Telefonnøgle Næstved 1965

[fi

\ /

Brændselsolie 723000 723116 DANSK ESSO A/8, Carl

Brændselsolie - Brondborere

V. V.

724700

VAGN HANSEN A SKYTTEMARKSVKJ BU

Sydsjæl lands-depot: SHELL DEPOT VORDINGBORG Kjeld Petersen

NÆSTVED OLIES TOLDBODGADE 17 TELEFON 723191 CALTEX brændselsolie Smøreolie Oliefyr

depotindehaver. Htonhtekaholm.

å C/i

Esso

Byvænget 17, tlf. Vordingborg 031

Fyringsolie Alle arter brændselsolie Små og store partier Bsnrt E88OS rentefri varmskoato. - Fyld tanken op adea peneel Kan leveres daglig Ring til 724700

IS

DANSK SHELL A S

E

F

BRÆNDSELSOLIE . PETROLEUM TRAKTORBENZIN . SMØREOLIE SHELL DEPOT VORDINGBORG TELEFON 931

G

ONDRIMOOTAGELIE: * TELEFON RINGSTED 1200 V eedol niM A ti. tin o ih 11 centralvarme I

Mobil Oil Danmark %

H I

Thomas Finnenip, KarrehickveJ 41, tlf. Henning 1'odersen, Kir«*ehær\eJ llt Hf,

720757

ir Brødfabriker 720084 Arbejdernes Fællesbageri A/B. 7240311 Herlufsholm Bredfabrik, 72027t| vej 50 A. 720491 Hygira Brødfabrik, AaderupveJ 164. Bagermester Kaj Petersen. Nyland (760) • Retteøtnip Mølle og Bageri. Folmer Omø Carlsen. ir Brødudsalg 724152 Brødudsalget, J. Jenscnsvej 40, Bo dll Nielsen. 728707 Christensen Chr., FynsveJ 4. 722088 Sørensen Aage, KalbyrløveJ 40. ir Brondborere

JK

725640

l£2£iJ

Renrln - Brændselsolie - Smøreolie

722441

Gulf Oil %

SOLAR HEAT

OTTO DISSING Orenætvej 14 . Tlf. 72 37 7S 10MDR OLIEKONTO

Alle arter hnendaelsolle 8algfrinspektør C. Lorentaen, P. BodllsveJ 25, tlf. 722441. Ordremodtagelse : Tlf. 720545 og 721330.

FYRINGSOLIER AUTODIESEL SMORKOLIER FARVET BENZIN

E. F. PETERSEN Ringøtcdgadc 10 - Næstved TLF. 720545 (Privat 725593

NÆSTVED KULIMPORT A NY HAVN a>-LE arter BRÆNDSELSOLIE TLF. 721616 imri 721420 NÆSTVED KUL OG KOKS KOMPAGNI A/S A 1 >f> forenede Renel nimporterer A/B Ny Havn, Vestre Kaj Alle

722500

720t

OPLAG

721! 7203 728B 7224 7201

n

Brændselsolie Utmm HANREN Ørteirrade 18 . Tlf. 722800

, /

Or 7227IB - 7243.14 - PT.V

72021

Del er »TELEFONNØGLEN« bruger I Næstved og opland

' P.

Alle

f FortHUttet nærit rid«)

111

Made with FlippingBook - Online magazine maker