Telefonnøgle Næstved 1965

Musikundervisning * Muhler 728100 Jensen Astrid Bjørn, fru, klaver* undervisning. Falkevej 4. 7218H0 Jørgensen Gerda .lm:| Ringstcdg.184 723273 Hrlmiitli Olsens musikskole Ondihubi Allé ft . NmivH Mod. undervisn. I klaverspil, alle stadlar, Speciale: Afspænding - tonedannelae » teknik Endvidere undervises I pianoharmonika, guitar - teori im. becifring.) Udd. pianist A musiklærer p. d. kgl. musikkonservatorium. 721877 Fru Smedbergs musiknkole Undervisning I klavrr, violin, banjo, gui­ tar, harmonika, teori - aammanapil. Exam. musikpædagog, fhv. murtkdlrigsnt. udgået fra Leipsig musikkonservatorium. Klrkeplndsen I - Tlf. Næstved 711*71 721580 Sørensen Gustav, organlet, Vordlng- borgvej 2 A. Lov (781) 81 Mosegaard Henning, Foderet ru*. pr. Lov. ★ Mobclpolstring '■’|»#I4 Bolighuset (P. Emil Larsen A San), Ramsherred 10, 720484 Brudsø S., Vordlngborgvej 18. 7213191------ 1 ThHansen « Son Tlf. 721819 728198 Jensen Helmuth, »Vognmandsgaar- den«, KartchækveJ 3, 728814 Larsen II, Wnlriuni, llvedevir 83 721940 I au ridven 11., Kindhestegade 24 721879 persson l\, Teatergade 3. 7220751 Østergade 28

Møbit r - Olle

721318

O Linoleum ★ Olle 720670 BP Oliekompagniet A/8,

Lov (761) tov MØBELLAGER MØBLER ~ GULVTÆPPER - BOLIOMONTERINO OMBETRÆKNING AF MØBLER

O ThHansen & Son Østergade 28 Tlf. 711810

Claudi Hansens eftf, TH. 7 } 00 *0

720346

★ Mollestensfabriker 724872 Sjællands Mølleøtensfabrlk og

Distriktschef Knud Nygaard, Bøgeparken 13.

Mallehyggert v. P. Chr. Jensen 4 Søn, Rlngstedgade 92.

722877| Forenede Benslnlmportører Dø A/S, 7214201 Næstved distrikt. Ny Havn. A miNi CALTEX SERVICE V. E OLSEN Rlngstedgade 167 Tlf. 720108 Vask og smøring

★ Mørtelværker 721478 Meding’s T. A. Tømmerhandel A/8, Famøvej, ^ 721000 Næstved Mørtelværk (H. O. Birk­ sted A/8), Brogade 2. A 721858 Præstøvejens Mørt elværk. Kontor: Hl. af Ramsh og Ret. MortensgA 720225 Brødrene Havn, Fatimagsvej 2. A Baarse (790) 481 Hastrup Mørtel- og Ringelsværk. 891 Fabrik og lager, pr. Præstø. Mortel fabrikeres, også 1 strengt frostvejr. Spec.! Pudsemørtel.

Gulvtæpper og sengcudetyr Hjultorvet . Tetf, 720840 Næwtvøu

721940

Stort udvalg 1 nye og bruglA 1 møbler.

H. LAURIDSEN Klndhestogade 24, Tlf. 721940 MØBELGAARDEN % Vlnhiisgnde - - filial: Banegårdspladsen, tlf. 724011. Hydsjælland* ntorste udvalg I nye og bedre, brugte møbler.

723000 723116

Dansk Esso A/8 Carl Larsen depotindehaver 8tcnbæksholm

(sso

724045 723313

DåNSK SHELL A S

N Gulvtæpper

Claudi Hansens eftf, TH. 7100 60

Ordremodtagelse: Telefon Ringsted 1200

720691

MØBELHUSET Klddergade 10-14 Brugte møbler tagea I byttø.

★ Nattevagt 721815 Næstved Nattevagt D.F.V.S., ★ Neon 720809 Carsten*en A., Kindhestegade 24. A wm ^rrNEON Forlang tilbud og forslag. A OVE CHRISTENSEN Kohmagergnde 10.

V 72827 72082*

Gulf Oil ^

Alle arter brændselsolie Salgsinspektor C, !*>rentren, P. Bodilsvej 28, tlf. 722441. Ordremodtagelse j Tlf. 720848 og 721330.

7154*4 Nieder ug h>tider. - skumplast. Kitxlhentegarie 4. mm =. -f,|^

L

iiii. ■ wéftir : IS: i

NÆSTVED OLIE A TOLDBODGADE 17

[ møbler Klrkeplndsen 1 . Tlf. 722078 Forretningen med de små priser.

722215 722219

72

M'uh'ttu' nwbht * | or vest i ude 4

Installationsfirma HANSEN x NIELSEN ErantlsveJ 53 Telf. 72 22 18 - 72 22 19

720

★ Møbel- oa trævarefabriker 721875 Næstved Møbelfabrik A/R, Præstemarkin 18. ★ Møbler Redra Brugle Møbler % Telefon 724880 Oarvergaarden, Rlngstedgade 18. 710414 Bolighuset (P. Emil Larsen A Røn), Ramsherred 10. Trh fontwoli h * nnnoMn r virkrr fult drrf.

722079

721! 720! 72S{ 7224 7201

I NEONANLÆO A såvel små Indendørs anlæg sotn facadeskllte. PETER MORTENSEN statsaut. Installator - østergade 8

720663 723663

Klrkeplndsen I . fil. 722075 Forretningen med de små priser.

77562

(Itu nt s o (048)

7202 )

14

MENGHEN g R mohi . fr Kentlt for god kvalitet og små priser Telefon 94

r !!!* P.J «»•

170

Made with FlippingBook - Online magazine maker