Telefonnøgle Næstved 1965

FAG REGISTER/or Næstved og Omegn Optagelse sker kun mod betaling. * angiver ny rubrik (nyt fag). NB! Dr i fagrr gLstrrafsnittet med A mærkede firmaer er medlem af Sammenslutningen af Arbejdsgivere i Næstved og Omegn funder Dansk Arbejdsgiverforening/. Linoleum Claudi Hansens eftf. Tlf. 72 00 60 ★ Advokater 721783 Aage E. Krog, landsretssagfører, Axeltorv 1. 721480 Andersen Erik, advokat (møderet for landaret), Købmagergade 4. 7201 AO - « bolig: Ingemannavej 27. 720050 Birksted II. A., landsretssagfører (9-12,30 og 14-16) Brogade 2. 722AAA Byakov-Ottosen K.. landaretnaagf + Akkumulatorer 721598 Jacobsen Martin (Næstved Batteri- central), SlagelaeveJ 21. 724899 J. MndkvUt Nielsen, ErantisveJ 45. Org. Bosch og Boliden batterier. dansk kvalitet til Service overall i landet

ALT til sport og fiskeri ...

*

SP Jernbanegade 5, Næstved - Tetf. 72 SS 72

o&jmpw

Hingstodgade 1 A*, v. Danla-par- kerlngen (10-16. lørdag 10-12). (Hasen C** Ramwwrp«!l 3L 720718 Clausen & Jacobsen’« eftf. s Landø- retanagf. Hana A. Jacobsen, Ram* herred 7. 721236 -------Privatbolig: Kildebakken 10 j 721430 Hanøen M. Konrad, landsretasagf , og Andersen Erik, advokat (mø* deret for landsret), Købmagerg. 4. 720100 - - Adv. E. Andersen, bolig, Inge- mansvej 27. 720712 Jacobsen Hans A., landsretanag* fører, Ramsherred 7. 721286 -------Privatbolig: KUdebakken 19. 728900 1 Juulsgnard H og Nielsen P. V„ 720008| landsre.rtaagforere, Musæumsha- ven, Ril)gut edgade 2 (0-16), 722225 Mchtenberg A. de, landsretssag­ fører, Ny Østergade 5 720304 lMvgiml J. A ft., advokater, Hjul* 728304f t<.rv 01. 724707 Bolig: Hans Mygind, FJord- vænget 5. 720620 Nielsen Jsrgen fl., landsretsnagf.. Axeltorv 0 Ooyemes Oaard 721625 - - - Bolig: Svingelen 6. 723900 1 Nielsen P. V., landsretssagfører, 720003 1 Museumshaven, Ftlngstedg, 2 A. 721788 Schløta Palle, landsretssagfører, Axeltorv 1. 126626 Tbeiit C’. II., advokat (møderet for landsret), Axeltorv 6, Gnyernes I OArd. ★ Annoncebureauer ANNONCER til alle hlndi11 Ind- og udlandet rkopodopwi Srem/ Hols/ A Son AUT. REKLAMEBUREAU Axeltorv 6 - Gnyerne* Gnard Telefon 72 07 61

722948 Næstved Auto-Elektro, Præstøvej 1. 720313 SvilaiiB||aii

FORSIKRINGSSELSKABET FREMTIDEN ' LIV -SK^DE EILER ANDERSEN - assurandør FJORDVÆNGET, NÆSTVED . TELEFON 721637 • POSTGIRO 72147

BETONE (03 -7 61) FÆRDIGBLANDET

72 7 71 72*. 72

72 72 72; 72« 72

72(N

7211 70 7205 72 7238 72.

r?24 ;>0l

72

Ot

7227IB * 724334 . P.T.V

723136

p.

Svend Aoge's LILLEBIL - telefon

Made with FlippingBook - Online magazine maker