Telefonnøgle Næstved 1965

Næstved KUL & KOKS Koinp. AIS, tlf. 72 14 20 720651 Mohelhuset, Riddergade 10. 7211561 Mødrehjælpen 1 Næstved, Hjultorv 721549 1 182. Ekspcd. 13-15, lord. 10-11, 721265 Mødrehjælpens svangre- og modre- hjem, Kildemarksvej 65. 725820 Moinlche Grethe, sygehjælper, Kil- demarksvej 79 F. 723226 Molleparkens Kolonial (E. P. Larsen), KirrebakveJ 25, 723228 Molleparkens Konditori, Ouro Jensen, Karrebækvej, 722830 - - Orlmstrup Bageri, Grimetnip- vej 24. 723371 Molleparkens Slagter- og Marcuterl, Ikarrpb.veJ 25. 721356 Mørtelværket (Præstøvejens M.f. Kontor: Hj. af Ramshørrød og Set. Mortensgade. N Gulvtæpper Claudi Hansens eftf. Tlf. 72 00 60 724540 N. T. Kiosken, Rlngstedgade 13. 724740 - - Rejseafdelingen. 721863 Naef A., forstander, Karreb.vej 37. 720388 NATIONAL s!forsikring Sommer Petersens Eftf.

Næstved KUL & KOKS 720813 Nielsen N. Jørgensen, assur., Fart- magsvej 55. 720104 - A. Bjørnbak, autohandler, Rlng­ stedgade 198 lo!??? “ ‘Jørgen, autohdlr., Prrestøvej 10A. 725267 - Bent, automekan., Basnæsv. 18. M5061 - Keld, automek., Læsøvej 10. 721515 Nielsen Per, aut. Folkevogns- forhdl., Kindhestegade 22. 722687 — BodgT'Bkovvænget é 721535 Nielsen Svend, autoværksted, Kurreltækvej 6. Rleh., bankfuldm.. Karrebækv. 11. Aa., barber, frisør, SlagelseveJ 11. C. E., bestyrer, MorelveJ 4. Nielsen Willy K.t hlikkensla- germester, Rugvænget 8. 722730 - Kn. Høfberg, bllkk.sl., Ny Hol- stedvej 26. 720115 - E., „Iris", blomster og kranse. Ramsherrcd 16. 725375 - Mogens, bogho., PræstøveJ 99 C. 721666 - Alfr. E, branddir., Maagevej 12. 722280 ** Olaf, brødforhdl., Grønnegnde 17. 724152 - Bodil, broduds., J, JensensveJ 46. 724958 - K. Seler, brøndgr. Frihedsvej 8. T25600 - M. Kjærulf, rand, pharm. Herluf- vænge 2. 7.’mi3 - Aage, chauffør, Østergade 34. 720744 - Bent, chnuff.. GrlmstrupvcJ 36. 724159 - Charles, chauffør, TAgcnaveJ 10. 725853 - Edvard, chauffør, KcgnæsveJ 13. 725437 * Eigil, chauffør, Rlngstedg. 3 A. 721233 - Henn., chauffør, Aaderupvej 53. 723412 J., chauffør, Kildchakken 3 722763 - Otto, chauffør, Ejlersvej 40. 723169 - Verner, chauffør, Præ^testr. 6 A. 720779 - O., cykelh., „Cyklebørsen", hj. af Karrebækv. og Slagelsev, 724727 - - Bolig: Karrebækvej 6. 723033 - O., fru, damefrisør, Ejlersvej 32 720514 - Ellen, dameskræder, Vordlng­ borgvej 28 720065 - Slgr., defektr,. fru. Erantlsv. 21 D. 725213 V. H , depotart)., Rugvænget 12 E 720552 - VlgKO, destruktionsanstalt (v. Mads Nielsen), FodhygaardsveJ. 725174 - Bøje, dir., Fyrreparken 11, 725268 - E Nordnhl, dirckt.sektr., Karre­ bækvej 43. 723339 - Harry A., dir., Industricentret, ThurøveJ 3, 721913 - Walther, dir., Snoghojg. Rønneb. 725082 - Erlind dist .chef, bol.: I’arkvej 26 (Det danske Rengørings Selskab A/8). 721603 - Math., dlstrlktsmont., Klihlersv. 8 721199 - lv., dommerfuldmægtig, Jeppe Aakjærsvej 13. 725786 - Frøllng, driftsi., Norgosvej 23. 724118 - Harry, ejd.hdl., GronveJ 18. 721812 - E V, ejendomskommissionær. (D. E. H ), MllltærveJ 5. 725283 - Erik, ekspedient, Karrebækvej 43. 723916 - Anker, ekspd.aekr,, Hvedev. 20. 723404 - 721715 - 725179 - 722090 - 722125 - 723718 - 722620 “ (Bolig) Tlf. Karrebæksm. 49. Arnold, bådebygger. Ydemæa. N. Østcrgaard. bag. riet, Ømev. 1. N. C., banebetf., OlentevoJ 7.

