Telefonnøgle Næstved 1965

723998 Vcnnitz Poul W., major, Roligheds­ vej 75. 723055 Wentsel Louis, overmontør, Nlxv. 4. 725518 Werchmelst .r Chr., ovorinspektør, Skovbrynet 68. 720251 (nlilt (Je'iqt -sCACTMlllifti ^ _ _ mann S**'v!IflQ^ niikkcnslngcrmester Vand - gas . sanitet . centralvarme - oliefyr Itlngstodgade 68 722*97 Vergmann Mog., keramiker, Ladby. 72 368 »Vermund« af 1904, Danak Brand- forslkr.solskab, MaageveJ 12. 720159 Vornors Kormkolo, bil og mo­ torcykler, Ring*t

720984 Wlneents C. V., vognnid., Galle- marksvej 72. 723931 Wlndeløv Edith A Sv., HJortøveJ 16 723092 Vin* rt Inger, fru, Axeltorv 1. 724998 Wing sted Bent, repr. Elverhøj*. vej 14. J 722963 Vlnholt K., repr, GrlmxtrupveJ 18 720807 Vinhuset Hotel, Set Federe Kirkeplads 4. 720821 - - Kontor. 724759 -----Hotelejer Poul Rasmussen Bolig: Kirkepladsen 11. 725186 Winsig O., Set. Mortensgade 9. . 21628 Vintersborg A. G., tømrermester, Llndebjerggaardøvej li (Værkst a Tagensvej 2). 720818 - P. O., tømrerm., Tagensvej 18. 775353 Boligmon* tering Biddergade 6. Næstved, tlf. 725393 -Deres gardin* <»g tæpiMskspcrtcr WINTHER A HENRIKSEN I privat 725661 privat 725394 Vlr,thcr A- kaffoh‘,»-. Orlmstrupv. 7. 7s38fll H., overdyri., Kildemarksvej 129 <21220 Winther Soren M., kiropraktor, Ndr. Farimagsvej 1A. Mand., onsd ok fred. 9 12 og 13-18. - *” ' «'• k®blM-, PAhrikøv. 10 (prv ) -onYu “ L1 A’ Ia,mral° «»s.. Skovbrynet 24 Kn., toinrer. Thorsvej 11. 722581 Vlvlld V. Holberg, tobak og vin ErantlsveJ 1. 722748 Wohlfahrt Andersen H., lekt., Her­ lufsholm 721158 Volgt P. It., stadsdyrlæge, Bøgopar 724179 Wolf L., aekr., fru Melstersvej 43. 725608 Wolff Alire, damefrisør, Roligheds- vej 102 720571 Wolff-Sneedorff Ida, fru, Kind- hestegade 16. 780068 - Erik, godsejer, Grevensvænge. 721006 Wolmer, yuldsm., Torves! r. 15 773035 HELGE JENSEN . I lvo ) forhandler \S~sy Værksted - Reservedele Præstøvej ino kim ft,Tr. t_. Jepsen, tlf. 722322 .:’(tj*8r, Vor Frue Skole, Præstøvej 29 * (Skolelederen 12.30-14,00). 720174 vorheck Chr. 8teen. repræsentant, Kaj Munksvej 17. Vorla‘rk-P«t«'n»cn. modøf, Østerg 4 721868 - - Bolig: Aagade 6. ^ 721212 VordlnghorgvejaAutovrorkst. (Petersen & J. Dunk). Aderupvej 27. 124094 VordingborgsJrnn Frugt- og Onintforr. (||. Nlotoonl. Vordlngborgvej 12 . 722909 Vordlngborgvejena Kiosk (Chr. Jo- 72004 « baason). Vordlngborgvej 1 A. 720948 - Købmandshandel (J. H Larsen) Vordlngborgvej 13.

