Telefonnøgle Næstved 1965

Parketgulve — Persienner ★ Parketgulve

Persienner - Planteskoler

7*4206 Erna’* pensionat, fru Erna Har, Slagk I Idevej 8 720631 Fsnlx Cafeen, Jenny Larsen x torvet 10. ^ 720760 K. F. 17. K., Øslergade 27 720646 Pensionatet, Kvægtorvet. ★ Persienner 720621 Axeltorvs Farvehandel. Torve«* »• 720262 IlannllNil, tap.T^ft^TTr stræde 10 12S22irp-

722848

723000 7231 IB

A/s JUNCKER8 SAVVÆRK Elmeparken 4 . Tlf. 7236*0

✓"■"v

Dansk Esao A/S,

(£SSOj Carl Larsen. S

depotindehaver, Stenbæksholm.

722877 7*1420 (Næstved Kul ft Koks Kompagni, | Ny Havn. a Sydejællands-depot SHELL DEPOT VORDINGBORG K|«ld Petersen Byvænget 17, tlf. Vordingborg 931 SHELL DEPOT n L VORDINGBORG O ★ Pladesmede 721705 K. Aa. Christiansen SlagelsevtJ 70 Al autoopretning udferas. 723770 Herlufsholm Plade, a Karosseri- værksted Al eutoopretnlne og reparation udføres. Ralbyrlatej 11. 722310 Madsen Jette, PræatøveJ 140. 722686 Paulsen Carl, Vordlngborgv. 22. A ★ Planteskoler NÆSTVED PLANTESKOLE

IENNER Hollandsk — letmetal med nylonstlgtbånd Forlang uforbindende opmåling og tilbud Kan De selv tage mål og hamge op, gives 10 pct. Kontant - konto

723620

★ Peltvarer 720301i------------

r&hmfføAé-\ 1------SKINDHAN OUR—J Rlngstedgade 22 . Tlf. 720801 Alt I pelsvarer Reparation o| opbfvuini

TH. JENSENS TRÆVARE- & PERSIENNEFABRIK

PIlevej *6

Næstved

Telefon 72*848

★ Petroleum 7*1767 Bl* Næstved Depot, Ole Meyer, Nfy Havn. 728778 Verdol, Otto Dissing, OrenresveJ 14.

Specialitet: Persianer

(li.tnq | Persienne Serviet TROtlM EFTF lVr«|«-nn*'fHl»r1k To If. 72 62 21 Havevel .16 Nn-stvwi

★ Petroleum en gros SHELL DEPOT NÆSTVED B. Bentt«n

122239

Omat. til værksted og opbevaring DIR SKAL VÆRE ET GODT NAVN en god pels ^rfor h*nd'^ <«*l h«H*e syd.irii.„d hog RøHTKD | «k«o.ahr.tefia^

RORER BIRKE TRÆER

If erslenner I finrate kvalitet levere« »li I ri‘pnrntl»nrr og |M*n«|enni*vask ml %»r»H»

Rsnneperken 22, Tlf. 72 47 66

SHELL DEPOT NÆSTVED

RtenlnngeveJ v. Ringvejen Tlf. 721811

SSS|nSSTa c,,,u," *“• 720*60 Hansen H. O.. Farvergaardena Farv 7**177 f Klndhwrt^«» Iversen, Tapet og Farve (E Relnl ,VMM Iversen). Rlngstedgade 20 Msrkeberg. Tapet og Farve, Øster gade 16. ______ (ForttmUM MMte Hdø)

120646

DANSK ESSO A/S Næstved Lager, Nj Hava

Klarskov (782) 28 Hejvang Planteskole, Klareko* Menstrup (743) 104 Planteskolen Egemosegaard, Niels Mortensen. Nyland (760) .. Appenæs Planteskole W Tlf. Nyland 10. Specialitet roeer. Rielev (730) 114 Bislev pteetraalg, P. V. Christen­ sen, tldl Toksværd Planteskole.

Hi°r»hV1r-»1 |4r h°* 1,11 Nof-buntmagar H»rf*r f hrlmrnarn. Ø.»*rf Keb^nh.vn

Inspekter C. Bebygaard. .. 722440 " dansk she IL^

Tilkendt Mlvm^daije for svendratykk« 1 9 tm

,lr *t,Ul lOKl regne tted, at en tHpIauei annonre | Telefon- n«glen giver pengene hjem Igen mi-il renter og rente« reate!

★ Pensionater nu" * d S22,* t •* ilnSu

Jfru **•■*•% SoveJ i. 4 “ i,.T. Pensionærernes telefon.

Middagsmad lev. dagi. overalt I

Ordremodtagelse: Telefon Hingst/d 1200

Ut

Made with FlippingBook - Online magazine maker