Telefonnøgle Næstved 1965

Koreskoler

HEDALs Køreskole

Kørelærerforeningen for Næstved og omegn Åndergen Børen, LI. OaHemarksv. S Chriitcngrn Eløe, Oatergad* 10 Engøkov Arne, Ringet edgade 149 Hanøen Lauritø, Købmagergade 14 Hanø/n Kurt, Klidetnarkavej 79D Hedal Arne, FalateraveJ 5 Ivergen Brik, IrlsveJ 4 Nyland (?B0)-150 kan benyttea Jrnøm fiunnar, Itavevrj .1 irubørf Nielg, Bygvenget 10 Larøen Inger, l'reatøvej 108 D. Largen Vagn, Ny Jerfibanevej 4 Atrigø B. F., Karrebekve j 94 C. Nlrløm Johø, Kai byriaveJ 7 Nirløm Knud, Fabrikvej 14 Ohrbrrg Run », Hjortnvej § Otøm Villy, Toldhr>dgade 22. Pcdergm Harimnnn, Nygaaraav. 12 Pedvrøm Ka). Ringatcrdgadn 46 Privat: Ågervej 12. tir. 722170 Prtergm Btmd, KranllaveJ 11 D. Petirem Verner tv , Ringatedg. 42 Prtergm Verner O , Ronniparken tO Bvindøm Harald, Itolighedavej 96 Veflø Børge, Blagelaevej 39 Fenamark Thorøm K. d V., Fenamark Fugteb jerg Oløm Aage, Fugtebjerg Nyland ttjdrup UV, Abbedruea Motorcyklekoreskoler Kngøkov Arne. Rlngatedgadø 149. Uf. 721907 lhdal Arne, FalateraveJ 5 Atrlgø B F , Karrrl« kvrj 96 C. Uf. 72215* • 726602 - 721907 • 721064 • 723966 • 722990 Nørgaard Povl, Jerubaneg. 25 • I 72344.1 720679 724682 728206 724788 720245 722676 720040 728427 728154 728287 724550 723470 724166 720159 724123 722240 (7461 . 217 (768) • 160 1760) . 79?

tasknCø

Nørgaard’*

Opel Rekord og motorcykle Egen teoriskole Arne linial . Falstervej 5 TeWon 722990

JERNBANEGADE 26 NY VOLVO AMA/ON Rolig, behagelig og effektiv undervlanlng POVL NØRGAARD Tlf. 720980 Tlf. 723827 724188 Petersen Svend, Erantlirvej 11 D, 724123

Tlf, Eetisntark 217 Teori i eget teorilokale.

723843 Et godt kort frtr I h * Kcnncm

Lov (781)

120

Sehelcle’n Koreskole Ny folkevogn Tlf. Lov (761) 12« N æ a t c 1 a o (749)

Gunnar Jensens Køreskole Opol Rekord I In % ovej n Tlf. 79S948 Træffes bedet 8 13 og 17 19. KURTS k KØRESKOLE GRUNDIG UNDERVISNING KURT HANSEN. KILDEN \KK«\ E.V 79 11 NÆSTVED 72 29 66 7246S2 IAmen Inger, Præstøvej 108 D.

m 4 SVENDSEN S Køreskole Kollghedavcj 9« TLF. 721123 Teori: Tirad og onad. fra kl. 19- 20,30

ny

IIENKIN«’* KØRESKOLE Grundig undervisning, rimelig prla Kloveme hentea I moderne bil, HENNING PEDERSEN, LI. Tvedo L Gulvtæpper Clautii Hansens eftf. Tlf. 72 00 60 ★ Lampeskærme 722610 INGE-SKÆRME Silkelampeskærme en gros

L M

NO

i

P

WERNERS Køreskole Bil. - MOTOKCVKLE - SCOOTER - MOTORCYKIJ5 m. SIIIEVOGN

R

I' 72527

722990 724786 720945 721287 720169

Vlelem Johø , Kalbyrlavej 7 Otøm 1 Ulp, Toldbodgade 22 Petrrøm Verner IV.. Ringatedg. 82

S

72082

MELSØ S KØRESKOLE Ny Opel Rekord . Scooter . Teori

T

773470

L*r rigtigt -

+ Landbrugsmaskiner 724430

U V

kur godt *..

B. r. MEl,so Karreh.t kseJ 9S C Telf. 724738

Rlngatedgade 52 Tlf. 720159

ÆØ

724933

722289

VE J LØ*S KØRESKOLE TAUNU8 17 M

SERVICEAFDELING KØLE} KÅBE HJEMMEFRYSERE atlas Kithlem-ej 15 . Næstved

8 agel sevej 89 kl. 9 og eft. 18.

Træffes bedat Inden

7224 7201 72562

ItE ShM RIGTIGT ... HK NER 0HRBERGS køreskole Hjortovej S De ringer blot 723154 - vi henter og bringer!

MASKINFABRIK

FABRIK: NABY

IH* kun trygt regne med, at en velplaceret nnnoiiee I Telefon­ nøglen giver |iengene hjem Igen mini renter og rente* rente!

7202 !

Tlf. Kkelb.V (750) 124 PRIVAT: Kongen» svp J 8 • 724988 7*0884 Lehnfeldt Torben, Inapekt., Nordlak Traktorcomp. A/8, Mauey Fergu- aon, Fodby gaardavej 8. 157

Ttit TIIS

\ I

4 M

Made with FlippingBook - Online magazine maker