Konip. A S, tlf. 72 14 20 724218 Nielsen H. Hjort, elektr., Frejasvej 4 Nielsen & Hansen, statsnut. 722219 H-iip * >U, y Horgø Nielsen, Erantisvej 53. 7221641 K k »»' s Eft., stat uaut. 722764| elektro-instnllntor, Nyvej 8. 720309 Nielsen Karl & CoM sta tsaut el InstnlL. Kindhesteg. 26, 720381 - - montor Kaj Nlss, bol.: Hvede­ vænget 3. 722631 - Luja Moller, el-mekn., Fodby* gårdsvej 37. 723053 - Ejler, entreprenør, Samsøvej 21. 720292 - Mads, fabr., Karrebækvej 13. 722181 - Arne, flytte- og vognmandsforr., Kornbakken 1. 720431 - - Bolig, Sterkelsvej 7. 720156 Nielsen Niels, flytteforretn,, Axel f!, tjansen* elft., Skyttemarksvej 85. 723956 - Karl Frede, fmd., Primulavej 1. 722806 - Kaj, forpagter, OrønveJ 14. 720525 - M., fh. forst.I., frk. Otiumsvej 2. 720977 - li. P., forvalter, Jernbanegade 6. 724808 - Børge, frisorm, Præstøvejens Herresalon, PræstøveJ 8 A. 720143 - Chr., frlsørm., Kirkestræde 4. 720831 - E. frlsørm., Kindhestegade 15. 7246« *8 - Helge, frlsørm., Klldemarksv. 37 72405® - Anna, fru, Kindhestegade 3 C. 724348 - A. Kragh., fru, SlagelseveJ 19. 723969 - A., fru, Kildevænget 7. 721827 - Anna. fru, Klndhesteg. 15. 724889 - Anna, fru. MllltærveJ 9. 721260 - Agnes, fru, KærmlndeveJ 17. 720667 - Agnes, fru, KalbyrisveJ 57. 724683 - Agnes, fru, PræstøveJ 37 A. 725816 -- Doris, fru, Brogade 6. 725178 Emilie, fru, Fredensvej 21. 721632 * Emma, ,'ru, FcnsmarkveJ 4. 724910 - Emmy, fru. Vordlngborgv. 31. 723917 - Ernn, fru SlagelseveJ 33, 724262 - Oetda, fru, Hvedevænget 9. 720539 - Ingeborg, fru, Kindhestegade 8. 721067 - Johanne, fru, Kombakken 15. 721465 - Johanne, fru, Rlngstedgade 46 723744 - Jørgen, fru. Ostenfeldts Stiftelse, 721678 - Karen, fru, Jernbanegade 28. 721160 - Laura, fru, Hjultorv 10. 721409 - Llz/I, fru, Nyvej 8. 723078 - M. KUmmel, fru, RAmsherred 15, 723603 - Mario, fru, NlxveJ 3 A. 720400 - Marg., fru. Nyganrdsv. 74. 724827 - Mathilde, fru. v. Kilden 8. 721484 - Olga, fru, SlagelseveJ 51. 720659 - Sigrid, fru, Ny Østergade 7, 721737 - Sofie, fru, MollegårdsveJ 18. 721618 - S. Kryger, fru, Solbakkevej 22. 724189 - Tove, fru, N. JuelsveJ 11. 724472 - Tove, fru, ØmeveJ 5. 723792 - Vllhelmlne, fru, Hvedevænget 76. 720494 - Vllhelmlne, fru, Vordlngb.veJ 31. 724994 - Harry, frugtforr., Vordlngb.veJ 12 721261 - E., frugthandler, Ramsherred 14. 721123 - H., Frugt kælderen, Ny Østerg. 8. 723376 - E., frugt, og grontforr., Karre­ bækvej 50.

