Telefonnøgle Næstved 1965

Bogforing - Bogtrykkerier

nogiryKKerier - isoneniaskmer 722595 Sydsjællands Maskinsats A/8, A Erl. Sørensen, Ringsted*. 11 o. g. Privat 723727.

Knud Mørkebeig Bogføring og regnskab Karrebæksminde. Tlf. (742) 222.

MEDLEMMER AF DANSK Revisorforening

Fuglebjerg (753) Ingen tryksag er for lille, for Fugiebjei g Ilogtr> kkeri Tlf. Fuglehjerg (783) SS

33

Møller J., Amtmandsgade 2. TU. 723170. -------Privat: Tlf. 723146. Artmann G., Kindhestegade 2 A. Tlf. 722238. Bach Madden H., Mosevej 8. Tlf. 721815. Hlllow-Olwn II., (H.D.) Set. Pe­ ders Kirkeplads 3. Tlf. 721630. - - - Bolig: FodbygaardøveJ 25 Tlf. 721651. F.gcde Ilanden II., Odinsvej 12. Tlf. 721778, Gregersen Kaj, Riddergade 3. Tlf. 723233. Hansen V. Mn Ahornvej 8. Tlf. 721522. -------Privat: Tlf 723222. 711816 Bogføringscentralen, afd. af Revl- ølonsinstltutet I Næstved, statsaut, revisorer, Axeltorv 6, Geyernes Oaard.

723505

Ingen for stor

K. E. Rasmussen Bogforing - Revision Skatteopgsrelser - Duplikering Kontor: Rlngstedgsde 1 A. 1. sal. »Penta Telefon 733606 Bolig: ErantlsvtJ 21 C. Telefon 721145 Kathje II., statsaut. revisor, Rlng- stedgade 78. 720066 Kediin P. Munk, Gramsvej 18. 72S540 Rcvislonslnstltutct I Nmhrd, statsaut. revisorer, Axeltorv 8, Gnyernes Oaard. 721056 Simonsen Jobs., Kiervej 8. ★ Boghandlere 722528 Blum Hansen Kaj, Øst argade 20. 720178 Braaes Boghandel (Piul Friis), Rlngstedgsde 6 720116 Barners Boghandel, IC. J. Lange, Torvestræde 13. 720004 }(,hrt*t4*n»en Georg, Axcltorvet 10. 720161 Olsen »vend, Hjultorvet 10. + Bogtrykkerier 7231881 ...................................... ........ .......... i Central T e t 1 rykkeriet v. Birger O. Olsen A Bøn 722700 Gcflon tryk, Jerntnnegadn is. 774400 ----------------- ------------------ N. P. Christensen Rlddergsde 7 . Telefon 724400 720506 A/K DANSK KOKMtLARTKYK EGRY forenklende formularsystemer NÆRTVED. Henning Bchults KnrrrltiekveJ 44 Hovedkontor: Borgergade 16. R. CK 114 720749 Næstved Bogtrykkeri A og Æskefabrik lt C. ftrhou ___ Kehmsgergsde 10-11 Telefon 7W74S 724811 Nø'stvcd Tidendes Bogtrykkeri, A Største og mest moderne I Syd- Sjælland 104 Ramsherred 6 • Telefon 728188

GI u tr s o (645)

85

Hurtig levering uf alt t grafisk rigtige TRYKSAGER I’dkast og tilbud give« gerne SILKETRYK t r • •• s|" ( hos os. FarimagsveJ 72 Næstved 72 32 03 723672 OFFSET* BOGTRYK*, KLICHEER - til Deføa fordi*!

Glumsø Bogtrykkeri A KVALITET8TRYK8AQER Glumsø Ugeblad

Kostræde (769)

48

Carl Pedersen BOOTRTKKBRI Alle arter tryksager fremstilles Ulf. 44

★ Boligmontering 720441

I risvej 5 . Tlf, 728672 . Næstved

722150

Louis Dam REVISOR Ringdiedgnde 2 A 722216 Louis Datn, revisor, Ntestved: 722150 Revisor Per .Tensen. Vordingborg:

STIFTSBOGTRYKKERIET Ramsherred 18 m 72 33 33 Alt I tryksager leveres pA nye og morderne maskiner. Fru M. KOmmel Nielsen, privat: tlf. 723078, Faktor B. Christoffersen, privat: tlf. 724571. A »YD-fUACLLANDn OFFSETTRYKKERI „Haraldal undM, Kalvehave Kalvehave TT Central kalde-nr. (03) 788 * " | Alle oplysn.: KALVEHAVE 77 J TK\ KKERI * offset. REPRODUKTION af billedstof foretage« af o« selv TEKNISK FOTOGRAFERING i sort-hvid og farver REKLAME Speciale: Flerfarvctryk. Bedste kvalitet. - Hurtig levering - Rimelig pris. Henvtsnlngstlf. i Næstved: 72 07 75

bolig: Præst øvej 101 A.

Gardiner. Gulvtæpper. Sengeudstyr. Hvidevarer. StAlgArdcn, Rlngstedgade, 720441. BOLIC.MONTERINO - liere« gardin- og ticpiæeksperter gardiner Rlddorgade 6, Næstved, tlf. 725353 WINTHER & HENRIKSEN privat 725661 privat 725384 M Bonemasklner 722065 Nielsen Jens En Hvedevænget 117 nilf T sk BONER ) » TLF. 722065 Aut. forhandlere over hele landet 725353

36 Revisor Erik Sorensen.

Faksr:

226 Revisor Helge Andersen.

Nykøbing F.: 851123 Revisor Ole Lou.

Revisor t*olf Brabrand.

722233

Kaj Gregersen Revisor. M D. R Riddergade 3 . Telefon 723233 Kontortid 8-14.10. lerda* 8 13 KR. I Al RIDSI \ revisor Telefon 722WI Kontortid 6.80-17 00. l.erda* 8 80-11 m HlsøelseveJ 8

722931

724089

HJALMAR MORTENSEN Regnskab og revision Set. Mortensgade 6 - Tlf 724080 728650 sNystens Bogføringakontor«, Have­ vej 20.

Telefonnøglens annoncør \Arker hele året.

Made with FlippingBook - Online magazine maker