Telefonnøgle Næstved 1965

■HD

Kolonial - Kolonial en uro* 723873 Chriitfnwn II., KalbyrisveJ SI. 7*026? - Jørgen. Ringstedgade 64 720869 - Poul, AaderupveJ 42. 7*1 MB - Wllle, Herlufsholmsvej 17. r2*2S7 Christiansen E„ Skyl temarksvej 78. 722088 - O. Friis, Rugvænget 14. 722824 Clausen Peter, FenomarkveJ 6. 7280811-. . 7*80821,>Rm|rma,d EJ,W‘- Axeltorv 11. 7*0888 Denager Tage, KåhlerøveJ. 721490 EHLERS KOLONIAL BROTOKVETI - ta* det selv og få 8 % Erhø-Hansen E., Rlngstedgadø 44. Haml, Rlngstedgad« 2. Ilunsen Herman. kobmandsforr. Herlufsholm •, Slagelsevej 40. - K., Ny Jernhanevej 18. - K. Ingemann, Ndr. Farlmaga- vej 2 A ^ - lielf, Nyvej 21 - Sv. 8., Hingstedgade 14. - Vagn (AalholU Eftf.), Skytte­ marksvej 80. a Hennings Kolonial, KUdomarksv. 133 Henriksen S** Præstovej 2 Iversen Einar’* Eftf (Stener Jør- gensen), hj af Axelt og Torveetr Jacobsen Ruth, Ny Holstedvej lp Jensen Clrelhe, Rampe« jo - Gunnar, Kildemarksvej 18. - Jenny, Voidlngborgvej 81. - Kaj, Hiigva'iiget 11. Jessen E., Hvedevænget 24. Jergensen Carl, Ørnevej j. - f. Aa., Hlngstedgade 184 • Chr., KatholmveJ 26. - Henning, Nyvej i. - N. Juel, »Virkelyet«, Rlngeted- ( nde 108 Hly, Brotorv 9 Klldeparkens Kolonial, Thorkild Hansen. Erantlsvej 27 - Re|«|, Ringstedgade 27. - Laurits, Østergade 19. a 720889 720268 720781 720888 720819 724878 7**800 721806 721744 7*4700 722670 720201 724711 7*1878 721880 720488 720088 728270 720888 720808 72I8MO 728104 Kristensen N. E., 0. p|*gvej 18. Kølner Pedersen E . hj af Bterkels vej og Hvedevænget 40. IFL SRPIRMARKID 8ST1R6A0I Ju.77 25 00* Ove Hehou, 72(8103 I .nrsen Emanuel, v Hjultorv lo • Hans O., Brnndtsgade 1. • i”- VordlngborgveJ 18. • Uilllam, v. Axe’t »rvet Eunau Poul, Ejl rsvej 13 MAnsson A., Ramsh-rred 8. ®8llemarkeveJ 11. Mikkelsen Svend. Præstovej 48 Munk Chr., AaderupveJ 78 Moller I lorts. Kompagnistræde 6A Molleparkens Kolonial (Brik P »gf »«*n), Karrebækvej 26. Nlelwn Aage, »Kilden«, Bterkalø- vej 17 A. - H. J„ »Ouldborgrie«, Kalbyrle- vej 1 23 720821 7*0048 720808 722742 721071 720630 720882 7*1024 721678 7*8226 720844 7*1686 720142 720800 ^21161 728748 728(881 721847

V

Konditorier - Kontorartikler

722IOI 720988 721100 722000 722004 720698 7*1168 721870 7*0682 720842 721474 720614 723158

Nielsen Mar., Gavnøvej 1. - Svend, Præetøvej fto - Viggo, Kaibyrisvej S Okholm, hj af Østergade-Riddere Olsen Arne, Brygvej 8. • Haakon, VordlngborgveJ 10, Olaøon S. A., Ringstedgade 88. - Kininer, FarlmagsveJ 23. - Svend, KalbyrisveJ 60. Præst holm s. c., Slagelsevej 17 Prxstøvejens Kolonial Finn Larsen Præstøvej u ( Tlpsforbandllng ______ tTgohladsfnrhaidllng -Hf.. SolgArdcir , (H. V, Ludvlgsen) rT.rrn O***"**. w

