Telefonnøgle Næstved 1965

Presenninger - Radio ★ Presenninger

Radio

720694

VI betaler bednt for gammelt Jern og metal. Svend Thygeten Orønnegade 12. Tlf. 7206P Fenamark (746. Rasnuisnen Alfred, Nyvej 10.

EKKO RADIO & FJERNSYN Set. Mortensgade 4.6 ... 721300

721440 FREM RADIO Ringstcdgade 8 » Kvalitet » Garanti » Service VI fører atort udvalg af I.L - Philips . Arena • H 6 O m. ni. 2,25T albert gahrn 1 h Østergade 14 Tlf 721281 ARENA - II St O VALDEMAR HANSEN Sti»rkelsveJ 9 Salg og reparation 720728 Radio-Lageret Sv. Henrlkaen Orønnegade 8 - Tlf. 720728 B A O - Philip* » To-R m. m, Radio og fjernayn. Kruse RADIO.FJERNSYN JKKNBAttMADR 6 . NÆSTVED 723046 TLF. Privat: Kruae Pedersen, Rønnebæk Tlf. Næstved 72116P 723043 Kurt s Radio og Fjernsyn c Rlngatedgade 1« Telefon 728013 Stedet for bedre service ) (Forturttm na »te »ide) 721580

220

+ Polsefabriker 720740 CafeMa^ølnøfabriic, Ndr. Farlma) 721700 Koopnmnn J. D., Svlnealagtert R Gulvtæpper Claudi Hansens eftf Tlf. 72 00 60 ★ P.t.idgivende ingeniorer 77.IIH.7 I'THOICK IIASMI , vende rlvtlingeniør, M Ine i Prtest iivpj ;t j 7232Y9 • II« J piimji A Kisntof; Axettorv »l “ * 1 agenter M ar i .i„t„. jHrr.n

Det rullende radiovarfcsted kerer overalt og sorger for on

720700

WILH. SMITH A S RingHtcdgade 2«

kvik betfenlng

dæk til med

presenninger salg-leje

19 72827

KØS KVALITET

★ Produkthandlere 724812 Christensen Svend (Jrrn), Skellet P 72I803J----------------------------- ---------- Næstved Jernhandel Rln*«tcdK»d0 221 A . Tlf. 721803

Tegnestue: Ostergade 26 . 710621 ••Hg; Ny Østergade I . Tlf 721621 Projektering af: fjernvarme r nnlr^lvarm« Rærøndø konstruktion«* Sanit«tsanlaig Kloak artlfeg

770137

!*• At 1’i‘lriM‘ii

"Ti **

Tlf 7201(1

Det er I længden det billigste

_____«•!*• o* aælgea

735(3

72Y2Y4

Sydsjællands Raastof Kompagni Blegdammen 4 * Tlf 711214

★ Radio 734040

Tt!*: 7218

-KR OVERALT

Tvh fonnoiflrnit nnnonerr virkrr ht lr dr# f.

RlnaatrdKade I

721808 C rown Kadln, Kruae, .ternbaneg. 6.

17 «

Made with FlippingBook - Online magazine maker