Telefonnøgle Næstved 1965

Renserier

Renserier - Repræsentanter

★ Repræsentanter 711794 Bay Oluf (C. F. Rlch 4 Sønner A/8) Oranparken 13. 7 2361 ti Betmark Allan (Banshaf kontorma­ skiner), Ingemannsvej 20. 722842 Bengtaeon H., Danmark Kaffemr- rogat. Kindhestegade 3 A. 720975 Berg Johan, salgøinspektør v. Carls- herg Bryderierne, Fyrreparic. 10. 724012 BJerregaard Ole, distr.-chef (Facit A/8), Lindeparken 6. 721888 Carstensen Ben Ilur, repr. for Poul Petersens Tobaksfb., Metstersv.25 721814 Chrlsteusen Dan (Peter F. Heering), Erantlsve] 25. 722314 Christensen Povl (Nordisk Tobake- komp.), Rolighedsvej 32. 721878 Christensen V. Id. (støvsugere), Kil« demarksvej 52, 723224 Christiansen Kaj, Lady Cake, Qavnø- vej 46. 722645 Christiansen Knud (N. C. Bang, cykler en gros, Odense), Hvede­ vænget 60. 723861 Christiansen P. Kirk (Olivetti bog- holdcrtmaskiner), Samsovej 11. 724030 Clausen Gunner (N. Tørring A/8), Elmeparken 7. 721676 Flberkef E. (Toms Fabrikker), Hybenvej 3. 725219 Hald Anton, Kornbakken 31. 722359 Hansen Knud, Nu-8wtft, Solvanga- vej 12. 725258 Hansen E. Mehroder (Maizena Co.), Trekanten 48. 725171 Hansen Kn. E. I Dancrepe A/8), KarrebækveJ 32. 725032 Hansen Pnnl (Fa. Sydsjæll. Kaffe« hrænderl), Oallemarksvej 5. 722291 Holm I.ars (A/S Tuborg Bryggerier og A/8 Kongens Bryghus, Harald Halborgs Tobaksfabr), Egevej 10. 723178 Jappe Helge (National kasseappa­ rater). Bogeparken 9. 723216 Jensen Arno, Godthåb« Allé 20. 728881 Jensen Gert (SydsJ. Krffebrænde« rl), ErantlsveJ 31. 724406 Jensen Jerg. (8 Dynip å Co. A/8), KarrebækveJ 39. 728684 Jensen Ove (Colgate - Palmollve), Lyøvej 13. 721418 Jensen Poul (Jaka Kødkonserves), Digevej 12 t, 728118 Jensen I., Nielsen, Folkevogne, Ost ervej 3. 721218 Jensen V. Norgiuird (Oxford Bleeutt Fabrik A/B). KlldemarkaveJ 129. 725157 Jensen Willy W. (Erik Jensen, da* mekonfcktlon), Rolighedsvej 92. 722.122 Jepsen E., repr. f°r Helge Jensen, Volvo, Hvedevænget 93. 723882 Jessen Arne (Det franske vintager). Hjarnøvej 7. 722724 Jørgensen H. (Falcks Rednings­ korps A/8). PriestoveJ 100 C. 724808 KJær-Madsen NHs-F.rtk (Skandi­ navisk Tobakskompagni, cigar* afd.). Bakkekammen 30. 724682 1.arsen K. E., Præstøvej 19* V. 721398 Larsen Knud (A. T. Co. A/8), Nor- gesvej 21. . .__ 724918 Lohse Børge (repr. for Hedninge- korpset), Ostre Ringvej 18.

120970

HURTIGRENS HAMOND nemt, godt, billigt C. PEDERSEN Ramsherred 15 Tlf. 720970 NY-RENS record- RENS TØJRENSNING I TOPKLASSE... — en ren fornøjelse i -------------------------- | Eneste specialforretning i byen ___________________ _______________________ ■> ØSTERGADE 12 tlf. 72 53 60 722269 RENCO UCT KF.NN - M KSI S RENS KILO RENS RENSNINC Kilerave i 7 - Tlf. 722269 T ÆKKEK Pmtsvej 0 A.

721411

det er det kendte renseri, som man trygt kan betro sine ting, fordi det både har den anerkendte kvalitets­ rensning og minirensning, den så­ kaldte økonomirensning, som begge bliver kontrolleret af kvalitetstilsynet LAD ALT RENSE HOS OS! Kunststopning og reparationer ud­ føres.

S

Deret tof er I qode hænder hos MELD AL . TOJETS BEDSTE VEN VI er specialister I kemisk rensning siden 1917, og hos M E L D A L her De gerenti for et få en rensning, der ustandselig folger med ti­ den.

T

72J824

L

U V ÆØ

1

7 7!

72(

721 720 728 722' 72C

Slogel se vej 9 - telf. 7212 47

C i

TOJttS BIDSTE VEN^

72562!

Ny Ø«t,rg«d, 3 72 36 01

& CO

i M NR FORf

* * nit? P.T «*•

in

Made with FlippingBook - Online magazine maker