretnekvcj 44 723543 - K K., pens. stationsmester, Ring­ stedgade 226. 720895 - Georg, sygekassekass. Skytte­ marksvej 19. 721465 Hita Damborg, sygepl.ske, fru. l’ræstøvej 99 B. 721367 - 8. Nygaard, taksator, Ndr. Fart- magsvej 12. 722037 - Bjørn, tnndtekn , Kindhesteg. 2. 724021 - Elsebeth, tandtekn., Østerg. 10 720495 - Oerhard, telf.mont., Havevej 6. 722182 - O. Herford, telf.mont, Nelllkev. 4 722932 - Poui-Borge, tclefonmont., Karre­ bækveJ 102 A. 720173 - Tobias, telf.mont., Ved Kilden 6 725696 - Annelise, tlfnl.lndc, Klldem.v. 79h. 721489 - H. Jørgen, tjener, Primulavej 0 725461 - Fr. Moller, togbtj , MøllegArdsv. 1. 723184 - N, togfører, PrtmulaveJ 56. 724447 - Sv\, togfører, Slagelsevej 3, 725507 - Kn., toldbetj., Fjordtoften 15. 722663 Jensen Inger, trikotage,

722480 Jensen E., læreti., fru Karrebækv.58 725280 - Lilian, læ.lnde, Solvej 2. 72404« - O. B., løjtn., Elmeparken 22. 721589 - Gunnar, major, Gardchusarkas, 724341 - J. P., major, Østergade 12. 723790 - Ernst, maler, J. JensensveJ 14. 722866 - Ib, malerm., BlrkholmveJ 2. 721986 Jensen P. E., malerm., værk- sted og kontor: Oranis%f> 12 . — Privat bolig: Fuglevænget 7. 721861 — Konduktor O. Luttcrmann, Prl- mulavej 11. 721507 Jensen l*onl, malermester, GronlnndsveJ 3. 724144 Jensen Nielsen Vagn, maler­ mester, FixveJ 12.

720401 722350 725131 722947 723530 724993 725238 725548 723434

Uhr., typ„ Gallemarksvej 44. Pstsr, typograf, Rampen 8. C. Møller, tømrer, Reistrupsvej 8. Ejler, tømrer, Præstestræde 6 B. Gunnar, tømrer, Slagelsevej 115. Johs., tømrer, Bkyttemarksv. 29. Jobs., tømrer, Ringstedg. 104. Kai, tømrer, Lindevej 15. Børge, tømrerm, Ringstedg. 43.

722999 - Anna, sygepl ske, SletteveJ 8. 721040 Jepsen Henry, Torvestræde. 7. 720751 - J. C., bogholder, P. Bodilsvej 23. 720120 - Erik, Fjordtoften 18. 721495 - Niels, læge, Kindhestegade 3. (Kons. mand., tirsd., onsd., fred 9-10 og 13-14, torsd. 0-10 og 17- 18, lord. kun eft. aft. Telefontid 8 0). 722322 - Erik, repr., Hvedevænget 03. 720102 Jernbanerestaurationen (C. Carøe Ravn). 720140 Jernbanestationen. 723300 Jernforretalng, A/8 Sydsjæl­ land«. 720212 Jespersen A., atatseks. ejendoms­ mægler, Lollandsvej 10. 722711 - D., fru, SletteveJ 8. 723803 - Chr., fhv. gdr, AaderupveJ 88. 722340 - Johs., branddirektør. Østifternes Brandforsikring, LI. Solvej 5. 720299 - Laur., gdr., Højbo. Vredsløse 724851 - P. M., oberstljtn., bolig Grønne- gades kaserne. 722331 - Villy, overbetj., Klldemarksv. 123. 725481 Ole K„ repr., Frihedsvej 22. 725827 Jessen Kn., frltidshj.leder. Fersken­ vej 12. 720383 - E, købmd., Hvedevænget 24, 721167 - H., redaktør, Qrundtvigsvej 25. 723382 - Arne. repr., HJarnøveJ 7. 725648 - Aksel, togfø., Rugvænget 22, i/jirjessfen tEØ TORV FSTRÆDE 6 NÆSTVED TELE. 72 00 27 - 72 01 17 Isenkram og værktøj. Ola« og porcelæn. (Omst. til Ulrik Jesslen privat). 722408 - H. A., Isenkræmmer, Skovbakken, Rønnebæk. 722362 tJette« (Ib 8chm!dt), Rnmsh 21. 720808 Joensen Valdemar (12 13), provst, Købmagcrgade 2. 720027 720117

