Telefonnøgle Næstved 1965

Oliefyr - Omhandlere 720251

Ost pn gros - Parfumerier

720920

<§/*«h Ue'iqmann

★ Ost en gros 722829

★ Papir en grot

Marcus Marcusscn Rlngstedgadc S • Tlf. 720920

Keilo K. Andersen Hvedevænget 105

DANSK PAPIRFORSYNING PAPIR EN GROS - MoteveJ 9

Oliefyr . CENTRALVARME .. Vand Gas . Sanitet Ringsted**«!* K , Telefon 7*061. £ Fcnamark (746) 1'i'nMimrk nilkkriHlaKenierkiitnl, Kjærulf Andersen. 119 .M iii N ph Knud. Salg og service, aut. tllsynaf. med oliefyr. Herlufmagle <751) S « 4 Petersen Osear. salg og rep. af oliefyr og oliekaminer. ^ O I s t r u p (748) Brdr. BRIX O!dtirVR og CENTRALVARME OI.HliU P (II y

720548 Nielsen Arndt (V. KOser). Jernbar gade 2. 723403 Ure og briller K. A. OLSEN Urmager og exam. optiker Romshorrod 1« . Tlf. 72J40J 72280U E. Urstad Speclat-optiker Ringst« dga

Omstilling til: En gros ekspedition Æskefabrikon Kontorforsyningen

722259 Næstved Ostefabrik (E Fischer Jen­ sen), Kildemarksvej 9®. //U 14 b Brdr. Olsen M. Olsens Eftf. OST EN O ROS Jergen JenaensveJ 51 Tlf. 72014« 722876 Rasmussen H. M., Langelandsvej 10. [] 3 Gulvtæpper ClawH Hansent eftf. u TH. ;j 00 60

KONTORMASKINER: telf 721132 Omni. K. Gerner Larsen bol. 720110

Piokuriat G«>rh. Jacobsen Hnlgftrhef Herm. Kamnuinen Repr. C. A ftkebye * Ariie V. Jensen * K. Bteennen * Viggo Langberg * Kiufem II. Nielsen

72071S 722728 7211902 721907 724120 722017

61

721075 721076 Herteis Papirlager P.trtrr|adr 7 . Trlrlon 721075 - 721074. Prokurist Ah rent Hertel bolig ... 728061 ★ Parfumerier 723589 A lice-parfumeri VLNMC80ADE 9 Omstilling til privat 721477 City Basaren, Set. Mortensgade 6. 728032 j Ejler, Axeltorv 11. 720280 »l> K S 1 li ft« det moderne parfumeri INGER OLSEN Vinbusgade 8 72250(1 Hansen lauirlte, østergade 18. A Parfumeri la Bo«tl«|ue, T«»rvestr. 3 720615

★ Opmaskning 122600 £ %

★ Papemballage 722010

Dansk Kartonnagefabrik I/S Mnsevt‘,1 9 Fabrikant E. Haseh, bol. 722208 (Iross. E flerner Larsen - 720110 Repr. Viggo Lnngberg - 722017 IjgZgr

U *0^7 neuja\i ru 7/"

Ringstestgada, 72120!) Opinnsknlngseentralen. Ringsted* gade 11. ★ Optikere 7231021—-------------------—----------- BcUlehuset CTX^nEm Uaniehrrred lig . f|( mm. ENESTE HPE(TAL*OI*TlK I N/ESTVED Buurgaard Jensen Kirkestræde 1 fif rmiQ Bol.: Havrevænget 1. tlf. 720738. KAIII, JOKldlNNKNs KITF. Borge Olsen Spectaloptlker Diplomoptiker Torvestræde ft tJfu|Pr ,IPPt Privat 722327 M D'Homoptlker (M.8.L.)

MAitir. a .» hks aronsirx yinhUSgSd* 10 . Tlf fSISM.

72027 72082'

720513

V 09- r5 — PAP/ESKER til alle formål

DET NYE OSTEHUS Hel Mortene#ude ft Telefon 72 Oft 13 OST og KONSERVES

723072

Nordisk Transportemballage A/S 72 30 72 Grirmtrupvej SI

720367

Hjultorvets Ostehus (L. Ellasen) Ost og konserves 72 0U7 Altid billigst... ^ ftT I ud.Mogte kvaliteter 720546 Næstved Ostehus NVBO JACOBSEN Ramsherred ft . Tlf. 72064« 720410 O*teltlokken (Axel Frederiksen), EJ lersvej 84. 723316 OSTEKÆLDEREN ØSTERGADE 19 Telf 72 83 1«

n 72

720210

★ Papirhandlere 722525 Rlnm Hansen Kaj, Østergade 20. 720175 Braaea llughånd« I (Poul Friis), Ringstedfade 6. 720988 RRrenholrit 17* Jernbanegade 19. 720110 Berners Boghamlel, K. J. Lange, Torveatræde 13. 7 -MKI041 ChHatenaen Georg, Axel torv 10 720161 Olsen Svend, Hjultorvet 10.

r /J /t*.__ . .

720

'

VLA SOUTIRUK

721; 720: 7231 7224 720

720195

72582

720550 Sehellæt. Teknisk Materialhandel, Jernbanegade 1. 720095 SPRINGER

7202 :

De kan trygt regne med, at en velplaeeret annonce I TeWon- naglen giver pengene hjan Igen med renter og rente« renteti

722282

Elisabeth Arden præparater Gnyernes Oaard , Axeltorv

7212 7116

LEIF LARSEN OPTIK - URE Haltleagården . Axeltorv ft

P.

NR n FORT J

Trlcfottn*(tltna ohmuseer virker brie Aret. 178

Trh fonnéffUmå anrwnrrr virkmr firtr drrf. 174

Made with FlippingBook - Online magazine maker