Telefonnøgle Næstved 1965

Kuglelejer - Koleanlæg

★ Kuglelejer 7*8*00 A /8 Sydsjællands Jornforrrtnlnjf, Stoalgaardcn. 4 -K Kul og koks 7*4700 Anlholt« Eftf. (Vagn Hansen), Skyttemarksvej 50. a 724*71 Itrnndt Er., Østergade 28. A 7227100 Hansen Lauri te, Østergade 18, 128000 ciif.'i rftf., Jmgerve) 10. 7*1818 Næstved Kullmport, Carl 8ever1n- »en. A/ S. a 72112«' Næstved Kul og Koks Kompagni A/8, Ny Havn. a 720548 Petersen Chr., Ringst edgado 18. ★ Kunstgødning *21780 Dansk Andels (Indnlngsforretnlng, Ny Havn. a 722808 1 Næstved & Omegns a 7*282C| Poderstoffnrenlng. Havnen 720700 NMITII WILH, A/H, Rlngstedgade 28. 4

★ Køkkenmontering 721223----------------------- --

ELEMENTKØKKENER til fahrlkspriser smiges med eliot ) uden opstilling. Tilbud kan indhentes hos: Jan Crillesen OAKTNERVEJ ao - NA9BTVBD Temrer - snedker - butik«, og kokkenmontør

medlem at untorls«»ret kaleteknlkrr.

Salg service: Ktlerum . frostrum - køle- skabe . fryaeboxe . kok-vinduer .. bardisko butlkakøkanlæg „ bagcriskabc . skibs- køleanlæg » klimaanlæg til ethvert for­ mål. Indhent tilbud, vi loser Deres opgave, 72 23 64 Bilø Jensens knletek- nlk, (Mergnrin 9-11, tlf. 7228« I, l»o|. 724075

Nyland (780) 27v Abbednæs Kølehus, pr. Nm + Køreskoler /■■■.............. i CHRIS’ TKICMI-H IIK.KAI.lt * liKNAKI.T K 8 KØRE- Erhverv - rutine - SKOLE tra^or “ flCoot:cr Eget teorilokale 725502 Ostergade 10, 3. nal J EJDRUPS KØRESKOLE Tlf. Nyland (760/78 v) NÆSTVED STORVOGNS KØRESKOLE

★ Køkkenudstyr 7*0051 Dansk .ftvensk Mtaal A/g, Kirke­ stræde 6 723504

721306

KØLEANLÆG Ove Christensen KØBMAOEROADtt 10

F uglebjerg (753) LUNDEMØLLEN Korn - Foderstoffer Kunstgødning . Svinefoder

nr ti 35 04

321

725072

ALT i køkkenudstyr HUSMATIC-. Østergade 10 - Tlf. 7*50 7*

722215

L M

HANSIN * Ertnlii«t| Il

NIILSEN

★ Kunsthandlere 7208591------------ --------

★ Køleanlæg (Køleskabe). 720014 M HK tt varme SflHBHB 722252

Køleskabe Fryseskabe Hjemmefrysere

N-O

Bnlr. Cbristenaei Rlngstedgade 18 Til. 720858 724035 - Poul Christensen, Ny. gArdsvcJ 49 (bol ) 724412 - Kai Christensen, Karre- biekvej 46 (bol.) t 8 peHalltet: Gammel, fin kunst

P R

d | e | r | s E N

725*1

S

KOLEMOBLER

zZJéC

T

1

7*0090 Hansen Niels A Co.* Eftf. Brotorv 7. 725072 ÅU I KØLESKABE HUSMATIC-. Østergade 10, tlf. 725072 B. VEJLØ’S

U V

Vurdering og restaurering af billeder

72

*722252 SALGSAFDELING SERVICEAFDELING koeel kahe hjemmefrysere AS RilhferavsJ 15 . Næstved

72:

★ Kunststopning 72*798 IArnen Karen Urban, arlmstrupv.37 ★ Kurvevarer 7*2*40 Blindes Arbejde A/S, Ringsted. ønClv f P i ★ Købmænd (Se kolonial).

ENGSKOVS Koreskole Ringntedgade 140, telf. 72 10 07 Bedst før kl. 9 eller efter kl. 18 - eller Skelby (750) 124

Æ -0

720«

7212 720! 72M 7224 7201

KOREHKOI.E TAtINtTB 17 M

filagelsevej 89 Træff»*s bedst Inden kl. 9 og eft. 18.

KØRESKOLE

7256;

• 1

Grundig og reol underviining

Ih* kan tryg* regne med, «f en velplm<-ret nnnonee | Telefon - naglen giver pengene hjem Igen med renter og rentes rente!

Ny Opal Record

Ih* kan trygt regne med, at en v«*iptt« efrt annon«'«* 1 T«*lefon- n

72021

ERIK IVERSEN . IRISVEJ 4

p.r

Tølf. Nyland (760) 150

1 * 1 * 7*16

(Fortsætte« næat« «lde>. L- Tvlvfomwfjtrnn nummerr vfrfcrr kele Aret.

1M

--------------------------- ------------------------------------- 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker