Telefonnøgle Næstved 1965

Kunnenppa rater - Kjoler

Kjoler - Koloni;! 1

Veaterborg (740) * Ruren Keramik. Karen Bennlcke Højbjerggård, Retteøtrup pr. Lov

National Kasseapparater EmUlus Mollei A/S Repræsentant H. Jappe, Bøgeparken 9. Telf 7*947« Repræsentant: P. Waldorff, ErantlsveJ IB Telf. 77120«. Tekniker Ole Jørgensen, Skovbrynet 10. Tlf 724601.

★ Knallerter 7*0779 Cyklrbomen (O. Nielsen), Slagelse- vsj IT. Hr Knallerter en gros 7*062* Sydsjællands Cykellager, Præste- marken 16. 722032 E. FISCHER FartmagsveJ 97 Hamllton autocykler Derby/Ferrari autocykler

★ Kiosker (Se bladcentraler). ★ Kiropraktorer 721**0 Winther Maren M., Ndr. Farlmags vej 1 A. ^ ★ Kjoler 7229*1 »Bolette«, Oranncgade 1, hl. af Ramaherred, 7*4999 t hi iiscn Joh*. I/M, Hjultorvet 5.

tu s.« MA*** • •

SECURA KASSEAPPARATER

I * VM 13 ,\|\( )\m|\

S. C. O. autocykler Orand autocykler Sachs autocykler

AXELTORV . GØGERNES GÅRD Tlf. 72 39 S«.

Stort udvalg | kjoler Landet« bedtu

Telefon 72*09*

723880

★ Knapper 722610

H Kjolestoffer 725656

tci. Morttnidtdt 4 bettnge/ter

LA ICo B E Jernbanegade II Sydsjællands storstc udvalg i pynteknapper Telefon 72*610 724473 Mlåede knapper . spænder og bæl­ ter samt knaphuller. Singer Symaskiner v. Kaj Hansen. Kindhestegade 4. ★ Kobbersmede 7*2647 Jensen Aa. Aarslev, Jørg. Jensens- vej 37. A if Kogersker 720717 Ostergnarri Meta, fru, Sagasv. 4 A. Snndved (756) *91 Olsen Nancy, Jernbanevej 9. Rvlnoland (768) 91 Jørgensen Esther, fru, 8vlnøvester. ★ Kolonial 7*4700 Aalholta Eftf. (Vagn Hansen), Bkyt- temarksvej 50. A 7*1969 Andersen Andem, J. JensensveJ *. 7*0599 Brasen Asger, hj. af Jernbanegade og Ramsherred 721620 II. V.-Marked Nygårdsvej 60 Tlf. 72 IH 20

FINN ANDERSEN

DANMARKS BILLIGSTE mfd alle nødvendige funktioner ENEFORHANDLING FOR SYDSJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER NVENTAR- & FYLDEPENNEMAGASINET RINGSTEDGADt 10 NÆSTVED 722373 PRIVAT 72*5373

720010 Specialforretning for kjolentoffer Kindhestegade 10 Telf. 7*9899 H0FFMANN AXflTORV NASTVtO TlfHOQIO 7*7020 Kontantforretningen, 1. P. Nielsen A/i. Torveilt rwde 10. + Klaversfemning 725*05 Jensen Ole, eftatn. planoHtemmer. 7**197 Rasmussen lians (he (exam. kla­ verstemmer), FlxveJ IB Bolig: Fensmark. Tlf. 237. Træffes bedst 9 0. Herlufmagle (751)

HJUi tofVet 1« 77.3 *,T« | >11*, I Ise, Oatergade .'«» 720010

★ Kemikalier 7*9016 Engelsk Belgisk Vareimport A/S, Kalbyrlsvrj 46.

H0FFMANN AHITOSV NASTVtO Tlf.If JO 10 0 * , V ^ 1 TsmayciMtul/ Mnptolgada

720777

Sydsjællands FRO Kompagni Rrnnnegnde *» Tlf. 7*0777 Kemikalier . Havefrø . Markfrø

7

72 72:

724306

^(iim sU’imiiiift K. E. LARSEN Tlf. Ilerlnfmngle 95

720t

7*0*91 Kåhlcr Herman A.. A/S

A

Eenamark <746) 76 Arne A Jacob Itang. Stentøj. O lu m an (64fl) •317 Asi* KeramikhrieiMlrrl |/m Karrebæksminde (742) 163 Pottemageren på Enø. Nyland i760) 12« AMædftæa Potteel, Olsen Kurt Abbedrim« pr. Næstved. Rude (758) 17« Toft Keramik, Blsserup Strand.

modeller

721 i 7205 72SA 7224 201

Hperlslfot retning 1 kjoler

lliuifia lure ok II ioin liti) Hiunnh« rrrfl «. Oir.Mt. | hol

| 7'.*i UNi

★ Klejnsmede 729*49 Anthony llenn., Bkyttemarksv. 99. 720917 Jørgensen V., Nygade 4 8 A 7*0919 Pederaen Raymond, Væverstræde 9. ★ Klude (gamle) 7*1909 Næstved Jernhandel. Ringsted- gade 221 A 7*1*14 Sydsjællands Raastof Kompagni, Blegdammen 4. Trh fnutuu/h ns nntwtmr virker hele Året.

11

4

c'o CWfforrt Wright, !>én gamle Nkole, A no pr. (IhmiNO.

721209 < nluin KuJ, Vestre Kaj. 7**909 - - bolig PRNTWA-KOBM FM>T

72562

722020

SlUS 9 t max d§ pJe

Torvest rærte 10.

W\ 2 !

720969 Christensen Pnøl. AndempveJ 42. 7*4700 Hansen Vagn, 8kyttemarksv. 50. A 7*2742 l.unau Poul. Ejletsvej 13 7*05«* Mikkelsen Mvend, Præ-tovej 45. 720«44 Nielsen Aage, SterkelsveJ 17 A 720614 Præst holm < . Shigel-eveJ 17 i f'orf.urf fir» S« etr tUe) 14 *

/44jo

Lis Nørgaard østergade 7. Modelkjoler og Ventekjoler

7tlt 7*1«

^

** "ti

P.

NR. fORT.

14«

Made with FlippingBook - Online magazine maker