Telefonnøgle Næstved 1965

Komp. A S, tlf. 7214 20 722081 Nlel • n Chr.. fhv kobmd.« Kalbyrls vej 111 721135 - H. L., fhv. købm., Klldem.veJ 30 720643 - H„ kobmd., bolig, Relstrupvej 2. 721836 - H. J„ kobmd., KalbyrlsveJ 123. 722273 - Kaj B., kobmd., Skyttem.veJ 131. 720549 - Kl„ kobmd., Vordlngb.veJ. 3. 722101 - Mar., kobmd.. Oavnøvej 1. 720935 - Svend, kobmd., Prssstsvej 50. 720245 - Johs. kørelærer, KalbyrlsveJ 7. 722675 Nielsen Knud, kwrelgrer, Fubriksvej 14. 721081 - Arne, laborant, Kirsebærv, 29. 725296 - Erl. O., lagereksp., Præstøvej 1 720149 Nielsen H. Juul, landinsp., Hjultorv ii» Spar- kassens Indgang. 724149 — Bolig: Kingstedgade 2. 720620 Nielsen Jørgen H., landsretssagfø­ rer, Axeltorv 6, Gøyornes Gaard 721626 - — Bolig: Svingelen 8. - * Næstved Parken 725895 Viceværten: ParkvoJ 22. • - Sønderparken 722706 Viceværten OrønlnndsveJ 11. - • „Firkanten" A 8 725875 Viceværten OronlandsveJ 22. Kjend. A M af 14 4 61 725863 Viceværten KlldemnrksveJ 33. A S Næstv. Cent ret , Østerg 10. 725487 Viceværten. Næstved F.Jend.selskab Niels .fuelsvej 5 11 724147 Viceværten. 723POO | Nielsen P. V., landsretssagfører, 720003| Mtiseumshaven, Rlngstedg. 2 A. 721173 ■ Bolig: Tolvgaarden, Slagelsev 725292 - B Dvsted, loknmotfo., Nelllkev 12 722834 - Boncio F., lærer, Fensmarkøv. 25 723840 - H. Wøldlke, lærer, Præstøv. 1B4A 724679 - Hans, lærer, Solbakkevcj 9. 721850 - Keld. lærer. Keramikvej 3. 723106 - N. H., pens, lærer, AhomveJ IB 7230B7 - Ann«, lærerinde, frk., Odlnsv. 14 722520 - Willy, lønningsbogh., Erantlsv. 5 721080 - Ebbe, malerm.. Gronncgadc 17. 722145 - E. Bnltxer, malerm, 8kyttem.v.lfl 721504 - Helge, malerm., Kærvej 12. v ".si - i. vilh . malerm , Klldem.v. 42 A "24144 Nielsen Jonsoti Vogn, maler - mmtor, Flrvrj U. 724889 K 9. 720275 Nielsen I,. P.# maskinfabrik v C. H. Niol«rti, Furim.v t* - - Sommer: Karrebækem. 174« 722105 - C. A., nmskinp., Godlhaabsallé 2 725675 - Aksel P., mejerist, HtrynøveJ 9. 725364 Erl., mejeriet, Set Mortensg. 13 725«ot f Knud Erik, Minibll-vognm., Skov- 7250011 brynet 10, 721953 Nielsen Albert E., motor- og maskinfabrik, 1/«,------------

