Telefonnøgle Næstved 1965

Mejerier - Mineralvand

Modelsnedkerier - Murermestre

720240 722424 7202401 Næstved Mejeri. Ostsn- 722424/ fcldt*vej3 725088 Aaderupvejcns Condltorl, AaderupveJ 44.

721214 Sydsjælland* Raastof Kompaanl Blegdammen I. r_* ’ ★ Metalstoberler 722080 Foreneile •liTnstolærfer A IH Be Afdeling: Ulrichs Metalataben Havnen. 723005 ’I.KUKH’ m .VI 4*1 ii I n |« ||<>ri VTOOO JMii ER gft«,Tli,£ AES1?., 722418 Nn*stved Metalsteberl (Brdr Jæ< een). Rlngstedgade 25. * Metalvarefabriker 722353 Fabriken H O N I Massefremstilling af dmjeds og udstansede emner A. HOI TOAARD • Samaevej 4 ★ Mineralvand o. I. 7;i3«o Andersen N. Thorkild (Faxe 0|. depot), HkyttemarksvpJ 29. 7405211 C’ere* Depot, J. Jensensvej 12. Borge Olsen. 721029

720401

Fr. Andersens Eftf. (Rlch Borg Andersen) murer-mentor

724227

INDUSTRI-MODEL */# Vordlngborgvøj 74 A MODELSNEDKERI for TKÆ, METAL og ARALDIT modeller

723707 Chr. Christensen, FyrurveJ 4. 721051 Oodthaab, Ramsherredg. 20. 722101 Kobmd. M. Nielsen. Oavne. vej 1. 720214 Bagcrm. Oscar Petersen, Kai byrisvej 1. <21®32 Bagerm. Sv. Aa. Peteraen, Brogede 2. 720071 Bagerm. Vemmelund, GrønveJ 2. Næstved Mejeri

Hindbærvej • Telefon 780409 721322 Aabenhus Christensen A tturermeeter - Rugveenfftit $ Tlf. 721822 72257C Jen» Romer ChrLntensen murermester Enebærvej 1 . Tlf. 722570 v. Ltsbjorgbakken 725045 Christensen Knud Rohmer, Vordlng- borgvej 301. 725787 •lORCiKN EGEKLEK MI RF.RMf STP.K »et. .fsrgen« Park 19 at. THbnd pA ombygning ng nyt arbejd« ftves. »4712 VOLMER FYHR A murermester, Stenbæksholm. Murer-, flise- og mosaikurboJde 72454)6 Oudmansen P. H., Ejlersvej 70. 725628 llnskehtise, typehuse og landbrug« - bygtiingi*r Tegnestue og bolig: Hjortøvej 15 Gyldendorfa ByggpforrptninR

722001 MODE *-LE»

til jern- og metalstoberl

S. PETERSENS Modclsnedkerl Brandtsgade 22 . Tlf. 722901

★ Mosterier 724462 Næstved Most- og Ftugtlndustrt A/M AnilertipveJ 4.

— Direktor Wolmer Olsen, Tøl­ løsevej 27. tlf. Tollose (485) 141. K ob træde (769)

9 Kong Bryggeri og Mosteri.

★ Motorcykler 0,52 T am BRITTA

Høen ;*J ■; •

Telefon 720240-722424

a»it forhandler og service-station: T »OHI M-.TRO. Østergade 24

72047 72082

S.vd. og Vrst«i|»HnÉi Dlslrlbutlm Aamp a ro. A * l.«M<‘gnde 76 - rtagrlaii N» h |%. m I fdiger v. Dodslmnen Svares Ikke, ring Slagelse 524738

t_ „ Olu ni so 1645> 13 Knletiæk Andelsmejeri, Olumae (Bestyrer Chr. Frederiksen).

mt4t

721S21 722535

L s 1 72 72 I__ 720«

VKHIO < lllflSTKNSKN Wperlnls'iM keted for scootere, motor* cykler - bAdmotorer. IM og BAftdi LlndevrJ 6 Tlf. 726646

IlffttiVPM «f Itulerften murermestre A Carl Andereen RrinricH Hansen Mllltærvc] 7 MsageveJ II Telf. 721621 Telt. 722686 Anders Hansen 4 Murermester . KlldemarksveJ 53. Tlf. 720881. Tilbud gives og overslag udføres.

li Hyllinee (744) 14 Hyllinge Andelsmejeri (Bestyrer Arne Petersen), N ir s t r 1 s o (749) 48 Kongshaj Andelsmejeri (Bestyrer Kl nar Sorensen) pr. Na. Ronnede (711) 2 Borup Mejert pr R.

721360 Dspot:

7241II Petersen Rlch., aut. B 8.A., Nlmbus- og Veapa-forhdl., Rlngstedg 58. A 723615 Motormagasinet l’ræstovej 89.

720337

Thorkild Andersen,

Skytte, marks- vej 89. tlf. 721390

CHOKOLADEMÆLK

knallerter . motorcykler alle reparationer udfores

724047 lierskind 3., GavnøveJ 18. 725828 Holm Finn, Snoghojen 12. 721711

. * ^Tok"v"’r<1 (747) 8 Toksværd Andelsmejeri.

720134

M l neralvar,dsfabrl ken ..HIKTIJNA" (1. Sl\ Kit ISEN, QotI IlebsveJ 12 Kn .N o *tvr

7211 7202 7238 7224 7201

Bestyrer: Poul Pedersen.

H.R. JENSEN murermester og Insuler ORVNDTViaSVRJ 19 - TRLF. TMflf

★ Murermestre 724IN Andersen Aage, Rlngstedg. 216. 722404 Brdr. Andersen * muremuetr s ug entreprenører Ringetdigtede 15 Kontortid! 8-17.00 - Lordag 8-11 Efter kontortid« Murermester Erik Andersen, tlf. 78092* lngenlor Henriksen, tlf. TIMO« Alt jordarbejde med ffrnvemtuMne og bntldoeer

★ Mekanisk værksted ^er>n“n°kanU,k ***** <* autoværn.

72562

777296

Alt murerarbejde udføres POUL JORGENSEN Tlf. T22298 . Jeppe AakJærsveJ 17 722684 Knudsen Tage, Ellebækvej 33. A (Fortsættes næste side). 147

★ Metal (gammelt) 724562r—

7202!

POUL JENSIN blystøberl gi. bly, kabler, akkumulatorer kobes

M „ Mit P. T

Rn annonce I Telefonnøglen virker hver dag Aret rundt.

i

IM

Made with FlippingBook - Online magazine maker