Telefonnøgle Næstved 1965

Regnemaskiner - Rfngøringsselakmber Svin oland ( 768 ) P. A. HANSEN ODHNER & OLIVETTI Svinoland ft

Konovation - Renserier

Reklamebureauer Svonri ffotst&Son reklamebureau

★ Renovation 721048 Christensen Holger (dagrenovation) Solvej 3. 722908 Renovogne INGEMAN C HRISTENSEN Niels JuelsveJ 7 7*9908

Tryksag« Anno**«« 9*ochuror Clichéar Egen tegnestue Telefon 72 0761 0 * i

★ Regnskabsforing 723962'----- *---------------

★ Renserier

★ Rejsebureauer 723593------ tzr------ r—

Maitvad afdeling Kvalilelirensnlng til tmaa priser al al garderobe, gerdinar og tapper VI hanfar og bringar Talalon Næstved: 723550 Hovedkontori Tlf. Pratto SS og 56 — ogti finetfo kvelitefsvesk.

Q««rd Sydsjællands Offsettrykkeri * Haraidslund , Kalvehave KALVEHAVE 77 (Vntml knido«nr. (03) 733 [ Alle oplysn. : Kalvehav« 77 j TlnKKK7iI.nff.Hrt ------------ R eproduktion «r biiiod«tof *°1 t’tftffttg af oh st*lv tkknisk Kcmx; rakkiun

AXELTORV (Goyernes Gåard) Telefon 721332 Kemisk rensning i vort nya ZANKER-anlag ar uovar* trullen elfektiv og tkAntcm • og ZANKER-rentning forlanger tøjett levetid. ZANKER

Kejscb ureau n^n ) Klrkesfr. 3 . 723580 II O j) / Kontortid: Mandag V*. ^ fredag kl. 9 17, lør­ dag kl. 9 13 rejaer I ind- og ud­ land med bane, båd, bus og fly. Hotelrrserverlng, valutaaalg. pasviserlng. emigration m. m. 1 >SR Rejsebureau r>ERES rejsebureau l '.mir,!.' Ornnlu' Moton-k-rr I 'nrwlov,.j r,.1. Nn'f.tvr .1 SlUtITE* ril

II !i

Lyagers Renseri Vordingborgvej 1. lyagers Renseri fikyttemarkevej 32 RENSNING FARVNING VI henter og bringer overalt t byen

724042

723444

724276

H'iivlsnlnKiMir. I Nn-I.lv,.,I; riinn.

I

72597; 7*9824

■stissABssusin HOTf tRHE SVATIONES 1* WVAtlOIMiii AUTOTO u wt-isimsgissnyoiH ~~ jtrrcuu bu mm» 'DM|1 « ISEBURtAU

* Rengorlngsielikaber 7253551--------------

722143

Lowes kemiske

."S"«

*1 vlrkaomlmiM • "r.l.h.itllKt ah.,,,.

721407

Baltleagaarden, Axeltorv ft N/rst Veri B',rMW-' '»"I 'I- Kmla rrj^r

r lns|H

Itenseii I. kl.s tøfrensning og fnrvnltig

★ Reklame-foto

725(12

Orimtt’upvej 40 , Telt. 711161

efij^hristoffersen feklamefoto

Rlngstedgade t A, Uf. 799848 Fabrik: v Danla-parkerlngen

7ti«: 7*1«'

nddergacie_^Rlefon 721525

T>l'fonn*nUn* awworirrr HrfcøråHg ént!

Trlrfonnatihn* annoncer Hrfcrr hele Arrt!

(Fortsættes næste side).

Made with FlippingBook - Online magazine maker