Næstved KUL & KOKS 725209 Nielsen Edith, frk., Set. J. Park 50. 721237 - Ingreb., frk., Riddergade 5. 722983 - Rigmor, frk., Køhmagergade 9. 724422 - Thyra, frk., Kindhestegade 3 C. 721355 - T. LevInson, frk., Karrebækv. 21. 721757 - H. og M , froknerne, Præstøvej 41 725561 - Holg., fyrmester, Hjortøvej 11. 724542 - BJerne, gdr., Vredslese. 720650 - H. J., gdr., Engg., Stenbæksholm. 720795 - Niels, fhv. gdr., Herlufsholmv. 28. 724566 - N. P., fhv. gdr., Ankervej 1. 725106 ** Poul, glasv.arb., Anemonevej 65. 723818 - A. E.. h&ndelsgartn., »Buen«, EJlersveJ 1. 721070 - 8. P„ handelagartn., Skytte* marksvej 42 A. 720104 - N. P., handclsm., Rlngstedg. 198 724600 Nielsen Rasmus’g eftf„ herre- nmgasin, Axeltorv 3. 721268 - Ludvig Nyga&rd, hestehandler, Solbakkevej 36. 722827 - Ejn., hovedbogh., Trekanten 43. 72C433 - M. P., hovedkasserer (Diskonto­ hanken), Vordingborgvej 2 C. 725423 - Aksel, husejer, Kløvervej 22. 724174 - Chr., husejer, J. Jensensvej 55 721624 - Edv., husejer, Skyttcmarksv. 67. 721258 - Frederik, husejer, Karrebækv. 84. 722870 Johs.( husejer., Solbakkevej 40. 723124 - L P.. husejer, Nylandsvej 13. 722229 - Peter, husejer, Kalbyrlsvcj 22. 722447 - E. Frimann. Ing., Kildom.vcj 125. 721831 - KJ. Falk. Ing., Trekanten 60. 721000 - Inger, tnkassat. v. K.T.A.8., HelgenæsveJ 10. 723485 - Gerda, fru, Inspektrlee, Banely 18. 720155 - Finn. inspektor, Agerv« j 8. 721051 - I., frk., Ismej. Oodthaab, Hams- horrod 20. 724283 - Har., Isolatør, H. Hornem .vej 2. 725710 - Baden, journalist, Digevej 8. 725520 * Mettn., kaffebrænder. Østerg. 10. 722348 ** Henry, kedelpasser, Fabriksv. 10. 722247 - 8v. Aa., Kildeparkens kødforsy­ ning, Hvedevængot 80, 722254 - N. E., Kiosken, EJlersveJ 34. 724202 - J., fhv. kioskejer, Godth. Allé 14. 721100 - Vig., kolon'al, KalbyrlsveJ 8. 721270 - Emil, komm.kass., Møllegdrs.v. 4. 725000 Varny, konditor, ørnevej 32. 725531 - Ole, konfekturehdl., Slagelsev. 3. 724502 - Poul, komm.bud, Kranttsvej 1 A. 724402 - - Forr.best. P. Koeh, EJlersveJ 2. 724420 - B Cornelius, kontorass., Skellet 7. 723290 - Bily, kontorass., frk, Oallemarks. vej 45 724464 - Erling, kontorass, Helgcnæsv. 11. 723083 - Kaj. kontorass., Krnnt Isvej 11 A. 722172 - ff., kontorbest . Farvergade 7 A 722767 - Erik, kontorchef, Præst nvej 68 723561 - Kaj, kontorchef, KarrebsskveJ 29 720203 - ffdlth, kontr.tlfn., frk., Nyvej 8. 720844 - Aage, kobmd . SterkelsvoJ 17 A. 722014 - - bolig, ErantisveJ 23. 721620 - B V., kobm., NygårdsveJ 66. 721306 - Chr., fhv. købmd„ Maglemøliev. 7 JlUSit *écC <4 ym w Torvestrædo 10.

] 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 75

Næstved KUL & KOKS Komp. A S, tlf. 7214 20 721689 Nielsen Ejnar, murer, Kaj Munks­ vej 21.

