Telefonnøgle Næstved 1965

Assurance - Auto-elektro 721501 »Nordeuropa«, Forsi k ri ngnakt. (Laur. Larsen), Slagelsevej 16. 720876 — Privat: Skyttemarksvej 21. NORDISK BRAND AL Assurance på konsulentbasis Distriktskontor Strandvejen 95, Slagelse: rejsefutdm. Benjamin Hansen, tlf. 523872. NORDISK ULYKKE Næstved By Inspektør Mogens Nelle- 7 O OA O K* mann. Hingstodgade 3A Tlf. / L L\JJJ Assurandør j, E. An- 7731A0 dersen, Orønnegade 1A Tlf. /AjlVO Hovedagent Henning 700407 Rkft, Hovmannsvej 7... Tlf. ' aJOV J VI er altid til tjeneste med enhver fornuftig forsikring. Inspektoratet for oplnnd: inspektør Hent Andersen, Kensmark, tlf. (746) 234, 722568 Nordlyset - Nordlyset Uv, K. Vin holt, Orlmstrupvej 18. 721864( NYK HANSKE

Autogummi - Automobiler

Trekroner-Forsikring 720505 - Næstved Kø«e 1612

★ Autogummi

SYDSJÆLLANDS AUTOKOLERFABRIK Kurt Scheibel Østergade 9-11 Tlf. 720096

Aktiv Vulkanisering og alldbanefabrlk v. H. 8. Larsen, Farlmagtvej t. Ny ftdr. fra 1/4: J. JensensveJ 15 HYT OO BRUQT AUTOOUMMI

723047 UDFLYTTERNES

BRANDFORSIKRING Formand: Bent EUegaard, Ladby pr. Næstved. Tlf. 723047 - 723656

GOOD YEAR % PREBEN KJØLBY Set. Jørgens Park 61 Telefon 725403

★ Auto-lakererl 7*8868 Andersen E., autolakereriet »Fix« Flxvej 5. 720748 »Ekspert«, Sv. Krlstoffersen, Slagelsevej 23. 7*4477 Hansen EJn., Kildemarksvej 37. Al autolakering.

★ Autodete en gros

Telefon 72 2154

Industrirentret, ThurmeJ 2 Næstved - Tlf. 721871 Nye autodæk og slanger Vulkanisering og slidbanefabrik Pålægning af traktorslidbaner

AKKUMULATORER OLIEFILTRE REMME SMOREUDSTYR VÆRKSTEDSUDSTYR

F,. Jørgensen Amfmandsg. 5

Lakereriet

7*0108 Caltex Service v. E Olsen, Rlng- stedgade 167, 720094 Mlchelln Autogummi Co. A/8. Erik Kafton Hansen, Gallcmarks- vej 41. 721820 Rubbek Ohr., Kindhestegade 12. A

Næstved Auto lakereri Brik Merkebørg Sørensen FRIQOAgvBJ 7 Bedets arbejd«, rimelige priser. Forlang tilbud. 721801 Petersen Emil, »Susaagaarden«, Orl,nstrup. - Sandblæsning - me­ tallisering. a

•n groit T. Lundstrom - LYAC Kildemarkivej 37, Næstved. Telefon 720925

V

Skandinavisk Motor Co. A/S Østcrbrogado 135 (01) 292233 ?irt$font Dlstrlktsrepr. E. ftcinrlrhsen, Elmeparken 24. Uf. 726601

Fnrslk r ingankt IrnHnkaberne Afdelingskontoret I Nrstvod Exain. nssuiander B. Diirins. Kontor. Hjultorvet S. (Indgang ved Mp;m kn.s.s« n>. Kontortid: 9 17. lørdag 9-18.

AUTOLAKERERI SKYTTBMARKSVEJ '13 - NÆSTVED Telrfcn 733239 Funamark. (746) 202 Fønsmark Autolakering, Bent Kort, KalkerupveJ 5. Herlufmagle. (751) 28 Herlufmagle Autolakereri (Helge Månøson), Sandved. (756) Sandved Autolakereri “ v. O. B. Petersen . Langgade Specialist I cellulose- og varmlakarlng

Tlf. niNI

Privat 7JISM

LYOTER OO UDSTYR

LYDDAMPERE OO ROR

M Auto-indregistrering 723023

72.1662 ,,skandinav i« Forsikrings A/S", Kohmagergado 4, v. Inspektor Karlo Dahl (prlv. Vesterport 8).

Næstved Indregistrerings Central udfører alle opgaver vødr. Indregistre­ ring af alle arter motorkøretøjer og klargøring til ayn. Fabrikvej 14

A. C., BERU oq CHAMPION tændrør - PHILIPS lamper - FRAM filtr* • Brøm- i?bolmqninq - Vonfilatorremmo o. m. ø. BENT RASMUSSEN cj < ax ** hum ,

Xkjald ibldsto dsnsk« ulykkeaforatkrlngaeelekab (Btirtst 1884) Det hslt rtgtlgs •r Skjolds syga. og ulykkesforsikring - tegnes uopsigeligt fra selskabets altfn Tilbud gi vm gemt llovedagcntur: Erik Jensen, Karrebækvej 68. Tlf. 721886. Overinspektør tor Sydsjælland Oearg ChHstlaasea, Toldbodgade 1« Ilt. 721483

★ Autokarosserier Se karoøøerlfabrlkker. ★ Autokolerfabriker 7221611------------- ▲

Iviligslrdmulc fA

Tlf. 7*1111

4 Auto-elektro mm

J. Clnbkvist følelsen AUT. B 0 SCH SPECIALVÆRKSTED F.rnntIsvej 46. Autælektr, reparationer. Booeh rener' ‘-le

OFFER ANDERSEN A S Ringstedgade 1? . Tlf. 721414 A

Næstved Autokolerfabrik Ch. Andersen Jørgen Jensensvej 10 Telefon 72*180 Kølerfabrlkant Andersen Privat: Baldersvej 12, Uf. 728869 Rensning - Reparation af kølere og benzintanke

Hoarh batteri Boftden b«ttr

7**891 Stataanntalten for Livsforsikring. Hugo Jacobsen. »Danlat. 7*1018 Statsanstalten for Uvsf. Insp. for landdlstr. 1 Sydvest sJæl land (Ralf (lorte). Otiumvej 2. Bcdøt §.80 og efter 18,80.

6

7*2948 Næstved Au

»støvej 1.

Tølø/oaaøpløas ønnon*

Hslt drøt/

Made with FlippingBook - Online magazine maker