Telefonnøgle Næstved 1965

Vr l>an 72236

GulvMægninir - Gnrllere 725052

HÅrklinikker - Hoteller

722177

GULVTÆPPER OG lØBEREl

K.-A. RASMUSSEN Tømrer- og snedkerarbejde. Gulv­ belægning Værksted: Kiihlersvej I. Itollg: Molhu*neJ 9. BRØDRENE RAVN KLOORFLEX Asbest Vinyl gulv* fllaer - REDBUROER linoleum gulvfllser. - Kork parket. A

724600

1nr I lolmsund Vinyl JH I Claudi Hansens eftf. L- Ulf. 72 00 60

IVERSEN T! Tapet- og farve, 7/ 71 #7 Rlngstedgade 20 *»»■##

720225

720651 MØBELHUSET i Kiddergade 10-14 Gulvtæpper til enhver prl».

HEItttKMAGASINET Rs. Nielsena eftf, Axeltorv 3 720648 London-Magaalnet, Otto Nsglebæk A/8, Hjultorvet 1. Adolph Petersen A/s Lundagera eftf. Torvesttffde 11 NÆSTVED T1I.721717 72070« Munk Peteraen, Rlngatedgade 22. nm KAI OLSEN Z' ) isWtoMwrtiiy 721460 Waaddegaard, herreekvipering, Jernbanegade 1. ★ Herre-konfektion 722821 »Bolette«, Oronncgade 1, hj. af Ramaherred. 723880 tTOjSji Set. Morttniffidt I Stort udvalg i herrekonfektion Landets bedste betinc eiser 722862 »Jette« (Ib Schmidt), Ramaher­ red 21. * Herre-lingeri

Hårklinikker 81 * -

★ 7253

II K I Behandling af akel, hAraffald, tort og fedtet hår. „Raltleagården, Axeltorv 6, 8. Aftal venligst tidt

720441

722058

KURT MOI.MTED tapiflex don lyiUInMnpcnde gulvbelægning.

IIUIIIITIIIII Den »tort* tæppeforretning Itaalgiumion - Rlngatedgade Telf. 72 04 41 72/M02 Underlag. *kum pla*|, Kindhest j* gnrle I 722075

M

★ Handelsgartnere (So gartnere). ★ Handelsmsnd 724686 Christensen Aage, Kalbyrts. Kostræde (769) 113 litraen Evald, Ku*t nerie pr Lundby. ★ Handsker 720601 Hendrikaen flv. G., Rlngatedgade 1, »Danlac. ★ Hegn og hegnsmaterialer Lundby (767) ( HIL I . c IHHstoi l I RsF\T 63 LUNDBY Alt i hegnsmaterialer Raftehegn - Trådhegn - l^æhegn Hpånhegn *» Havelåger - Flag- atænger Hovedoplag for COLL8TROP tryk- lmprgn hegnsmaterialer >g hegn II P. I.IMlItV 08

729027

NORQPLQN

I

«II H A Syntetisk gummi - Gulvbelægning I/S II. NIRIARN A !Mi> - v- Husnagaarolen - Primat rup.

j.K

L M

★ Gulvtæpper 720060 722860 Det HELT store UDVALG

Kirkepladsen I . Tlf, 722076 Forretningen med de stnA p ri nor.

NO P R

vom

finder De i Sydsjællands største specialforretning S&’CaucU,

GULV'T/El ’l'KIt Torv»*atriede 4 Eneste .spec ialforretning

S

T

725353

*

11M0

Bollgwiontering Gulvtæpper Deres gardin* og tæppni'kapert ttlddergade O, Næatved, tlf 725363 WINTHER At HENRIKSEN Privat 720001 Privat 720304

macjausnzf/

U

Jernbanegade 3 . Næstved Tlf. 720060 722800

U

★ Herre-ekvipering 722165 BRISTOL

Ringstedgade.

72 72:

V

721319

| Dr ives | m 8 emu’MT | ■ * I

^ Hjemmeslagtning

Æ-0

llerre. og drengotej VIMI1 SG \DK 4

Bregnebjerg (745) 881 Ander**« llolgcr, Kyse Rogen. ★ Hobby-artikler mn NÆSTVED HOBBY Alt I hobby-artikler Rlngatedgade 27 .Tlf 724478 Ornat, til privat og lager. ★ Hoteller 720600 Aaelhua Hotel (Svend Hansen), Axeltorv. • 721627 1 Bellevue Hotel (I. Jsrgensen), 720227 1 Jernbanegade 18. (Fortsættes næsts s!4a).

7201

★ Gorflere

()*tergud«> 2H

tu. Yttu ih

7212 720! 7 ?it 7224 7201

720334

FOCtMANN »E.B.M.« Jernbanegade 8. HAAGENSEN Rlnaaledrade t A * Tlf. 720390

Kverdrup (763)

770 I 1

66

BiniKsMONTAGE W, Groaa

720390 724310

725625

Bogeao pr. Br., tlf. Everdrup 66 Gert ler. og klelnsmedcarbejder

7202!

Gulvtæpper, mahler o* aengeudstyr Hjultorvet . Tlf. 720349 . Næstved

P.T

Apl NR. pori 1

En annonce I Telefonnaglen sirker hver dag Arel rundt

tms2 72182 1

En annonce I Tehfonneglen virker hver dog aret rundt.

Telefonnøglen* annoncer virker hale åreil

Li

I4t

Made with FlippingBook - Online magazine maker