Telefonnøgle Næstved 1965

Beton - Blikkeii*laKermostre Lov (781) 200

Blikkenslagere - Bogføring

720642 Rasmussen Anton, Kindhesteg. 1. 728115 Rlngvejakloaken, Else åk Ejner Pe­ tersen, Østre Ringvej 15. 722828 Stenhøj-Kiosken, Set. Mortensg. 1 722457 Susaa-Klosken, H. P. Jensen, Aade nipvej 64, ir Blikkenslagermestre 720000 Christensen H. P. 4 Søn, Køb­ magergade 13. a 77?8fili— ------— """""............ ...............—----- Christensen og Russelnberg Farlmagsvej 97-90 blikkenslagere, aut. gns- og vand- mestre. Telefon 729MM A 723450 Vurflntis l'niNN ^ aut. gas-. vand- o« sanitetsmester, blikkenslager. Centralvarme. Oliefyr. Viørksl.i Ihrdrtensrl 13-18, tlf. 7234.V) Privat: Klldetnarksvej 127, tlf. 722900 728185 Frederiksen Ove, Nygnardsv. 33. A 721728 Hansen Emil, Jernbanegade 4. A 724238 p Q ^ y | n ^ ^ 4 Bolo) Lauøvej 19 (værksted o« bolig) ALT blikkenslagerarbejd« udført« Telefonen svarer ml. 19-12.90 el. eft. 19 724456 HERLUFSHOLM BLIKKENSLAGKRV/RRKSTED Vand«, gas. og sanlt«

723810

ANDERS PETERSEN BLIKKENSLAGERMESTER *ltsV.i«l Gafrijf Sanitet smestet Centralvarme Oléefyr RINGSTÉDGADE b5 UF /^bb3b

Lov Beton A/s Lov 3041 (08) 781 Færdigblandet Beton Levere« 1 »noderne tromlevogne.

720251

I/N Tit IONA.\ a Bllkkenslagerarbejde • vand . sanitet centralvarme - oliefyr Indehavere: H Christensen 0 Sen. Erik Vergmann. Købmagergade 13 Rlngstcdg. M Tlf. 720099 Tlf. 720»61

RINGSTEDOADE 1 Omstilling til bolig

Efter kl. 17.00: 725872

720940

LA FRANCE BLOMSTER og KRANSE Klrke«*r»de l Tlf. 720040

720251

C/oujwonn

★ Biavlsisrer og -konsulent 720624 Andersen E. Houtved, Ørnevej 13. ★ Biografer 721850 Bio, Ny Østergade 6. 722024 F»ml* Teatret. S1 agelsoveJ 2. 720886 Kino, Jernbanegade 21, 722888 Scala Teatret, Jørgen Jenaenavej 8. ★ Biscult en gros 728224 Christiansen KnJ, Lady Cake, OavnøveJ 46. 721850 Jensen Ponl, Ounnar-Nu Brød. Rampen 10. Tappernoje (765) 228 H. O. HANSEN Tiip|N>rnoJo 228 Altid nyheder WlXOlt kagen ★ Bladcentraler BANEGAARDENS BLAD. OG TOBAKSKIOSK ALT I dag- og ugoblada Aben også søn- og helligdige (kun prlvattelefon 720211)

*g:C, a O cMSiiriAoiur ~

nm

Bl ikkenslagerarbejde Vanu . gas . sanitet . central­

721228

/lidten l*>leni$tet Østergade 29 Telefon 72 12 28 der, hvor stadig flere handler. 721870 »Mlmosa«, hj. af Karrebøskvej og Slagelsevej. 722071 »Orange« (Ellen 5 Erik Sivertsen), Jernbanegade 27. 720678 Rasmussen J., Vinhusgade 7. 721047 TROPA (Gunnar Jensen) KUdefnarkavej 99 . Telefon rt!0|T

varme . oliefyr Klngstedgnde 56

A

F e n s m a r k (746)

225

Fensmnrk Rlikkonslngerviørksted Vand • gas • sanitet og centralvarme KJærulf Andeesrn Elmevej 9 - Tlf. 226

Blormlerhandlere

7201301

Aakande Blomster R Sørensens øftf. grundlsgt i- tnpeborg A Bnna Prdrrtm Østergade 7

r . Fru« K ransel Blomstø P st . Orøntøager btnd

723100

Gartnernes Salgslorening Blomster en gros Skellet 25

Telefon 790190 Omst. tU bolig kranse kunedekoratkNMr og brunebuketter

ni ornater

ir Bogbindere 722309

720820 Akasla (I. Hansen), Rlngstcdg. 16. 722226 Christiansen Helga, Klndheøteg. 11. 721808 »Funkla« (fru E Larsen), Ring­ st edgade 23. 72 01 as Import 72 01 25 nlomster

Viggo Andtrstns Bogbinderi I. kis arbøjd« - 1. kis mattriol« Hurtig levering Rlngstødgad« 38 . Telefon 7W» Privat: 734413. HjarnøveJ 38. 724587 Jørgensen L., Jembaneg. 23 o g. A

721211 722488 720850 722000 721085

Bindren tralen (Osvald Larsen), Ramnherrcdgade 25. Aro-Kloaken, Brotorv 6. Jacobsen I>4*0. Rlngstedgadc 147. JohatuH'n Chr., VordlngborgveJ 1 A Luna Kiosken, Hvedevamget 86. Tohak, vin og blade. KIOSKEN

Axeltorv 1 Telf. 720125 Omatlll. til bolig,

720871 725101

HUN i

720415

llloitiNfcr ou kmiisr Ramaherred 16 Tlf. 720418

Hingstedgad« 18. Tlf. 734*40 Ahen hvit*.; 7.00-90 00. |,M.1

»

7.00-18.00, som!. 6.00 11,01). Kejwafflpllngen: Uf. 724740 722254 Nielsen N. E., kiosken, RJlersveJ 34 721353““------ RAADHUS KIOSKEN F Borer v. Mindebrønden . Hjultorvet I Telefon 7Z1KVI

723121

721171 Jenørn Gunner, La Roee, Ringsted- gado 44 »Telefonnoglencs annoncør virker h ø 1 • året. *.

(Fortmnttea ntrate »id«)

m-,

10 «

Made with FlippingBook - Online magazine maker