722065 Nielsen Jens E., »alyaL v. Nli- fisk, Hvedevgnget 117, 722603 - Birgit, sekr., Rugvæng. 12 G. 724615 - J. Trier, skiltemaler, SletteveJ 0. 723269 - Robert, skipper, HJarnøvej 17. 721654 - Arne, skolebetj., Kirkepladsen 14. 724192 - Knud, skoleleder, Rønnebæk skola 720012 - Erik, skoleinspektør, Lindebjerg­ gårdsvej 7. 720979 - N.K.,ps. skolelnsp., Karreb.veJ 29. 721996 - Ole, skolelnsp. Set. P. Klrkepl. 13. 723287 - Oda, skolesundhedsplejerske, frk., Odlnsv«j 10. 720794 * 8varrer Sko, Axeltorv. 723094 - - Bolig: IngemannsveJ 18. 724467 - Kurt R., skorstensfejer, Bogøvej 0. 722941 * Kaj B., skrreder, Kærmlndevej 13. 720867 - Anton, slagterm.. PrawrtøveJ 25. 722304 - Hjalmar, slagterm., Herluf sholms- vej 13. 721343 Nielsen Kay, slagtermester, Riddergade 6. 721577 - - Bolig: Platanvej 7. 721037 - Marnlal, Aaderupvejens slagter og viktunlie, AaderupveJ 50. 720873 Nielsen Vagn, Slagter, og viktualieforretning, Ramsherred 10. - - omst. t. bolig: Jembaneg. 25 725868 - Ebbe, smedem., Anemonevej 67. 720801 Nielsen Chr. A Søn,v.Ejner Nielsen, smedem., central*'., Melstersv. 7« 720021 - Henrik, snedkerm., FarimagøveJ 07 A. (Værkst.: Farlm«gsveJ 17). 721133 - Jørgen K., snedkersv. Brandtsg.B 723309 - Helge, sparekas hest., Poppelv. 25. 723070 - Irene, syerske, fru. Oøgestlen 5. 725697 - Mathilde, ps. sygepl., Østerg. 12B. 725342 - Else. sygepl læ Inde, Sygeplejsko- len, Herlufvænge. 725291 - Llsb., sygepl.ske, Skovbrynet 42. 720293 - A Gøtae A/S Sæbefabrik, Karre- hækvej 7. 721654 - E., fru, sæbehuset, KlIdem vej 20. 725093 - Aase, tandlæge. ParkveJ 24, 720028 - Olaf. tandlægo, Jernbanegade 6 720474 - Emmy, telefonistinde, østerg. 10. 720025 - Chr., telefonmont. Rlngstedg. 137. 72556« - Willy, telf montør, 0. Ringvej 13. 725716 - Wagner, tjener, Præstøvej 80. 721002 - Alex, tobaksforr., Østergade 30 720121 - Ax., tobaksforr. Havanna. Kirke­ stræde 8. 723834 - - Bolig: SlagelseveJ 27. 720423 - Cornelius, tobakshdl., Hjultorv 6 . (Omstlll t. bol, Set. Mortensg. 4) 721985 - Hik., tobakshdl Hvedevænget 36. 721554 - Svend, tobakshdl., Kildem vej 20. 724762 - Sv. Aa., tromlefører, FælleseJevøJ 722119 - Sv. Aa. Jenøtrup, tromlefører, AaderupveJ 155. 722300 - Svend. Tuborg depot, Østerg. 17. 725636 - Sig., typograf. Klldemarksv. ISA. 723454 - A., tømrer. Oallemarksvej 51. 721779 - Herluf, tømrer. ØsterveJ 5. 725583 - B. Kjær, tomrerm., Helgcnæsv. 10