721650 Vordingborgvejens Kodudsalg v. fru E. Christensen. -----Bol.: Lindebjg.v, 5 (hemm. nr.) 722127 Worm O. T., prmJJt, Nygårdsv. 78. 722481 Worm’s kager og bløcults en gros v. gross. F. Rasmussen. Fens- markvej 36. 723012 Voss Elith, overing, Birkholmvej 6. 721423 - Marie, fru. Hvedevænget 5. 721019 Voulund P. T., skotøjsreparation »Greyhound«, Farimagsvej 49. 720898 Wulff E, fru, damefrtsørsalon »Rise«, Jernbanegade 1. 721718 - Raul, fru, Oodthaabs All« 4. 720232 - E. F, Karrebækvej 46. 724441 Værkstedsfunktionærer I Jernindu­ strien l Danmark, Foreningen af, Vesterport 2. 720117 Værktøjsmagasinet (Chr Jesslen 1/8), Torvestræde 6. 722967 Wøldlke Tage, kass., EnlghedsveJ 6 -------------- -------------------- Hansens , rftf. TI!. 72 00 *0 725015 Ylflnen Pauli, salgschauf., Stenbæksh. 720379 Ypkendanz Tage, Kl. -kestræde 6. 722279 Zacharlassen F., krlmlnaloverbetj., Stenhæksholm, 722080 Zeuthen H, fagiær., Orønlandsv. 17. Zeuthen A Aagnard A/S. 723183 - - Ib Christiansen (Rex-Rotary), 724300 -----Kaj Høgnard (Contex). 721530 — Rohdemeier Viggo

720792 Ærø T. Borum (J. Buak’s eftf.). Cykler og knallerter, Østerg. 24. 720749 Æskefabrik, Næstved Bog- trykkeri ft B. C. Bchou, j^øbmagergadke 10—ik.

7: 7: 7 7

Holmsund-Vinyl Clnudi Hansens eftf . Tlf. 72 00 60

7 7 7 7 7 7 7

I

OB vand og THORBAL 01- Arno Thomsen, tlf. Fensm. (746) 106 7228051 Øernea Andelsselsk. f. Indk. 7228261 af foderstoft. AmbÅ., J WyTTa"------------------------- 723268 — Forr.forer 8v. Klostergaard. Skyttemarksvej 83. 721719 Ørnevejs Bageri (N. Ostergaard Nielsen), Ørnevej 1. 722802 Ørnvold Frank, tobak og vine, Set. Mortensgade 3. 723719 - - Privatbolig. 720697 Ørum V., amtsvejing., GavnoveJ 26. 721962 Østergård Ellen, afd.sygeplejer- ske, Karrebækvej 48. 723227 - Chr., autoværksted, Brogade 9. 720788 - Kamilla, fru, Rugvænget 12 D. 724747 - Kr., handelsgartner, Orønvej 24. 724868 - H., Ingeniør, Karrebækvej 100 O. 722434 - B. kæmner, Karreb.vei 102 E, 721437 - H. C., købmand, Nyvej 19. 720717 - 8. Aa., metalarb., Sagasvej 4 A 720276 Østergades Tapet og Farve, Østergade 10. 723778 - - - Bolig: Rv. IKørkeberg Jensen. Granparken li. 720849 ø*terrlla Axel. arrestforv. 722340 fMlftrrncs Brumlfondkr., brnnddl* rektor Joha. Jespe’ sen,Ti. Solv. 9. 720012 Østifternes Haveselskab (skoletn*

7 7 7 7

spektør E Nielsen), Lindebjerg* gaardsvej 7 (bedst 12-18 på telf. 721844)

721773 Østre Kirkegårds kontor.

7

t 7 7.

72 72:

72 72 723. 722!* 72461

hh gn til Claudi. Vi har byens største udvalg i gulvtæpper og tæppetøj i landskendte fabri­ kater - og vore fagfolk står til Deres rådig­ hed med hjælp og vejledning. - Eller De kan ringe på telefon 72 28 60 - og vi sender et udvalg til Deres hjem.

7201

773647 - 720168 - 722462 - 722740 - 721059 - 720059 -

I UG REG

7212 7203 7238

722V 7201 722Q8C P h

72021

HANSENS EFTF. JERNBANEGADE - NÆSTVED TELEFON 720060

722716 • 724.134 - PT.V

•i

Made with FlippingBook - Online magazine maker