Telefonnøgle Næstved 1965

MM

VT

Brugsforeninger - Brændselsolie

Briller - Brugsforeninger ★ Briller 723102 13vlUehuset ^ £Xj„|II.l Mil H. B. Schytte diplomoptiker (IC. 8. L.) llamshemd II A* Tlf. 733108 ENESTE |SPECIAL-OPTIK l|NÆSTVED 720920 Marruneen Marcus, Ringetedgad« S. Ure og briller K. A. OLSEN Urmager og cxam. optiker Remsherred 18 — Tlf. 72 34 03 722800 E. Urstad Speclal-opttker Kingntcdgnde 10 . Tlf. 722800 ★ Broderiforretninger 7229281---- -- ^__ h »IT li II || h ___ ___ yjroder ** ^»/Soden v. Marie Beklldaen Jemhanrirade 4 Tlf. 720421

7 7

720288 Ladby Brugsforening (Uddeler: Poul Jørgensen). 720080 Lille Næstved Brugsforening (Ud­ deler: Alfred K.’er), Slagelaev. 1«. 724528 Rennehæk Brugsforening (Uddeler: E. Kristensen) pr. Næstved. Baarae (790) 'i* Baarae brugsforening (Udd.: A. Ma­ thiesen), pr. P. Bregnebjerg (745) 28 Bistrup Brugsforening (Udd.: Vald Pedersen). 10 Fodby Brugsforening (Udd.: P Soubak. 1881 Vallensved Brugsforening (Uddeler: 228{ Harald Jensen). Fe n s ma r k (746) 10 rensmark Brugsforening (Udd : T Sejllng). Herlufmagle (781) 18 Gelsted nrugsforening (Udd.: Henry Olsen). Hyllinge (744) 1*I Hyllinge Brugsforening (Udd.: B 181 Lynge Rasmussen). Kostræde (769) 8 Kong Brugsforening. (Uddeler: E Pedersen). Lov (701) 7 1 Illangslev Brugsforening (Uddeler: 187 1 Erik Jensen. Menitrup (743) 81 Menstrup Brugsforening (Uddeler: 1081 E. Hansen). .'in Hpjciierup Brugsforening (Uddeler: KJwrulf-Sørensen) pr. Sandved. Nyland (700) 62 Abbrdnæ* Brugsforening (Udd.: Holger Christensen) pr. Næstved 00 Stenstrup Brugsforening (Uddeler: Regnar Christensen) pr Næstved. 18 Vejlo Brugsforening (Uddeler: 8v. Aa. Jørgensen) pr. Næstved. Næstelsø (749) io Brandcli'v Brugsforening (Ucktoler: Lttkke-Jcnsen), Olstrup (748) 14 Iloline-OUtrup Brugsforening (TTd- delor: Chr. Larsen). Ru do (758) 181 Skafti'rup Brugsforening (Uddeler Kn. Laust son) pr. Sa. Sandvod (780) 20 Arisse Brugsforening (Uddeler: B Olsen). 1 Kvlslemark Brugsforening (Uddeler Knud Beyer). Tok sværd (747) »9 Dysted Brugsforening (Uddeler: J. P, Nielsen) pr. Holme-OIstrup. 108 Tokaværd Brugsforening, butlksafd. Hage Rasmussen. • Tok*værd Brugsforening, grovvare- afd., Erik Hansen. M (842) M 1 yhjorglllle Bmgsforenlng (Udde- “*! Rasmussen) pr. Herlufm.

15 Tyvelse Brugsforening (Uddeler: Clausen), Tyvelse pr. Vrangstrup.

IIP !%«•*< ved depot OLE MEYER Ny Havn

★ Bryggerier

Herlufmagle (781) 20 Dana, Herlufmagle (kontortid 7-11, lørdag lukket).

D E F

Lundby (767) by Bryggert (Thi Mineralvandsfabrik. i

Lys - petroleum Gasolie Fyringsdiesel Farvet benzin

09 1 Lund

yge Hansen).

★ Brænde

Hyllinge (744) 04 Hyllinge Savværk A/8.

721767 ...DERES DIREKTE OLIELEDNING

A

G

»s®

★ Brændsel (Se tillige Kul og Koks). 784700 Aalbolts Eftf. (Vagn Hansen), Skyttemarksvej 50.

H I

A

_ , Koks - Onder* og bøgebrænde Næstved Haardttræslager, QrlmstrupveJ 83 a. Bmndt Fr., Østergade 28. Dan, Trævarefabrik A/S, Kllde- marksvej 70. Hansen Iaurttz, Østergade 18. Jsrgensen N. Juel, »Virkelyst«, Kingstedgade 108. Mnnk Chr., AaderupveJ 78. Nielsen Arne, Kornbakken 1. ALT I fast og flydende brændsel Borgo Olsen Jægervej 10

720879

J.K L M

SHELL DEPOT NÆSTVED B. Bentssn

Sil« "4

Rsnneparken 22, Tlf. 72 47 66

724871 720778 722800 720800 721024 722181 723660

L A

iO P R

BRÆNDSELSOLIE . PETROLEUM TRAKTORBENZIN , SMØREOLIE SHELL DEPOT NÆSTVED TELEFON 724766

78 18 16 Næstved Kulimport Carl Severin- sen A/S. A 721420 Næstved Kul- og Koks kompagni A/S. A 720848 Petersen Chr„ Rlngstedgade 18. 720700 SMIT’. Wll.H. A/S, Rlngstedg. 26. A

T20108

CALTEX

E. Olsen

72:

SERVICE STATION

72 01 08

dAMherrød >1 , NnltH . Tlf. nou,

720014 5fJ SS VAFtf ★ Brændselsolie (Se tillige rvbrlk: Olle).

7J 7'M Jj

★ Brolæggere 721108 Pedersen N. P., Fa., Emltlevej 2. A ★ Brugsforeninger Naatvad. 720088 Grimstrup llnigwforenlng (Udd.{ Joha. Larsen), Grlmstrupvej 08.

Rlngstedgade 167

ff 7?

NOERS EN

721J 7. 7?0J 7i 7138 7j 7224 IfOl 1

720(46

DANSK ESSO A/S A Nv.tvvd Lløir, Ny Havn

Rlngstedgade 18. Ollelovcrancer lige til doren. Udlån at tromler og stativer. Billigste dagspriser. A 728446 BP-Garagerne, Ateltorv, U. Orland Pedersen. 723779 - - bolig: Fabriksvej 2.

or 7227 IB ~~ 7243.74 - P.T.V

72021

Inspekter C. Ssbygsard , Tlf. T3344S (Fortsættra n

»TELEFONNØGIJEN« er den eneste lok*!telefonbog, der sd- k om mer både I Næstved by eg alle omliggende centraler

En annonce I Telefonnøglen virke-* hver dag året rundt.

720240 Gfttnvej 0 (.Supermarked). 720201 Vordlnghorgv. 28 (ftelvbetj., kolon.)

166

1M

Made with FlippingBook - Online magazine maker