Telefonnøgle Næstved 1965

Foreninger — Fotografer

Fotografer - Frisurer

Snedkernes Fagforening. 724885 Form.: Knud O. Ambu», Birkholm ___ vej 15. 722260 K m «.: Snedker Viggo Jacobsen, Kløvervej 7. Hoclnldem, Forening, 722416 Form.: Opsynsmand Holger Peter »on, OstenfeldtuveJ 6. Hoelaldetn. Kredsorganisation f. Næstved KredRen. 726282 Form.: Walther Chrigtenacn, Kilde marksvej 125. Kasn.: Rolf Carlsson, tlf. Fcnamark ____ (746) 162. 722620 Horlaldem. Kreds-Kvindeudvalg. Form.: Fru Katr. Møller, Kilde- mark»vej 40. 72S850 Horlaldem. Kvindeudvalg. Form.: Fru Birthe Petcraen, FlxveJ 4 722004 HorlaNatlnk Folkeparti, Niostved- llerlufsholni. Form.; Poul H. Nielsen, Hyrenvej 3. Hnropt |mI stklubhen tor Nauitved og Omegn. Præsident: Dommerfuldmægtig In­ ga Oluon, Skyttehuset, Vejlo økov. Telf Nyland <760> 37 tiler Næstved 720662. 728168 Hekr : (720664) Led. sundh.plejer- »ke Wendla Nordlund, QavnovcJ 34 Hportsfhkerklubhen »Næstved«. 723005 Form.: Erik Ytte Han»en, Øster- gade 30. 721585 Sydsjællands Aiitorcparatorforcnlng 723156 Httlsjæll. I-'oltitrlilleiiforenlng. 725112 K urs .: A. fitenfors Larsen, Skellet 11 Sydsjællands FodfolkRforenlng. 720968 Form.: Dir. Sv. Hol»t (Prlv. 723761) 721061 Sydsjællands Fuglen enner, Fnul.: Valdem. Jenten, Teaterg. 4. dsjællands Garderforening. 721860 Form.: Depotejer Th Andersen. Ka««.: Overpostbud Klgaard. Morel- vej 80 SydRj. IlandelRrrjRendeforenlng. 721314 Form.: Repr. Dan Christensen _____ Krant laveJ 26 . 722002 Kane.: Carl I. Johnsen, Toldbodg. 16 Sydsjælland* PinnerfnreiMng. 721324 Form.: Overne« K A OI«en Krant IflveJ 11D. HydRjndlandR Rldekltib. 726SIO K urs .: Major O. K V. Jensen, Skov. brynet 4 SydRjiell. SoldnterforeningerR Gen- tralRammenRlutnln«. 720968 Form.: Direktør Svend Holst 7 MKMM, Hovedkass : Prokurist R Knudsen Høiirierjyri*k Forening for Næstved ___ «>* Omegn. ...........Trælndustrlarb. Fagforening. 721168 Kontor: Østerg. 17 (Kontort h -rd kl. 10-11 samt tillige tirsdag kl 15^° 17 ao og fred. kl. 14-18K “ Form.: Johs Dantorp. Skellet 26 Turistforeningen for Næstved og Omegn. 721122 (9 17. lord. 0-18), Kirkestræde 3. * — Kanoudlejning, Slusehuaøt. 716642 \ tinfure, l.iirtilNfi»renlngen af Kass.: Fru Harryot ItasimiNsen, KlldemarksveJ ISA.

Venstre« Ungdom f. Næstved og On. 725641 Form.: Frank Andersen, Gram vej 14. 723683 Kass.: Gunnar Petersen, Rønneba l Venstrevælgerforenlngon for Næ tved by. 721046 Form.: Murermester Chr. Laurid­ sen, Bag Bakkerne 31. Østifternes Haveselskab. 72001* Skoleinspektør Erik Nlelaen, Linde bjerggaardsvej 7. ★ Forkromning 723080 Næstved Forkromningsanstalt (HANS BRUUN) HJortøveJ 12 . Aaderup . Tlf. 723080 Forkromning • Fornikling udform

7245731"

FOTO huset Nkomagerrækken 10

ALT 1 foto og kino Udlejning af 8 og 16 mm gengivere 720188 Foto-Speelal, Jernbanegade 7 (ved Ha&ndværkerbanken). ★ Fotokopiering 781088 Sydsjællands LyRkoplerlng. (Fru Inge Romme), MoseveJ 1. Everdrup (763) AMBRA FILM - KOPI A S 8 na IS mm kopiering Modemn farvelnboratorlum for dias. Telf. Everdrup 178.

725253

RINOSTEDOAI)* 20 NÆSTVED 8EL8KAR8FOTO RØRNEFOTO PRESSEFOTO REKLAMEFOTO m. m. KOMMER OVER ALT

1 prima kvalit«t«r. Øpeo. f liMMartlklar

H I

FOTOGRAF ole hansen

722113

STJERN E-C H R O M A E. Groth Galvanisk Rtablissemeni Bad - Tromle Jfcnavøl 2 Næat ved Tlf. 72 21 03 (Omat. t. bolig)

★ Fragtmænd

J-K

TOM ANDERSEN Fragtruten Vordingborg- Virotved Vordingborg tlf. S:iA

L M

KEHLET Stella Nova Torvestræde 7 Tlf, 720678

Indlev. I Nirstved Rrdr. Jensen. Vognmands- gaarden. Knrrehnkv. 1. Nentved. tlf. 1M678

+ Forsatsvinduer 725270

FRAGTRUTEN MEHN-I'ltKSlO-NTKTVrn kt»r» r 2 c

NO P R

osWAM) m iniWN bygmester . entreprenør FnrKAifivInrlMor ti! alle formål Vnrnioho.pnr.-ndr. hurtig ekspedition. Værksted: Erantfsvej 47. tlf. 726270 H k e I b y (760) forsatsrammkr Alle modeller udførea Varmebesparende KNUD JØRGRNSRN, SKRLBY

Hnndage åbent kl. 10-17. Itnidefotogrnferlng lordag eftermiddag efter aftale. 720486 Knudsen K. C., Axeltorv 2. 7*0362 Mellærg 4. B-, Torveatræde 2. 721595 Atelier = mama" AXtLTQAV 1 . N/t STVtO • Telefon 141596 Film fremkalde« og kopiere« 721428 SERI-FotoM*™ Tlf. 721428

13

S

T

U

★ Forsikring

V

Æ-0

Jemhantgad« 7 tv. Håndvorkorbankan) Telefon 72018*

AKTUKL-ltll.l.KII BUREAU BILLED & REKLAMEBUREAU Illust mtion Reklame Ael«kab Fotograf, Vordingborg, fif, 1917 Næstved 72 07 75 modtager bestillinger

★ Fotografiske artikler 7214281

f I

B O N D O

Joh*. Andrmen

Toto&rtiklcr RERI-FOTO, Mefon 72142* 722625 llliim tÉflMæn Kaj, østergade 20, 720004 1 B<*org, Axeltorvet 10.

NR. ROR .

IM

181

Made with FlippingBook - Online magazine maker