Telefonnøgle Næstved 1965

Camping - Centralvarme

7204/6

- det rigtige

Næstved Beton % lirton A iim*r r*\ FÆRDIG BETON HJarnøveJ, Aderup. Baatlllinc på rærdlg-Baton t.sdes afgi­ vet dagan far. Betonalloar udJejea. A/S Næstved Cement- og Moniervarefabrik A i ll rund lagt 1MXO Sydsjællands ældet* og atarata fabrik for masklnstamped* rrairal rar til kloak og grundforbedring. * Ingenlørforanln- ( :ens normer. UngstedKsde II. Tlf. 720014 Efter lukketid tlf. ★ Centralvarme 721152 flentaen R. Rjarn, Ringsted*. 161. A 720099 Christensen VI. P. A Han. Kotv nmgergade 1* A 722*66 Christensen A Rasselnherg, Fartmagsvel 27 29. A 721266 Christiansen Aage, Amtmand«. gade 1. a Nttrfhiu* fjfiiiF. A •Ut. gas-, vand og sanitetsmester. inikkriiHliurrr. Ontrnlvarme. Oliefyr. Værks*. t tived*»naget tl-lft,Mr JtMftO l’rlval: Kild«markavij 127, tlf. 7MM9 773230 Villy Frederiksen Cent ralvarma og oliefyr Bvtngeten I Tlf. 7251*5 I redcrlkæn Ove, Nygårdsvej 33 £ 721728 Hanaen Emil, Jernbanegade 4. 723320 H. OVE HANSEN Smedensrater Værksted: OdlnaveJ ft . Tlf. . Rolig: Oal lamarkave j 2. Bprrialfirmn for crmtmltm~mr

campingudstyr har

iaoai

ofynpia,

Jernbanegade 5 . tlf. 725572

721541 SCHEELBECH. Axeltorv. 725402 Mn

Ebbe Nielsen Anemoni'vej 67

Centralvarme, oliefyr, fjernvarme, projektering, ændring af central* varmeanlæg, udskiftning af varmt* vandsbeholdere.

CENTRALVARME OQ OLIEFYR Olstnip 61 v * Chokolade og konfekture en gros © SUPERMARKED isiumh iiiurao« 725912 KOLGROS */$ Itingatedgndo 26 ★ Chokoladefabriker 721965 Bon-Bon, FArvergade 7. ★ Cigarhandlere (8t» tobakshandlere). ★ Clichéer 72143* CllehAanstalten, Rlngstedg. 25. A 721416 Sydsjællands Kaffebrænderl v. P E. Anderaen, Riddergade 8.

720*01 Nielsen Chr. A Han, aut. vond- og gasmester, Mctstergvej 7. 722626

K.WILLY NIL Blikkenslager

rrntrnh armr, olirfgr og fh mvormr Rug-vænget * Tlf Næstved 722620 Omstilling til privat 720918 Pederaea Raymond, Væverstriade 6. ANDERS PETERSEN 1 RIIKKENSI AGERMESTER J Mit s Vånd Gas o« Salatstsmattet Centr »*varme Dkefyr ' RINGSTEDGAOE 65 Ttf 725535 724M1 Rasmussen Orla, Efterkrav. 22. A 721196 Rasmussen K I,., Vordlngborgv. 22.

NO P R

S

T

U V

720871 725101

Erik Sylvest KCKT HC1IEIBEI.N EFTF. A Blikkenslager - Vand -- (las - Sa­ nitet - Centralvarme - Oliefyr Ostefgade 9 11 A Centralvarme - Oliefyr • Vand . Sanitet Indehavere: R, p, Christensen å Hen. Erik Verrmann. Kabmager^mln 1*. BklwgratmgR. 54t. Tlf 72U099 Tlf. 720381 I R TKIORAN

Æ-0

mm 723221

Abhctfiitts A

Alle clichéer Svend Holfi Si Søn REKLAMEBUREAU

720251

(Yment varefil brik Tnlf. Niratved 71**20 - 72*221 anhefalsr prima van4tæt te maaklnstam- pada Otatllnr I au« dimensioner mad og uden muffe aamt branda. kantaten, taglatan, mursten. fliser o. m. a. Kt. CHRISTENSEN å RON NÆSTVKD rUmi AUKIK HarlholmveJ 13. Tlf. 720617

, h 4

n§i «rwnrm ftaard

Tlf 1M181

720251 £>ik Uetoftnann s 6 HsiimitNi

770617

U

i

DET ER

iTUIiKFONFiOCilJENif nvu brager 1 Næstved Of opland!

Centralvarme - Oliefyr Vand - (las - Sanitet Klnritedgade 56

4

A

u*

114

Made with FlippingBook - Online magazine maker