Telefonnøgle Næstved 1965

Repræsentanter - Revision II 7208,'V4 Lund Kaj (Skandinavlak Tobaks- kompagni, Shag-afd.), Karrebæk- vej 1 A. 724280 MaUiiaaen Ernst H. (Felix 8kolema- gasln), KarrebækveJ 08. 724146 Nielsen Bendix (A/S P. WuLff), Set. Peder* 1'irkerldds 18. 728487 Nielsen Erik (De forenede Bensln- tmporterer A/S), Trekanten 41. 720170 Nielsen E. Bireh (U8 Royal A Eng- lebert autodæk), Granparken T. 722470 Nielsen Frank (Sabroe Køleanlæg), Hvedevænget 121. 724220 Nielsen -lergen, Hvedevænget 76. 728274 Nielsen Ixdf (Philip W. Heymann), OrcnæsveJ 28. 720189 Nielsen Mogens, „Dankof", Karre- bækvej 44, 720687 Nielsen N. C., (Fa. K Balling-En- geleen), Grønlandsvej 4. 728178 Olsen Eilif (Asp At Holmblad), Kar­ rebækveJ 27. 7248H3 oisen Leif (Fa. (.arsen A Petersen, piber og rygeartikler en gros), Trekanten 46. 722086 Petersen E. Dan (Fa. Lundsgaard), Grundtvlgøvej 16. 728608 Petersen Leif, (C. Stau A Co ), Ro- Ilghedsvej 96. 728282 Bands toft R. A. (Slagelse Kafferi­ steri v. C. Poulsen), Slagelsev. 120 721017 Itonn Ole (Carl F. Petersen), Anne- møllevej 64. 728807 Svendsen M. V. (C. R. Evers og Co. A/8), Danavej 36. 721010 Sørensen I. Koth (Århus Værktojs- magasin), Kildemarksvej » 4 . 721181 Thomsen .1. E. (Jysk Textll Lager, Arhus), Ahornvej 4. Thaenep Erik V., (George I.orange * Co.’s Eftf.), Thorsvej 23. 721208 Maldorff P, (National Kasseappa­ rater), Erantlsvej IB. Olstrup (748) 70 Nielsen Aage (Østrup Jeppesen), Skovbrynet, H. O. ★ Restaurationer 7210271 Belleviie Hotel (1. Jørgensen). 720227 1 Jernbanegade 10. 720407 Restaurant D. S. B. God mad og frisklavet kaffe Populære priser. 721202 »Det lille Hjem« (L. Larsen), Tea­ tergade 2. 721098 1 Eksportmarkedets Restaurant, 720968 ( FarlmagsvrJ 8 . 721289 Herlufsholm Hallens restauration. 723^08 »Krostuen«, Teatergade 8. Herlev Andersen. Tfgflf^^Jgt^n«, Grønne gade 11. 721148 NBieen Chr., restauration og kondi­ tori, Orønnegade 0. 724410 Næstved-Hallen, kongres-, udstil­ lings., møde. og sportshal, Ro­ lighedsvej. 720106 „Randhtiskroen" (Willy Nielsen). Skomager-rækken 8 721810 - - Køkken og privat.

Revision II - Rullegardiner

724346 Margrethehuset TIiAKTØKSTKD på vejen til Karrebn-kamlmle. TIL 72 48 40 Ahent hel«- øret | Samme værter p& Hotel *8oro Tlf. (635) 1198 - 64

724089

Hjalmar Mortensen Regnskab og revision Set. Mortensgade 6 . Tlf. 724089

medlemmer AF DANSK Revisorforening

Møller J., Amtmandsgade 2. Tlf. 723170. ------ Bolig: Langelandsvej 14, Tlf 723146. Artmann G., Kindhestegade 2 A. Tlf. 722258. Buch Madsen H., Mosevej 8. Tlf. 721815. BUlow-Olsen II., (H.D.), Set. Po­ ders Kirkepi. 3. Tlf. 721630. - - - Bolig: Fodbygaardsvnj 25. Tlf. 721651. Egede llanseu II., Odinsvej 12. Tlf. 721778. Gregersen Kaj, Riddergade 3. Tlf. 723233. Hansen V. M., Ahornvej 3. Tlf. 721022. -------Privat: Tlf. 723222. Louis Dam REVISOR Hingstislgade 2 A 722216 Louis Dam, revisor, bolig:: Præstovej 101 A. Næstved: 722150 Revisor Per Jensen. Vordingborg: 86 Revisor Erik Sørensen. Faksr: 226 Revisor Helge Andersen. Nykøbing F.: 851128 Revisor Ole Ix»u. Revisor Leif Brabrand. C. Dedenroih-Schou Revisor, H. D., KarrebækveJ 28, hj. af Søvej Næstved. Tlf. 721453 og 722737. KAJ GREGERSEN Revisor, M. D. R. Riddergade I . Tlf. 723233. Kontortid 8-18,30, lørdag 8-13.

