Telefonnøgle Næstved 1965

Linoleum — Læger 720360 722860

Læger Malerni'‘strp

720318

Baht Kaj, Dlakontobanken, Axe*. torv 4, konsult.: H-13, mand tin 17-18, lord. kun eft. aft. Tlf.tid S 9 Beltoft K, Aa. Konsult.: Torv stræde 18«, mand. 9-10, Ur*, onad., torad. 12-14, fred. 10-] lordag eft. aft. ------- Bolig: Hybenvej 22. Buhmann Arne, speciallæge | hud. sygdomme, Axeltorv 5 (Baltlcn. gården). Konsult. mand. 16-2 tlrsd., onad., torad., fred. 14-ie’ Anden tid eft. aftale. -bolig: Sot. Peders Kirkepi. 13 Clemmesen Viggo, overløg«, di med. Spec. i •Jenaygdomme (Kor ault mand onad. og fred. 12 M Urad., torad, og lord. kun eft, aftale. Forudbcst. af tid 13-M lindt. lord. Kamsherred 1P A. Bol.: »Rydhave«, Slagelaevej 22 * ^JrmT!.r! Enø Ura*- tlf K*rr, bæksminde 190 Daugaard Jens, Præstovej 83 Kon.ult mand., tirad., onad ok frn?*torad, kun 16-18 lord. kun eft. aft. JVHf1**’ dr. med. Klndnaetenda 10. Kon.ult. „» Amtaeyg^^t eft. aftale Ram genunderøøgcløe og behandling l alkeniN'rg Jørgen, overkirurg dr m«< Aintssygeh, Bol.f Bosi>rui, pr, H. Os tlf. Tnksværd (747) 223 ,,<£rn?^!?,JC,m1he"te*- 81 (Kon" mand., tirad. onad. og fred. 6-10 og 18 14, torad 9 10 og 17-18 l»rd. kun eft aft. Telefontid 8 9 Henriquoø Jørgen. Konsult. tlrsd kun 16-17, ovrlge hverdage 11-13 12? .Jur eft> aft- Axeltorv 6 Privatbolig: Norgosvej 31. Jaeobsrn II R. amtøløg* or. med. Spec. I medicinske syg- omme, aærlig hjerte, og kreds Bro*ad« 2. Kon f"1^- i"10, ™and d°* kun 17-18. lord. kun efter aftale. Jepsen Niels, Klndhestegade 8t • maml * “rad , onad. og •:1® torad. 9 10 I"-18, lord. eft. aft, Tlf Ud Undved Petersen M„ overløge. 5PSE** p Koonult. 11-18. lord eft. aft , tirad, kun 16-17. Munk Jensen Aage, spec. | øre-, næ- U* halssygdomme. Baltlca- gården, Axeltorv 8. Konault. 13-18 - lordag kun efter aftale, Olsen O, Helmer. Konsult. Løve­ apotekets ejend., Axeltorv 12«, »nand., onad., torad, og fred. 12- 14, tlrsd 70-17, lord. kun eft. aft. - - - Bolig: Møllevej 6

Det HELT store UDVALG finder De i Sydsjællands starste specialforretning

720628 Rasmussen Edith, Jernbanegade 11. Konault. 16-10, onad. kun 17-18, lørd. aft. aft. 720*1128 Rasmussen Knud, Jernbanegade 11. Konault. 11-18, drad. kun 17-18, l#rd. kun eft. aft. 721110 Schini Henrik, Jernbanegade 17. Konsult. 12-14. Tirad. UH. 17-18. lørd. kun eft. aft. 721818 Smidt Carsten M.. overløg«, dr. med., øro-, nøse- og halaklinlk, »Gnyernes Ouard«, Kirkepladsen. Kl. 14-16, lørdag kun efter aftale, 723906 ------- Privat: Bag Bakkerne 03. 721707 Sendergnard Karl, overløge. Spec. I medicinske sygdomme. Konsult. på 8 t. Elisabeth Hospi­ tal eft. aft. Telf.Ud kl. 12,86-18. 721289 - - - Bolig: Bkowønget 4. 781401 Tennescn Hans, overkirurg, dr. med Konault. på Amtssygehuset kun efter aftale. 724836 - - - Bolig: Raadinandaengen. M Linoleum Claudi Hansens eftf. TU. 72 00 60 * Malermestre 721837 Georg Andersen MALERMESTER Ankervej 7 Telefon 7214*7 720448 Itruutncti W'., malerm., Kindheste- gade 3 B. A Svores Ikke — ring 733790. ----------------------------------------------s »ot t2>fck (Næstved Skiltefabrik) OrlmøtrupveJ 23 . Telf. 722200 722858 k M. Christensen