725322 - Karl. murer, Grønlandsvej 15. 723122 - Knud,, murer, Katholmvej 8. 720283 - Viggo, fhv. murer, Riddergade T. 720451 Nielsen Frits, murermester, MollegaardsveJ 9. 725385 - - driftsleder Knud Ring, Grim- strupvej 73. 722637 - - Ingn. Ib Nielsen. Klldemarksv. 58 (terrazoværkstedet). 722075 - Sv. Aa., møbelhdl., Set. Peders Kirkeplads 1. 723132 * - Bolig: Bag Bakkerne 35. 721757 - Martha, o ass., Præstøvej 41. 724285 - Axel, overbetj., Karrebækvej 42 723931 - Mar., overbetj., J. Jensensvej 49. 721480 - P. o.-fenrlk, Vesterport 6. 722861 - Frode C., overlærer, KJærveJ 18. 725635 - Kjeld E., o.-mekn.t ErantisveJ 30. 721757 - Hedvig, o. lærer. Præstovej 41. 724185 - Frede, o.-montør, Anemonevej 52. 724642 - Leo, overmontør. Karreb.veJ 98 B. 723668 - Th., overport., Skyttem.veJ 66 A. 724708 - B. J , o.sergent, OrenæsveJ 45 724834 - Ellen og Chr. L., HlndbærveJ 1. 724712 - Asger, papirarb., Lyngstien 7. 725193 - Erik. papirarb., Kløvervej 1. 723564 - H. Emil, papirarb., OrenæsveJ 22. 724691 - N. B., papirarb., Hermanaensv. 7. 721653 - Herman, paptrtn., Dehnøvaj 8. 722573 - Andreas, pastor, EarlmagsveJ 28. 721594 - Niels, pastor, Kalbyrisvej 20, træffes 12-13, undt. mandag. 722799 - Henn., pensionist, Rlngstedg. 188. 723679 - læur., pensionist, Ny Holstedv. 42. 720184 N P., pensionat. FredensveJ 1. 725294 - Ounn., post. og telegrafkass., BlettovcJ 2. 720339 - Leif, prm.ljtn., Primulavej 49. 720339 - Bente Hommel. provlsor, Primu­ lavej 49. 723079 K K„ radio- og tv-tekn.. Toftev. 4 723733 - P. Aa., redakt sekret., J. Aakjærs- vej 14. 724085 - Hartv., rcjselnsp. (H. C. P.-land- bnigsmoskiner), N. JuelsveJ 11. 724146 - Bendix, repr., Set. P. Klrkepl. 18 725358 - Ebbe. repr.. VemmenæsveJ 14. 72372! - Egon J., repr, Hvedevænget 76. 723437 - Erik, repr., Trekanten 41. 725713 - E. H., repr., Skovbrynet 44. 725170 - E. Blreh, repr., Granparken 7. 725550 » E Steen, repr.. Fabrikvej 4. 722470 - Frank., repr., Hvedevænget 121. 723750 - Gunnar, repr., Kildebnkken 4. 724171 - J. Chr. Hald. repr.. Elmeparken 11 724220 - Jørg., repr., Hvedevænget 76. 723274 - Leif, repr., OrenæsveJ 28. 725189 - Mogens repr., Karrebækvej 44. 723189 - M. Juel, repr., Nellikevej 23. 721148 - Chr. restaurant, Grønnegade 8. 722368 - - (Bolig) Bøgebakkevej 1. 721932 - læo, restaur., AaderupveJ 168 (bolig). 72015« - Willy, restaur., Rnadhuskroen, 722975 - Brit« N. B , røvlaor, Jep. Aakjærs- vej 35. 722770 - Helge, revlalonschef, KUdebakk. 1. 720411 - C. Q'vist, revisor, Elmeparken 15. 725201 - EJ1., salgsehef, Skovbrynet 30.

72 72 72 71 72 72 72 72 72 72 75 TS

75 72 72 72 728. 722262 - E. bo 724639 - Hi 720512 - H. 72447B - T» 722600 £ I 722550 - A 725071 - F; 724257 - K 723018 - A 722083 - H 720336 - C. 722418 - - 725301 - A 721027 - B 725341 - E 724073 - N 7204 1 2 - J. 722608 - M 780862 - P 725272 L ti

721329 722665 I »briksvej 20. - - Fabr. Nielsen (bol ), Søvej 4 - - Fabrikant Risager Bolig: (IrimstrupvcJ 77. P. T. V0ULUND - „Greyhound" - NÆSTVED, TLF. 721019 9t

723600 - K 720209 - V PT.VO

Skolemapper repareres es

Made with FlippingBook - Online magazine maker