Telefonnøgle Næstved 1965

Rullegardiner - Salater 720621

721319

O Th. Hansen & Son mwwt/ Østergade 28

722398 TANPRPPS saLater SALATER OG FEDEVARER Tlf. 722898 ★ Sandblæsning • metallisering 721301 Petersen Emil, Susaagaarden, A Grlmstrup. ★ Savskærerier og savværker 721718 Andersen H. & Son (værksted), Ny- gaardsvej ?,. Bregne bjerg (745) 88 Bistrup Savværk. Qlumto (645)

LIG PA... SKUM-PLAST Klmihestegade 4.

Tlf. 721319

723195

AUTO-SADELMAGER & MØBELPOLSTRER HELMUTH JENSEN »Vognmandagaarden«, LI. Nmtved Telefon 723190 723314 B. Wuldum Larsen Sadelmager og møbelpoløtrer tlvedevarngot 33 Tlf. 72MI4 721340 Lad fagmanden omstoppe olier ombet række Deres mobler - kun 1. kl.s arbejde. H. LAURIDSEN Klndhoøtegade 24. Tlf. 721940 Stort udvalg I møbelstoffer Tilbud gives uden forbindende 724715 II. PEDERSEN Sadelmager og møbelpolstrer Spcc.: Tirpper Ringstedgade 110 . Tlf. 724710 721579 i\ røissov Sadelmager tapetserer

720441

Den store sengeudstyrsforretning Staalgaarden, Ringstedgade Tlf. 720441

AXELTOHVS HRVHIAMIU Torvestned« 3 ) TI«. 720621 . 7ZOOM I Hansen* Claudl F.ftf., Jembnne- 722800| gade 3 A 720260 Hansen H. C., Farvergaardena Farve og Tapet, rindhmtegade 3. 722177 Iversen, Tapet og Farve (E. Relnh Iversen), Ringstedgade 20. 770270 Mørkrbergs Tapet og Farve. Øster* gade 10. ★ Rulleskøjtedans 723133 Christiansen Marga, fru, Kllde- marksvej 00

'20005

é • __ s.zc'lk iå -^7

Senge - madrasser - dyner Eneste specialforretning Torvest riede 4

MålETRA- \ SAVVARKfT

722075

Savværksejer i. Nielsen. Tlf. 178.

jtåsån^mé

Kirkepladsen 1 •Hf. 722079 Forretningen med de smA priser

★ Rutebilstationer 721101

HiMfhUMlnthmi’u Rnnegaardøpladaen TIf. 721101 Aben hverdage 7,30-17 30 (fredag til kl. 20,00. Lørdag 7,30 15,00 Son- og helligdage 7,30 10.00).

Hyllinge (744) 34 ll>lling«> Navvierk A/s ★ Selvbetjeningsbutlkkei 721490 Ehlers, Brotorv 6. © SUPERMARKED isnieui nwsio- 722000 Okholm, hj af Øftcrg. 6 Rldderg 720519 ..Tekr, Vordlngborgvcj 3. M Sengeudstyr 720863 Andersen S. Alb.. Hjultorvet 9. (Det rigtige Hjørne). 720010 HOFFMANN AXHTORV NABTVIO-UF.TtOOlO 720349

Service-stationer

^ '

(8e også under: Benzin).

7234451----------- 13 ?

Værksted: Teatergade 3. Autosadelmagerarbejde of møbelpolstrtng

★ Røgerier 720473 Næstved Fiskerøgeri å Fiskeeksport Th. Thomsen 6 Son, Ndr Far* ImagsveJ 10. 720009 Thiet}«•* Flskeregert og -eksport. Enevej 4. S Linoleum Claudi ffansens eftf, Tit. 71 00 60 ★ Sadelmagere

Fensmark (748)

T

B P-Garngørne . Axeltorv v. U. Orland Pedersen . Tlf. 728445 Vask - smøring og mindre repara- tIoner DAG og NAT 728779 U. Orland Pedersen (bolig) 723446 Førstemd. A. Simonsen, bol. CALTEX SERVICE v. E Olsen Ringstedgade 167 Tlf. 720108 Vask og smøring

w

H. M. NIH SFN Foiisnmrk Sadelmager og møbelpolstrer Niestved«ej 2«

U

V

720108

Æ-0

★ Sagførere

(Se under advokater).

★ Salater

(Se også fedevarer en groa).

724705

ESSO SERVICE v. Jer« Svendsen Farlmagsvej 3 . Tlf. 724143 Vask - smøring

- - slørr mon s ntater , toraer nuiti

MAYO MAYO salater, Leif Sørensen, Karrehmk' tj 102 D

'»■•'••uaørt. m*U*e o« (pM***** II Julien et *ieM*ed Tlf • - n 722020 Kontantforretningen, I P Niel­ sen A/8. Torveat riede 10.

Telrfonnøtjlcn* annoncer tHrkrr hele Aret! IM

Made with FlippingBook - Online magazine maker