Telefonnøgle Næstved 1965

Assurance

Assurance

»Dannevirke« Forsikrings A/S, Henv.: Helge Hanaen, tlf. Ring« sted 2230 DANSK FOLKEFORSIKRING LIV OG SKADE Ins|K>ktor Jul. Henriksen, Kløvervej 18. Tlf. Næstved 724858. Inspektør Otto Frederiksen, Set. Peders Kirkeplads 8. Tlf. Næstved 723474. Inspektør Henning Dvsted, Banetoften 30. Tlf. 725750. Overinspektør for Sydsjælland, Møn og Nordfalster: Kai Ruwaldt, SlagelseveJ 59 A. Tlf. Næstved 723178. den bedste dækning overhovedet...

721696 720155

722510

Haand i Haand Torve«træde 18 . Telf. 722510. Kontortid: 9-17 Lørdag: 9-12 Assurandør E. Juel Hansen, Hvedevænget 93 . Telf. 724160. Amtstnspektør F. Hoeck, Bakkekammen 16 . Telf. 722310, Al forsikring 724666 Henriksen J., Inspektør, D. F. P. A., Kløvervej 13. Jfcf 724718 Husmandnbrandkassen ft t ykkes- for&lkringen. Nørre Voldf ade 16, København K. Distriktsforst. Chr. Andersen, Ladby, Næstved. Hus. og Villaejernes Landsforening. Central 18248. HUGO JACOBSEN Assuranreforr., »Danla : KtutftanMaltrn for Livsforsikring 720518 - bolig: Kindhestegade 10. 728020 Kgl. Brand, Axeltorv 0 (Gøyernes Oaard). 723023 Sommer Peterien's Eftf. Overinspektor, exam. assurand. (’. Lerenaeø Jernbanegade 7 - Tlf. 720888 Overlnsp. Lorenren prlv.i 725288, Hybenvej 13. ftOHOFft tegner alt i skadesbranehen 728008 Overtnspektor H. Chr. Morten­ sen, Præstøvej 1B0 724821 Assurandør Arthur Jacobsen, Hejmdalsvej 5. 722147 Assurandør Rodln Hansen, MeistersveJ 35 724476 Inspektør Kaj Ln***:^ Aderup- vøj 163. 726186 Inspektør KJler Christensen, VordlngborgveJ 310. 728010 Inspektor Kjeld Larsen, Ahornvej 6. 788789 K. O. Hansen, Peder Bodils« vej 12 . ;?03flR Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring g/s Sigurd Kristensen fabrilimj 14, N»tW«d NATIONAL •å/forsikring

hafnia fORSlKHINC

Dæk Dem i III •JtkHMMM •Ollll MtlKMll DANMARK DANMARK Silftet 18fll ALLE arter »kåde- og livsforsikringer BENT KNUDSEN Hovedagentur, exam. assurandør. Vordincborirvej 2 A 7208 99 TU. ll.lftMAItli Mds.pr.-afd. 728008 Overtnspektor H. Chr. Morten­ sen, Præstovej 150. 724470 Inspektør Kaj i.arsen, Aderup- vej 103. 728010 Inspektør Kjeld Larsen, 725180 Inspektor Ejler Christensen, VordingborgveJ 310. 724821 Assurandør Arthur Jacobsen, Hcjmdalsvej 5. 722147 Assurandør Rodln Hansen, Me ister*vej 35. 722780 K. O. Hansen. Peder Oodllø- vej 12. 723584 Fjorde SoforsikriiiKHS4‘l

Overinspektør for Østsjælland: ALLAN FLORIN Køgevej 5, Næstved. Tlf. 723755 Næstved BENT BENTSEN Inspektør Elverhøjvej 15, Næstved. Tlf. 721696 C. C. Jensen, ass. tlf. 724197 FINN NIELSEN Inspektør Agervej 8, Næstved. Tlf 720155 Haslev JØRGEN OLSEN Inspektør Allégøde 65, Haslev. Tlf. (695) 525 J. Jensen, ass, tlf Haslev 525 Fakse-Præstø AKSEL AKSELSEN Inspektør Bakkekammen 11, Næstved. Tlf. 723464 HAFNIA FORSIKRINC

DANIK FOLK(FORSIKRING

720868 Danske Lloyd, forslkrlngø-aktlesel- skabet. Ramsherred 28. ; 721801 — filialbestyrer B. Blrch Petersen, bol.* Solvangsvej 25. 721586 Den KJøhenhavnske Mø-Assuranre- Forenlng, l«mt. (Skibsmægler P Lehmann Sivertsen), V. Havnekaj DANSKSPARE-SELSKAB

0^- Ahornvej 0

Spareuret IMør Deres forsikrings« problemer

Overinspektor for Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster: Stig Arstadlus, Grønlandsvej 17. Tlf. Næstved 725212. Inspektør I jøo Sørensen, Odlnsvej 2. Tlf. Næstved 724641. lneassnln«|M>ktor Harald Lauridsen, Brandtsgado 7. Tlf. Næstved 725783. Inrassolnspektør Hent Knaniuftnøn, Spangen, Tappornoje. Tlf. Tappernøje 65. 723662 Orøn og Wlttke, v. Insp. Karlo Dahl, Købmagerg. 4 (prlv, Vestcrp. 8). -’IMO (førgens Hans (Brandaøsurancefor- enlngen af 1848), FørlnmgsveJ 58.

' FORSIKRINGSSELSKABET FREMTIDEN LIV - SKADE

EJLER ANDERSEN »Fjordvænget« - Tlf. 721887. Poetgiro 72147.

Made with FlippingBook - Online magazine maker