Chr. Jensens sønner

727508

723419 - - Eigil Hanson. Tømrermestre, entrepr., Præstevej 60 A. TB *870 - - Svend Jensen, OdlnsveJ 14. 720008 - * Chr. Jensen, Bag Bakkerne 33. 722811 - - Værkfører Poul Andersen, PrswrtøveJ 148. 723749 - - Ingeniør O. Sørensen, Sten­ bæksholm. 723126 - - Fmd. Bernh Hansen, Kilde- marksvej 28. 724549 - - Fmd. Aage Espenhetn, Blr- gittovej 16 726959 - Quordrop Evald, tømrerm., Thu- _____ rovej 8. 720870 - M., fru, tømrerm., OdlnsveJ 14. 721476 - Oun., tømrerm., Herlufholmvej 7. 7* 344 - H. Chr., tømrer- og snedkerme­ ster, bolig, Vinkelvej 15. 722144 - - værksted: Smedevej 4. 722074 - H. Erik .tømrerm. Bolig Met- stersvej 47. Værksted: Nygaards- vej 58. 721012 - Peter, temrerm., ThorsveJ 7. 723963 - Eigil, underværkf., DlgoveJ 4. 720*26 - K., vlktualleforr., Slagelsevej 11. (Omstin. t. bolig), 720170 Jensen A., Vognmand«- og Flytteforr., Karrch.veJ 1 B. 721629 - Elnar, vognmd., Fabriksvej 10. 720553 Hans. vognmd., I. Hvldtfeldtsv 2. 722272 Jensen Herman, vognmand, MnoghnJ, Rønnebæk. 721617 - J. P, fru, Rollghtnlsvei 8. 720164 - Niels E., vognmd., Kalbyrtsvej 69 720674 - Peter, vognmd., overf. Posthuset. 726635 - Toft, vognmd., Rolighedsvej 7, 724670 - Vagn, vognmd., Rønnebæk, f23509 - Rudolf, vulkaniser, Solbakkev. 34 723008 - Børge, værkf., Bygvænget 10. 720815 - Kn. Chr., værkf., Slagelsevej 83 722671 - Laurits, værkf., Kltdemarksv. 45 724783 - T. Ourø, værkf., La Courvej 1. 720483 - A. E., økonoma, frk., Herlufoh. 721074 - Frede, ølhandler, PrtmulaveJ 52. 723894 - Erna, Skovbrynet 8. 720739 - Vennurgaard E„ Niels Juelsv, 9. 720250 Jeppesen I», K. & Søn, fabr., Farlmag«veJ 69. 720771 - Kathrine, frk., Slagelsevej 11.

722572 723776 724929 725304 722033 725804 723317 725180 723724 721978 721168 721812 725286 725782 723832 724643 720742 723936 720568 723219 723148 720349

•v. Aa., markct., Lollandsvej 10. G Klarskov, marskandiser, hj. af Grønnegade og Nygade. Em., maeklnarb., N. Farlmagav. 6. Hans J., nmsklnarb,, Ferskenv. 43 H. P., masklnarb, GormsveJ 3. Tago, nmakltiarb., Digevej 10. Laur., maskinfører, Slagelaev. 72. Mark., maskinforhdl., ItoarsveJ 8. Henn., mask.,form., P. Bodllsv. 15. J, A., maskinmester, Digevej 8 Knud, maaklnmeater (Næstved El-værk), Od I nsvej 8. Martin, maaklnm., Karrehækv 21. H. Jacob, mejerist, Ringstedg. 108. Fr., mok., Præslovej 179. Knud, mek., Klldcmarksvej 81. Aksel, montør, KalbyrlsvcJ 53. Ejnar, montør, Kornbakken 27. (lert, montør, Karrebnkvej 98 E. Chr., fhv. murerm., Slagelaevej 3. H. It., murerm., Orundtvlgavej 10. Kjeld, mualkdlr., Solbakkevej 30.

723883 721!>«4 724119 722*18 725171 725032 725717 722359 723797 72152

723222 72124

33192

sPVi?"*’

,207 72439« 724248 720427 720298 72489« 725885 720*144 720068 722514 722f;80 724428 723143 724004 72332

Melder Gulv*<*>pr»r og tftngoutMyr

lljnltor«

Nmurd tit. MM4I

724372 - P. Chr. A Søn SJæll. Møllcstensf. og Møllebyggert, Ringstedg 92. 722674 - Oda, operat sygepl., Tagensvej 6. 725303 - Erik, o.assistent, Vesterport 2. 72261« - Else Hnlst, o.ass., Karrebækv. 35. 722189 - Esther, o nas., l’ræstøvej 109 D. 724734 - Poul Arne, oversås,, Brygvej 12. 725528 - Frank, o.betjent, Danavej 28. 721317 - Otto, overbtj , Jeppe AakJærsv. 33 723857 - V., overbetj., Karrehækvej 100 C. 720197 - Knud W., o.faktor. Enlghodav. 13, 725225 - Henn., o.montnr, Hvedevænget 40. 720520 - A., fh. pakhusfmd , Vord.borgv. 21 723488 - E. Rybcrg, papirarb., Frlhedav. 12 724044 - Johs., papirarb., Slusehuaot. 7247A3 - Børge, pelst., LI. Næstved Mark. 720781 - Ernst, pelst., Stenbæksholm.

723610

Rlngntedgade 1. Omst. til bolig 725819 Johanncsscn VV. Srharff, fru, Vor- dtngborgvej 48. 720108 - P., krimlnalasH, Hvedevænget 5. 720788 - Er’.., skibsfører, Herlufshnlmv. 4. 723660 * Kai, værkf., KarrebækveJ 102 D

Gnyerne« Oaard, Axelt. 6. 722769 Borge, Iræarb ErantlsveJ 11A. 728089 - Egon A., træarb., Ndr. Farlmags- vej 22 A, P. T. V0ULUND -„ Greyhound "- NÆSTVED, TLF. 721019

P.T.'

IN DIAN Boot Polish 47

Made with FlippingBook - Online magazine maker