Telefonnøgle Næstved 1965

b ':

: i && ■

...... ' i

Duplikering - Stat noks. ejendomsmahlere 723153 721801 Petersen Emil, »Siuiaagaårdeoi, Orimstrup Sandblæsning - Me­ tallisering. A + Duplikering

Statseks. ejendomsmæglere - Kl-irntallatorer

EBUTHEN & AAGAARD A/S Beplantede* t, Kebtmh. K. M

172850 Vær tikker på

å P9. enkelt Srori*ii f imdomtmuRmhf NORGISVU 44 TN 73MON *itotf •• •■»••r alt Vltlaar, forretnlnaer. hysjendomms. sommerhus« m. v. 720782 Lund Frede, E/Mæglerfa. (M.D.E.), Axeltorv 11, - Etabi. 1919, 722574 7A t "« l TUtmte* UK HUM NORGIS VEJ 18 . N AST VE 0 M D I. Ejendomshandlere Under denne rubrik er medtaget firmaer, hvla ansvarlige deltagere har næringsbevis som ejendomshandlere (D. E. H. betyder medlem af Dansk Ejendomshandlerfor* ening). 7281A0 Ejendomskontoret »Vesterport« (Egenhardt Jørgensen), (DJB.H.), Vesterport 10‘. 724684 Frederiksen F. E. (D.E.H.), Jarg Jensersvnj 3A. 725828

pj

9

■R ex -R otahv

DUPLIKA TOR En sensation i pris og præcision 'R ex 'R otarv 7 ^ DUPLIKATOR Fuldautomatisk KONTORETS EGET TRYKKERI

7249A5 Pedersen Marius, ElverhøjveJ 9. Everdrup (763) 96 Petersen Børg», „Soflendal", Tap­ pemøje. Olumsø (640) Krebs * ftchaffalltcky, telf. Olumsø 4 og 34. 100 AerrKalev’ø Ejendomshandel, Næs­ by pr. Qlumso. O 1 s t r u p (748) 191 Jørgensen Hans, Holme-Olstrup. Rislev (739) 78 Jensen Georg (D. E H ), Oangesbro Toksværd (747» At Christians«'n Aage (D. E. H.). Nord­ vang, Dysted pr. Ho. 63 ERIK CHRISTIANSEN Toksværd Central Ry- og landejendomme Veaterborg. (740). 54 DEKNEK CHRISTENSEN Vester Fgrahorf Tlf. Veeterbort (74#) M Kob og salg af ejendomme, huae, villaer, forretninger. ItN C»OD FORttlMtFLftR

‘R ex -'R otarv SPmDUPLiUiiTOR^MM

Når De skal bruge mere end 5 kopieri •••••••••••••••• Loluti repneeenUa«] Ib CkrMkMm, KUdrmarkev. ff. TMIM

★ Dyrlæger 721 OAS Hannen Aage, FenømarkvøJ 12. 720220 Hatting SlagelscvcJ 113. 722222 Jensen Mogens, RøgchakkeveJ 5 (Kona. efter aftale). 720008 Ndnnmi A., overdyrlæge v. Oardc huaarregtmentet, prakt. dyrlæge (Heato og hunde), Øeterport. 7220A3 Skovtind E. (øpeclalprakt tærende, hunde og mindre huadyr). Skov vænget 8. Konault. 1T-1«. Løntag efter aftale. Herluf tvi agle (7A1) 77 Andersen Niels Lind, Herlufmagle. (Kon«, m. mindre husdyr eft af­ tale). E Linoleum Claudi Hannens eftf. Telt. 72 00 60 Statseki. ejendomsmæglere Under denne rubrik er medtaget firmaer, hvta ansvarlige deltagere har næringsbevis aom ejendomsmæglere

GRØNBORGS EJENDOMSKONTOR

77S878

PllegftrrlaveJ 14

Vn Ha 1

720824

★ Elektriske artikler 721786 Importøren, Østergade 12. 72AA10 Importøren, Rlngstedgade 8. ★ Elektro-lnstallatører 722085

Duplikatorer 722A2A Rliim Hansen Kaj, Østergade 20 720343 FACIT* østergade 11 72 08 48 Distriktschef O. Bjerregoard Lindeparken 6 72 40 12

iu *

Aaderup Installationsforretning HANS PJOROfllDB Aadsrupvej 71 . Tlf. TOM Alt slsktr. Inatallatlonaarbsjds • Lamper off lysekroner Montør Frede Nielsen, Anemonevej 53. tlf. 734155

725625

720309

ARNE CARATENAEN aut. elektrolnstallatør Kindhestegade 26

A 1rmc rrrviceiHrrksted tor alle kontorrruMkiner

721202 meti

NR. FORT.

Telefonneglene annoncer virker hele årett

in

Made with FlippingBook - Online magazine maker