Telefonnøgle Næstved 1965

Isolering - Jern og »tål 721720

★ Isoleringsmaterialer 724252 M*/

★ Jernsloberler 724545

Iaoleringafirmact REVSBÆK OrfmstrupveJ 20 . Næstved. Telefon 7117 20. eneste «ut. indblæsningsflrma

»Ions B. Erikaen F.rantlaveJ 44 MNRKVtDR IPni.RItINOPf’T.ADER NOttOKimOFAS MRPT MODEKNK SPECIAL FABRIK l'uilfrtng'iflrtniii't w i :\ sb i : k (IrlmstrupveJ 20. Alle Itoc*K\V(X>L-matertaler m. m. forhandles.

VIOOO PEDERSEN Næstved Jcrnstnberl & Maskin* fabrik A/S Enevej 6 ^

★ Jordemødre Til 178 Ethelfeld tlemmlngsen O., fru, jordemoder (tr. tlrsd. og frød. 14-16 og efter aftale), Dohas­ veJ 1 (overfor Amtssygehuset). 720000 Petersen E., fru. jordemoder, Øster­ gade 12. Tr. bedst tirsdag og tors­ dag (14*16). 222224 Rasmussen Johanne, frk., dlstriktø- jordemodei (Tr. mand. og onsd. 14-16), Herlufsholmvej 15. *28606 Sørensen Inger, fru Jordemoder, Tre­ kanten 28 (tr. tlrsd. og torsd. 10- 12, desuden torsd. 17-19). K Linoleum Claudi Hansens eftf. TH. 72 00 60 ^ Kaffe 725030 #9 A A • døt bødttø navn I CArAA KAFFE Lindeparken 37. 728082 | Bamgaard Ejler, Axeltorv 11. 721480 i.il 1.6.iis la Li l l: Ta* det selv og få 8 pct. BROTORV 6 720586 »Ellens, smør- og kaffeforretn., Østergade 8. 720221 stlansa« (Næstved Kaffebod), Hotel »Axelhus«, Axeltorv 9 724575 Hansen Keld, Rlngstedgade 27. 722500 - I .nitrits. Østergade 16. 721999 Javnbrænderlernes kaffe hos OKIIOI.M. Rtddergade 4. © SUPERMARKED HSiitniii mnnir 720896 Næstved Kaffebrændert (Henry Ja- cobaena Eftf ), Rlngstedgade 2A * Kaffebrænderier 720896 Næstved Kaffebrænderi (Henry Ja­ cobsens Eftf.), Rlngstedgade 2A 721416 Sydsjællands Kaffebrænderi v. P. E. A ndersen, Riddergade «._______ Telefonnøglens annoncør virker hele året. - HVAD ELLERS! Ny

721720

lun investering % m jf ./

721510 1 Jeppesen I. P., Kaffe en gros, Klnd- 7215091 hestegade 9. Olsen Bernhard, forvalter, omst. efter lukketid. 720677 - - Mikkelsen S., f rrøtnlngsbest., privat 720610 Slagelse Kafferisteri (Poulsens Kaffe), Carl J. Tofte, Køgevej. 721416 Sydsjællands Kaffebrændert v. P. B Andersen, Riddergade 8. ★ Kakkelovne M HESS VARME____________ Eneforh. I Næstved f. HESS,Vejle Rlngstedgade 18. 775847 - - Service eft lukketid, H. Ursen. ★ Kalkværker Fens mark (746) 70 Fenstnark Kalkværk, Poul Christen­ sen. ★ Karetmagere 728770 Hansen Poul, Kalbyrtsvsj 17. + Karosserifabriker 728770 Hansen P„ Kalbyrtsvej 17. + Kasseapparater

★ Isværker

Agrtrøld \/n. Ny Havn. 7tS649 • - (Forvalterkontor). J (iulvtrepper Cla:uii flattuens eftf. TI*. 72 00*0 ★ Jagt- og fiskeriarfikler 771067 Jensen l'niil, Fredensvej 4. Alt I blysynk. 770117 Jessien ( hr. 1/8, Torvest ræde « xchbel huch !2J*S Hl,ofUM,!*8'winet, Rlngstedgade 19 . OHO 8ten«iliind llenrtk. A Urnens eftf Hjultorvet 9 ★ Jern (gammelt) 724312 JERN & METALLER kobos SVEND CHRISTENSEN Skellet 9 . Næstved 721803

Jmø0' ROCKWOOL

jBttV

/ I | % % *' ■ f | s\ '*• hojisoloring REVS BÆK Tel(. (03) 72 1720 ROCK - WOOL hulrumnfuld (fugtaflinen­ de stenuld - tørproduktf • loftinolering med ROCKWOOL I bnttn og mdfftr krdfrr og h* holdere mrd ROCK­ WOOL Isnlatlonnpudn rentmtvarme. „g dnmpnnlæql (mod varmetab! 1 kølean/arg og kølerum (mod kul­ detoh) vintilationnanhtg - nkot ntene, røgnftrmk m. m. - induntrUnolering Isolation af enhver art udfore«: hulmurninolering tnrrf

NO P

R ,

S

T

U V Æ-0

Næstved Jernhandel Klnjt'tidffiide 221 A . Tlf. 721608

HUGIN kasseapparater KINDHESTEOADE 11 Telefon 723852 Udstilling og værksted: Kindhestegade 11 Telf 728882 Udenfor normal arbejdstid - 720388

7201)7

R. A. Petersen PROimKTHANDt.KIt «fb. Anders Hansen A Co.) Ks»>er si. jern os metallsr

4 II

Coiersstle XI

Telefon 7««

Isoloringsfirmaet REVS BÆK CJrlmstrupveJ 25 . Næstved Telf. 72 17 20 Efter kl. 1«: telf. Bregnebjerg (740) 76

721214

SydajæUanda Raastof Kompagni Blegdammen 4 . Tlf. 721214 t iooo t Thygesen Svend, Orønnegadølj. ★ lem og stål TSiOM A/S HjdaJrlltiida J.rnfnrrrtnlns A Staalgaarden. MS

Butik*- og kontnramlcs v. K. MØLLER AdcnipveJ 151 Tlf. 722154

NR. FORT. I

(Fortnøittøå nttttø tidnl

Made with FlippingBook - Online magazine maker