★ Konditorier (S« tillige bagermestre). 720144 gm

★ Konfekture en gros *

T^rolbs Konfekture

Qubmunb Andersen KONDITORI 4 KAFÉ

•n gros — import

C. H. CHRISTENSEN 0,lergade 29

Jembsneffsds *1 . Telt. 730144

★ Konservetfabrikker

720601

KJELD FLEMMING Konditor

Fuglebjerg (753) 3001 »Hellelus Conserves«, Krummerup 380 J pr. Fuglebjerg. Lundby (767) 70 Lundby Konærveseentral, drifts­ leder Helge Pedersen. Konserves en gros 722708 Hansen H. H., KalbyrisveJ 49. ir Konsulater 720700 Sverige: Dir. 8v. E. Smlth. 728800 Finland: Dir. G«y Rasmussen, Grøn­ negade 35. ★ Kontorartikler 722826 nium Hansen Kaj, Østergade 20. 720116 Børners Boghandel, K. J. Lange, Torvestræde 13. Adler skrivema­ skiner. 7*0004 [Christensen Georg, Axeltorv 10.

7-0.61 Ronnebu-k Kidimandshitndel (Arm Høje Pedersen). SKOVBRYNET'! KOLONIAL E I/Ovgreen Ringstedgade 177. Ta blot telefonen - _______ v1 bringer gern«! Stephensen A.. Ol Holsted Mtllrklein P., Set. Peders Klrkepl 6 Sellegaard 0., Jernbanegade 16 sønderparken Supermarked, Gron landevej. Morensen Walther, Karrehækv. 98A r!« •» * VorJ,ogborgv«J 3 T« »p Peter, Slagelsevej 40. Wilgel Carl, Hvedevænget ||, ^Itægaarden«. Kolonlalforr^ Joh« Kllflemark*veJ 79 E 723489 VIME, Østergade 10. Vlme Konsum A/8. ^ ti g I eb Jer g (783) 3* Nielsen Tage L., kolonial, foderstof. fer, brændsel. Karrebæksminde (742) .».( Kartel,„ k Kidummdsliandel, Orla Andersen, Karrebæk M Kidmiandsgaanlen pi havnen. * liliT—n ••„„I. K.rr.l'—K.mtnd« ■II Mammont 4..,«., K»rr»b*.|(.lorp. R k elby (7f,0) 38 Fa. Ilans«*n Chr 721807 724797 7*0182 728811 722188 720810 721262 7*1368 720089

iDf/TTiliT

;

-vi bager i smør

L

721104 Konditoriet »Ringsted Port«

(fru Edith Meng), Rlngstedg. 27.

M

NO

P

Kontorartikler - fra A til Z

R

S

T

U V

+ Konfektionsfabrikker 7*4118 Gel tie Kjoler A/S, Præsten i arken 10. Kjoler fabrikation en gro*. 722060 | Jacobsen Sven I S. - Sperlalfabrik 7240001 for herrefrakker. EJlersveJ. 728800 — Værkfører Kai Johanneeen, Karrebækvej 102 D ir Konfekture 721810 Bon-Bon, Axeltorv ft 721008 - - Fabrik. Farvergade T 720018 * »Danla ;, Ringstedgade 1. 728818 Christensen Irene. Trolds Konfek- ture. Østergade 29 722887 Tort* E.. KlldemarksveJ 68. 72808** | n*m*IMfcrd Axeltorv II. 722800 Hansen laiurltc. Østergade 18 A 724718 Jensen Rod. C., Jernbanegade 18 728881 l^cks Konfekture v/ Ole Nielsen, Slagelsevej 3. 722297 »Hoflig«, A. Olst»n. Kindhestegade I. 7*1100 • - Bolig: J. JensensveJ 28

72 72!

Inventar- og Fyldepenne- miiKaxinet Encfnrhnndllng af BANA-KONTOltMØBLER Ringstedgade 10 Tlf. 722873 - Privat 728373

Æ-0

720«

★ Kolonial en gros 725912

7211 720J 7236 7224 20J

72562

720610

Alt til kontoret • til alle kontorer I«4MM r 6U|: f 11 » b M ø ØMUSS

?302!

C. J. l ofte % Kogevej. rvttt.7Sukkervarer. <)l L8KNs Kaffe (8lagelse Kaffi risteri).

721* 7*16

>

Koniorforey iitoiteii fttSfsfrrfi/mlr II - Ttlf ’•! IM

NR. ..

190

Made with FlippingBook - Online magazine maker