725288 Overlnsp., exam. assurandør Carl Ix>remsen, bolig: Hybenvej 18. 723478 National Kasseapparater (Emillus Møller A/8), repr. H. Jappe, BøgcpArken 9. 724601 ----Tekniker Ole Jørgensen, Skov­ brynet 10. 721208 - - Poul Waldorff, repræsentant Erant Isvej 1 B, 723218 Neerdorf Julie, sundhedsplejerske, frk, Stagelscvej 16. 7.'løoø Neerup-Jensen J. P., slagteriarbej­ der, Præstovej 142. 722035 Nellemann Mogens 8., Inspektør (Nordisk), Rlngøtedgade 3 A. 720647 Nlbek E., tclefonmont., Odlnav, 10 . 721140 Nirolaisen Ebba. fru, Hjarnovej 11. 725103 ~ Mnrg., fru. Vordlngborgvej 27 E51JJ ** KJ*’1«!. . ..Egely*, Stenbæksh 722631 - Tag«, gdr, Garnmelvængegaard, Stenbæksholm. 724830 - Peter, glasarb., Oartnervej IT 724868 Nielsen Marie og Karl, Mllttærv. 12. - Mads, adj,, Herlufsholm kostsk. 72161T - C. O., afd.leder, Snoghojen 2. < 22112 Nielsen 8v. O m agentur ft en gros (I)innsol), Ostorg, 2 *. “ Knud, anlægsgartner og haveark!, tekt. Søeborghus. Jernbanegade 6. - Peter, arb fmd., BækgArdsvej 13, Ronnebæk. Carl, arbmd., Kombakken 1. - Poul, arbmd.* Syrenvej 3. - Sv. Aa., arbmd,, Sondervang 4. * A"K<\ arkitekt (Fa. ff. Nielsen A Snnl, SlagelseveJ 63. Kontor ved Susaagaarden, Orlmstrup. Rleh., arkitekt, Herlufvængø 4. ^Claudlus. aas., Karrebækvej 1 A. 721822 725420 725028 722004 725346 721611 725027 723107 722195 725500

724081 Moller T., arbmd,, Ahornvej 12. 723836 - Aage Borring, bankkasserer, Kornbakken 26. 721828 - Carl E., bybud, FarlmagaveJ 60. 722864 - Emilte, fru, Ny Østergade 7. 723117 - Gerda, fru (Sydslesv. Feriebørn), Amtssygehuset. 724620 - Margrethe, fru, Rønnebæk. 724191 - Poul I., fru, Set. Peders Kirke­ plads 13. 723781 - B. frugtgr., Præstøvej 107 D. 723157 - Carl, fhv. gdr., EfteraarsvoJ 3. 724543 - Arne, ing., Elrneparken 8. 722656 - O. N., Ing., K. Munksvej 15. 723477 - H. J., overlærer, Bøgeparkun 8. 723202 - Magda, kontroltlf.lnde, frk., østergade 32. 721673 - Doris, købmd., Kompagnistr. 6 A. 721573 - Sv. Juel, lektor, Herlufsholm 721286 - V. Borelil-, lektor, Herlufsholm 724418 - Jonna, læreri., fru Stenbæksholm. 725404 - Frede, maskinøl.. Rnnneparken 2 722454 K., montør, AderupveJ 151. 724188 - A. A. V., o.slgn.fm., Bygvænget 6. 722626 - Ludv., paplrarb., Klldemksv. 40 723170 - J., revisor, Amtmandsgado 2 723146 — Bolig: I^angelandsvcJ 14. 722551 - Jørgen, sadclm., Farlmagsv. 25. T28806 - Svend, snedkerm., Lærkevej 2. 723117 - H. C. T., fhv. sygch.insp, Rlhg- st edgade. 720628 - Thorv., tobakshdl, Jernbaneg 6 724096 - Ch., vognm. (Taxa), Hvedev. 23 723940 Møller-Hansen V., politimester, FodhygaardsveJ 51. TtS646 - Kurt. Taxa-vognmd., Rampen *. 721108 Mnller-Mndsen J., salgslnspkt., Ha­ rald Halberg, Knrrebækv»j ø8 R. 722058 Mølsted K., grosserer, Orenæsvej 33, (TAPIFLEX gulvbelægning). 721166 Mønsterbageriet (Folm. Bjødstrup), Vordlngborgvej 12. 722007 Mørk Dora, fru, fodkllnlk, Brog. 1. Morkebcrg Kn,t bogforing og Wgllkt lUlTtl)MlWlll, 1 tclf: (V^2) 222. 720276 MORKERERQ, tapet og farve, Ostergnde 16.""' 723782 - B.,lnftMl&EHCnSfSvS^J 28 B

72120« - t 725343 - 3 722202 - J 724030 - : 720512 - 724475 - ' 12260 !) |

722559 - 725071 - 724257 - 723018 - 722083 - 720336 - 722418 - 725301 - 721927 - 725341 - 724073 - 720412 - 722608 - 720802 - 725272 723090 - 72020® - P.T.V

I 8 Itronée & Nielsen NygAnlsveJ 1-5

Kurt tlroné«, Orii-risovrj 14, tlf. 72MJ I*'rode NlHucn. Vord!ni?bor*veJ 35 Repr. J .Fjord. Pabrlksvej 14. TIM 724534 - Hrnr., tekn.ass., Krogen 12. P.T. V0ULUND • „Greyhound'• NÆSTVED, TLF. 7210 IS

Damesko overtrækkes n

Made with FlippingBook - Online magazine maker