Telefonnøgle Næstved 1965

•>

Automobiler 721591 720875 prlv.

Automobiler - Autoudlejning u. fører Lundby. (787) HUMBER HILMANN COMMER H. J. OLSEN aut. BRITMO-forhandler. Tlf. Lundby 6. ★ Automobiludlejning u. fører 722146 AADERUPVEJ181 Udlejnings-Centralen Biler uden ferer. PERSON- og VAREVOGNE BK.Igt tilbud gives. - Vi henter og bringer vognen overalt. T2SB56 »Auto uden Fører« v. Al TO-lVESr Zephyr • Record • Volvo • Kadett 3-8 pers. klelnbusser Seks 1 ti. åbne Of lukkede varevogne Alle med fuld kaako Gull Scryico HJ af Aderupvel-VordlngborgveJ Efter kl. 20. tU. 7222SS 722271 AUTO u fører Ringvejen« AntoedleJntaf 722271 722191 Auioudlejningen 1965-modeller 5 ( AHI. MADSEN Østre Ringvej ZS

722874 Hannen Evald, Nygårdsvej 48 721681 Jensen Tage, Otiumvej 3. 721832 & 723607 Hanomag Tempo Magirus Deutz ENEFORHANDLER: Børge Juliussen KalbyrlsveJ 2, Næstved 0 MERCEDES BENZ AUTO. UNION DKW SALG SERVICE •ul. forhandler (or Næstved distrikt: lørgen Nielsen Prætisvej 10 a Tlf. 721883 725313 MERCEDES. BENZ 0000 AUTO UNION DKW

AUTOPARKEN LAURITS LARSEN ftlagelsevej 15 - TU. TtldDI 7S0875 Print: ShjltonftrkanJ ti NECKAR og SKODA

BORGWARD MORRIS MG RILEY WOOLSELEY

B

724111

Richard Petersen aut. DomI-forhandler Ringstedgade 88 . Næstved

720658 Austin l'wonvnpie

722374

N. S. U. Au». NSU-forhandler Verner W. Petersen Baneg&ardapladeen. Næstved Tlf. 722374. Bolig: 720159

Lastvogne Varmuipie

ReiervdMl - Service Værksted NVESTVED AUTO SERVICE tiøren Hnntttn, FarlmagsvcJ 18 Tclf. 720658

7*2686 Blsgaard Chr„ SlagelseveJ 10. 721725 WERNER DITLEVSEN aut. Flat-forhandler FarlmagsveJ 9 ’^itlUMPH-HIRALD SAAB 96 DIN IVINIKI kvautitsvoon HMD IANO MONOMIIK l IVITID

721520

Irnlf

OPEL VAUXHALL BEDFORD CHEVROLET

■k. - Éth __|

•et. reparations r*rkil<4 Ilt. 72 5313 Hob«*ri Hsrk Præst«vej 10 A

»I 01N, MOS Airtnls-Htndi«. T. DREYER Rlngstedgadø fflt . Tlf. Næ. 7*g*OA Bolig: Tværvej 9. tlf 722518

725500

OOOD AUTO UNION DKW

L 7

BIUI-FAHI l BERC T O V O T N K f K A K ■SKODA KikhlrrMtJ 4. Værksted: FrlggaaveJ ft, tlf. 720258 Forretning: Kfthhrsvcj 4 , tlf. 771080

725767

i

v

1/R Bronze A Nielsen NygArrinveJ 1-5. Tlf. 7*586«. Kurt Bronze, privat, tlf 725320 Repr. J. Fjord, privat, tlf. 725830

lletlrt* brugt«* biler GEERT OLSEN

i 7. V. ti

S Inksusvofee 3 nye Rekord I njr Volvo 3 varet agne på sule- or papegNje- frierier. 1 tons VW 1 ny 6-pers. blelnbns Hf Anette Partner ri.«i « m ) Kald knaks - abonnement på Fnlek Voffnrne brinte« overalt Lntusvogae med rsdls Sv. Aage Larsen FodbygårdsveJ 38 Telefon Næntved 7**181

72 72!

RINOITCnOAPI 12 Til. 72 57 17 7*0887 Pedersen Carlo, AiitomobllforhdL Egevej 16. 722867 Pert* M., AadcrupveJ 82 720702 SIMCA CHRYSLER FIAT

383

723035

71 71 V. Tt r.

0

Helge Jensen aut. forhandler Værksted . Reservedele Præst ovej 106*108

7201

117.

7211 7203 723fl .'224 7M

71 V. Ti

721515

Repræsentant E. Jepsen, tlf. 7288M Disponent Ebbe Jensen tlf. 725858 |ji»if Niolw'ii Tonnen, OsterveJ 3, v. Braln Knh og salg af nyere brugte biler. Indregistrering og syn. _____ fristIII.: Mil, Kngevej, tlf. 728788 Fensmark. (746) 160 Hansen Torben, Feriemark pr. H. O.

t>

FIAT’er (100 uden forer Ingen dagpenge E. JENSEN MøllegArdsveJ 8 . Næstved. Tlf. 72 20 86. 7*4840 Folkevogn uden fsrer, Poul Hannen. Niels JuelsvsJ 11. 722055 et

723113

Ot

2021

Folkevognen PER NIELSEN Kindhestegade 1*

NIELS PETERSEN ■UngaMKud«. 100 . Tlf. TtOIOt.

722715 - 724334 - P.T.V

P

Irsf.

Made with FlippingBook - Online magazine maker