EVALD HANSEN malermester AaderupveJ 09 . Telf. 728681 A

723636

728686 725446

mslermeeter P. O. Mathiesen* eftfl. Værksted: Skellet 1, Næstved. Tlf. 7t 43 IS. (bedst mellem 12-1S oa 16-17).

Ccncdi

728446 720870

HANSENS EFTF Jc nhancgade 3 . Næstved Tlf. 720060 722860

E.Pommergaard Hansen malermester OrlmstrupveJ 2 . Telf. 724867 A

720*60 Hanøen II.C., Farvergaardens Farve „tm t og Tapet, KIndheetegadeS* TSJKt * Fanre (E RHnh edgade 20. Mgm , 7 ” Ta|M,t °* Farvp Øster* Jf Lotterikollektioner I. Klasselotteriet: 7224,0 Mad*«*n. fru, Jcrnbanega- li'!'™ E” Østergade 84. 72IM6 Kræ fni’ Da"*vej 19. 7*1546 Fru Hvlandcr. Jernbanegade 18. II. Landbrugslotterlet: 720348 Madsen H., Øatcrgade 16. * L/skopleringi-ansfalter 722808 Næstved Lyskopl (Gottschalch), ... » fi?F R»kk'’«*ne 47. 721 »33 Mydøjifllanda l.yaknplertng 1 fni Inge Komme), MoaeveJ 1, ^ Læderhandlere mm Kim*— ,jPnMn * ..ntM Ramshcrred. imtt N" ';'l l«l'Th»n,M (P. Mnthlo. sen), Kindhest ogade 5. ★ Lædervarer llntH 2 ,am Han

720273

I

£WA; HENRIKSEN ilfd lermester Niels JuelsveJ 2. til. 72 22 70 Willy Hermansen malermester I. 722319 MorelveJ 8* Alt malerarbejde udføret

720810

721120

M

721496

NO P R

K 7252,

7*0208

S

724801

T

U

ARNE HUIJ 1 ÆK melertneeter

721496

72 721 L. 720#

V

Værkated: KlrkepUdeen 8 Pollf : Rlnxetedtmde I»

Æ-0

721959

Arno Jakobsen malermester

KARRL BÆKVEJ 68

7*6680

721S 7202 7238 7224 720i

Værkst.: Erai.tlsvej 47. Tlf. 723886 Bolig: Erantlavej 23. Tlf. 722804 Spertalvørksted Næiived NaturlrstUkoring A

724827 BENT

^

Tmhrihsou MAI.BRMKH1T.B N. JurlHVoj 9 Tlf. 724627

7*0080

72182

I T

★ Læger 720000 Andersen Povl R„ Kobmagerg. is Konsult, 12-14 aamt torad. 10-17 lordag kun eft. aft ’m'* ""h'

m

722666 --------------------------------- -------------j- Ib Jensen MAt.BRMESTrR BlrkholmveJ 2 Tlf. 722606 (Port sat tes næste side). Trle/nnnøglrnt fløøøøcrr virkrr hf Ir dref.

728882 721860

72021

Olsen Steen, Blagelaev. 28 A. Kons mand., onad.. torad, og frod. II- 14, tirad, kun 16-17, lord. eft. aft. Poulsen Joh* Bo, Axeltorv 6. Kon«: tlrsd. kun 10-17, øvrige hverdage 11-13, lord kun eft. aft. Bol.: RollghedaveJ pp,

J3ørge hansen malermester

fi T 72,2 P. T ’*'•

Dl-kontobankon. T*MM

» 'V.'.fT11' »><>. torndftp tillige 17-18, lord. kun e7t. aftale Telefontid 8 P. * im

Bakkekammen 8 Til v. Fenamarkv. t III.

J

181

Made with FlippingBook - Online magazine maker