Telefonnøgle Næstved 1965

Kontorinventar — Korn og foderstoffer ★ Kontorinvenfar 722525 RI ti rn Hansen Kaj, østergade 20. Inventar* or l'ylclepemu*- maganinet Kingstiulgmle 10 Encfnrhandlliig af HANA- kontormohlcr 721182 Kontorforsyningen, Rlngstedg. 25. + Kontormaskiner 721787 \mlcr*cn P. H. Knrrehækvej 34. 723636 "

Korn og foderstoffer - Krystulis

722880 Lnndagaard* Fabrik Næstved A/8 Snoghejfård, Rønnebak. 725806 ORIOINAI. »TAMSÆD Kom, foderstoffer, kunstgødning og kemikalier A. NIELSEN ft CO. A S Nykøbing F. Repr. ved: Erik Wlell, Næstved - Tlf. 7258 0« 7228051 Næstved O Omegns Foderstoffor - 72X8261 enlng, Havnen. £ 720545 Petersen Chr., Ringstedgade 16. 7*0700 SMITH YV1IJI. A/S, Næstved Fo* derbl andlngsfabrlk, Ringsted, gade 26. £ 722805 1 Øernea Andelsselskab for fndkeb 722826 1 af Foderstoffer, Havnen. A LUNOEMØLLEN Korn - Foderstoffer Kunstgødning - Svinefoder Lov (761) LOV A OM El l!TS FODERSTOF* FORENING Toksværd (747) 11 Tokstierd A Omegns Foderstnffor- ening. M Korsetter og korseletter 722410 Oamborg Madsen K., fru, Jernbane* gade 27 t (flplrolla). 723624 Dizet Indfhnver; II. Dlttmann. Rlddsrfsd« 4 * Tlf. Il »M TI forbandter alle Dusaine kvalitetsvarer 724687 Hansen Anna, fru, J. .1onsenevej 48 (Bplretla). 724448 KmJÅ. Rlngstedgade 19 oufltv 724864 Larsen Ester, Splrella Korsetiere, Trsavej 4 ★ Kosmetiske artikler en gros 720086 Monopol, Ramsherrcd 21. ★ Kransebinderi 720180 »Askand«'« Blomster. (I A H. Peder­ sen), Østergade T. Omst. til bolig. 720415 Irla <*. Nteleen), Ramsherred 16. 721288 Milton Blomster, Østergade 20. 321 Fuglebjerg (758)

"7

>f Krans«bø|lefabrik 722844 Næstved KransebøJlefabHk, Ånde* rupvej 164. * Kreaturklippere 724798 Jensen Herman, Kompagnistræde 7. ★ Kroer (Traktørsteder). Fensmark (746) 1511 »Glaakroen« 1 {(Otto Winther). Glumsø (645) jGlumsø Kro (Viggo Knudsen). Herlufmagle (751) 105 llcrlufiiuigle Kro (Ninna og Henry Jacobsen), 121 Hyllinge (744) HYLLINGE KRO Edith Jensen Kostræde (789) ^jKøng Kro (Karen Henriksen) Lov (761) 87 Lov Kro (J. P. Nielsen). M ogenstrup K ro OG HOTEL Tlf. Lov 180 (flere ledninger). Lundby (767) 86 Lundby Kro (C. N. Stenfors). Menstrup (743) 8 1 Menstrtip Kro (A. Kongsgaard og 88j J. Christoffersen). Nyland (760) TLtrelniagerfma llnT RB8TAVRANT Åbent sommerhalvåret hver dag. • Vin­ terhalvåret aan- og helligdage og aftar aftale. * Selskaber ar velkomne. Olstrup (748) 82) 1141 Holme Kro. Rude (758) 198 »DEN GYLDNE AL« nissertip-fiskerleje * tit. Rude IBS Hv. dag: alle de AI. De kan spise kr. 11.80. - Hel li. rod- el. hvidvin. M pria: ik „feat kr. 11 Bf*. - Hv. lord. ålefest. muel originalerne". (Lørdag først ål kl Bordbest. nødvendig. 19). Tappernøje (765) I *H |rappemøje Kro (Bjørn Pedersen). -ft Krystalis 720770 IJUe Næstved Mejeri, Vordingborg* vej 66. IBS 185 50 Karrebæksminde (742) jKarrebæksminde Kro og Hotel. 121

DANA KONTORMØBLER Skriveborde - reoler skabe or skranker ( (eneforhandler ost for Storebrrit

BAN Z HAF KONTORMASKINEN Rlngstedgade 20 . 1 . sal ADDO-X

Regnemaskiner Bogfortngsrnasklner Kodebnandsniasklner ona multo 722525 Rliim Hannen Kaj, Østergade 20 722373

Fineste knntnrmohlør, der Ikke er dyrere, fordi iler står kontor foran.

|Urntls mobleringsplnn for Deres kontor Indhent venligst tilbud.

60

Inventar- og Fyldepennemagasinet Klngntmlgndc |ti. Hf. 771878 Plivat 785878

KOlt - Midi - I IM.blNIXi Inventar* Og l’vldepeiice lliil K» ni m*( Ant, Ol,l\ l/l TI-forhandler ItiliKsfcdgmlc 10 Tlf. 722878 - Privat 725878 OfymjiUu Slirivo- og regnemaskiner Salg . Udlejning . Reparation KONTORFORSYNINGEN Hingsterlffatfi 15 Tlf 721132

72527

720343

iuti , Østergade II

u

72 08 48

Distriktschef O. BJerregaard Ltndcpnrketi d

72 40 12

721132

7224 720J

Ib* kun lejrft regne med, t%\ velpliueret iittiionee | Telefon- tmglen giver |N>ngene lijciu |K,.n

77567

★ Korn og foderstoffer 7?ofl3p Fælleseje, K A Hansen. F oder nn tfblot len og

(202!

P.

7t1t 711«!

todmmlktei itatnlng

fj

★ Konformobler 722525 llliim limmen Kaj, Østergade 20.

FÆLLESEJE . NÆSTVED

. NR.

1 ELEFON 7 2 06 29

fORT.

IBS

Made with FlippingBook - Online magazine maker