Telefonnøgle Næstved 1965

NÆSTVED NAVN ER EG ISTER

SØGER DE SIKKERHED? ØNSKER DE BEDRE SERVICE? HAR DE BRUG FOR KVALITET? SÅ KØR IND TIL:

Hurtigt påkrævede nr.t Amtssygehuset og Centralsygehuset 721101 Brandvæsenet .................................... 720806 Falck og Zonen ................................. 721206 Politistationen .......................... 721448 Sankt Elisabeths Hospital .............. 721707 Næstved kommune: Rådhuset: Alle kontorer kalde« gennem telefon 721B00 Rådhusets telefoner mellem kl. 13,00-14,00 og efter kontortid:

720163 Skolen på Jernbanegade. 721061 -------(stadsskolclnspk. privat). 722722 - - - (viccmspektørkontor) 724974 ---- (lærerværelse). 721751- (skolebetjent), 720366 Grundskolen på Kirkepladsen. f214?9 -- - (skolelnspk., privat).

721654 ------(skolebetjent). 720554 Kildemarksskolen. 723876- (skolebetj.). 723877 - — lærerværelse. 721090- (skolelnspk., privat). 725151 ------(tandklinik). 721844 Lindebjergskolen.

Omstillingsbordet ............... Kæmneren ........................... Civilforsvaret ..................... Socialinspektøren ............... RAdhusbctJenten ................ Tandklinikken ..................... Skatteinspektøren ............. Brand- og bygningsinsp...... Byrådssalen ......................... økonomikontoret ...............

721900 721134 721308 721603 721840 72188P 721860 721879 721880 721899

724529 - - - (lærerværelse). 724520 -- - (skolebetjent), 720012 -- - (skolelnspk., privat). 725152 -------(tandklinik). 721824 Skolelægen og skolesygeplejersken. (Skolen på Jernbanegade). 721712-------(Gymnasiet). 721900 Skoletandklinik. 722587 -------(klinikchefen, privat). 721497 Skolepsykolog Helge Hegeiund. 720804 ------ (privat). 723578 Næstved kom. fritidshjem, Skytte* marksv. 13 (forst. Alvin Hansen). 721825 Den kommunale aftenskole. Forstander A. de Llchtcnberg. 722225 ------ forstanderen (privat), 723707 Den kommunale ungdomsskole, forstander Folmer Sneftrup. 722122 Ungdomsnævnets sekr. (privat). 721063 Sundhedspi. A. Jørgensen. 722296 Sundhedspi. M. Ravn. 722393 Socialinspektøren (privat). 724168 Stadsdyrlæge P. R. Volgt (privat). 722602 Stadsingeniør I, B. Andersen (prv.) 721647 Vejformanden (privat). 723060 Vejvæsenets plads. 722091 Vandrerhjem og ungdomsgård. Linoleum Claudi Hansens eftf. Ttlf. 72 00 00 721322 Anhonhua Christensen, mu< rermester, Rngv.cngdt 6. 724800 Aaboe A., fru, Skovvænget 8. 722141 Aabye A., major, Cl.-H.-kasemen. 726070 Aachmann C., fhv. gdr., Norgesv. 25 721037 Aderupvejens slagter, og viktualie­ forretning v. Mandal Nielsen. AderupveJ 60. POUL AAGAARD InMalliitør Lynvej 12 723594 - P. L., ps. stationsforst., Karre- bækvej 28 C. is

Telefoner udenfor rådhuset: 720692 Alderdomshjem. 720927 - *s hvilehjem. 723887 - - Varmemester Axel Petereen 721218 Folkepenslonistboltger. 721540 Badeanstalt (kommunal). 720805 Brandstation. 721142 Brandinspektøren (privat). 7238S7 Vlcebrandlnspekteren (privat). 721142 Bygningsinspektøren (privat). 721746 Byrådssekretæren (privat). 720825 Centralbibliotek. 720666 ----Overbibliotekaren. 723076 — Overbibliotekaren (privat).

720424 Børnebiblioteket. 723064 Elektricitetsværk. 722048 -

(driftsbestyreren, privat). (kabelmester, privat). (maskinmesteren. privat).

721331 721168 Tao!«} 722048 721853

- -

VI HAR ABC SMGRING LYGTEINDSTILLING

- -

(driftsbestyreren, privat). (driftslederen, privat). (driftsbestyreren, prv.). (maskinmesteren, privat)

STYRETGJSINDSTILLING HJULAFBALANCERING VASK OG POLERING TA.NDRORSJUSTERING — eg alle ESSO'i kvalitetsprodukter VIL DE VÆRE GOD VED DERES VOGN. S» IND TIL:

723001 Vandværk. 722048 -

721108

-

720066 Havnesontor, Næstved. 720050 Havnemesi *ren. privat. 721766 Havnoaaslstent K Mortensen (prv.) 720432 Havnefmd. og havneopsynsmand; havnekontor, Karrebæksminde, Karrebæksminde (742) 46. 721766 Idrætsparken. 721936 — - opsynsmand (privat). 723311 Incnssoafdelingen, ekspeditlonssekr 721843 Kæmneren (privat). 724166 Levnedsmiddelkontrollen 720687 Ligningskommissionen, fmd. (prv.) 720768 Skatteinspektøren (privat). 720163 Skolev»sen 720163 Stadsskoleinspektørens kontor. 721061 — - privat, 720670 Gymnasium. 721611 - - - (rektor, privat), 721712 - - - skolebetjent

H. SØDERDAHL KARREBÆKVEJ 26 - NÆSTVED - TIE. 7241 30

II

Made with FlippingBook - Online magazine maker