723170 Møller Amtmandsgade 2.

KNUD MØRKEBF.RG Bogføring og regnskab Tlf. Karrebæksminde (742) 322 728650 »Nystens Bogførlngskontor«, Have- ■ vej 20. 723505 K. Is. Rasmussen Bogføring - revision skatteopgørelser - duplikering Kontor: Rtngstedgade 1 A, 2. sal, »Danla«. Tlf. 723505. Bolig: Erantlsv. 2t C. Tlf. 723595

*

Hyllinge (744)

129

HYLLINGE KRO EDITH JENSEN

Karrebæksminde (742) 02 Feriebyens Restaurant. Lou (761) 180 Mogenstrup Kro og Hotel (fl. ledn , ★ Revision I Statsaut. revisorer, beskikkede af Handelsministeriet 721140 Revisionskontoret (H. Rathjs), statsaut. revisor, Rlngstedg. 78. 723540 721915 REVISIONSINSTITUT I NÆSTVED statsaut. revisorer Axeltorv 6 (Gnyernes Ga&rd) 724442 G. Elmsted, statsaut. revi­ sor, bol,i Elverhøjsvej 6. 721112 E. Oilsaa, statsaut. revisor, bolig: Lindeparken 22. Medarbejdere: 728910 C. Frlberg, Gyvelvej 10. 723797 H. C. Hansen, Llndholmv. 17 720411 C. Qulst Nielsen. H D , Elmeparken 10. 724018 Arne Petersen, Roligh.v. 90

Lundby (767)

145

Regnskabs- og Revisions­ kontoret Henning Karlsen - Erik Knudsen (Prv,: Vordingborg 1768)

722150

Randved (756> 387 Nvend Frederiksen, Sandved. ★ Rideundervisning 721754 T

Rideskolen B XIM IIUI LILI K NÆSTVED

/21453 722737

724247

Nkol«>ridning og rldehanesprlngning for begyndere og viderekomne. . Mo-I tlonsridnlng for ældre ryttere. • Heste modt. t pension. Tilridning og dressur efter aftale. Hyt ridrhut Gækho.jgftrd. Rønnebæk.

M Rulleforretninger 773037 URSEN* VARMERULLE VinkutgiOe * - Ttll. 72)017 Kun førsteklasses arbejde HINTCR OO SRINOKR

723233

Æ-0

★ Revision II 723980

OK SAMMKNSLtTTTKOK KKGNSKAIISt KNTRALKR v. dir. Kaj Poulsen Parkvej 18 Tlf. 723980 Bogforing - Revision - Skatte­ opgørelser Kontakt os, vi demonstrerer gerne uforbindende vort moderne og let­ fattelige system, som har gAet sin sejrsgang over hele landet. Hor ogaA vort revolutionerende pris­ tilbud. Afrt. over hele Sjælland.

720808 Petersen PræstovøJ 11. 728891 Thorkildsen, RelstrupveJ 8. Hentes og bringes ★ Rullegardiner

landboforeningens regnskabskontor. SkyttemarksveJ II, Næstved. Kontortid Hl og 11-17. T2MM9 Konsulent L. Krabbe Larsen. Ahomv. 10. 7tilM Konsulent Otto Dalsgsard. Bagaærej I. 722931 KR. LAURIDSEN revisor Slagelsev«! 6 Tlf. 722981 Kontortid a,J0-J7. Lsrd 8,80-13,00

få ' r ve

TAP

A. I. MtNIIlMIN TGSVtlfMPt I« - NStTVtO - 710102 (Fortsættes næste tid«).

NR. F0R1.

1(17

Made with FlippingBook - Online magazine maker