Telefonnøgle Næstved 1965

Service-stationer - Skilteværksted

Skoler - Skotøj

724130F Esso service-station Karrebekvej 20

722266

*

★ Skoler

Haslev (095) Skorstensfejeren for Sorø Amtø 1. distrikt: W. Lindstrøm, tlf. Haslev 341. ★ Skoto) 721054 An Bi Sko Den gamle forretning med det nye ansigt Kindhestegade 1

Herlufsholm Kostskole. Se optagelser side 40. 722682 Lille Næstved Skole (Herlufsholm konun. mellem- og realskole), Herlufsholmvej 18. Skoleinspek­ tør E. Maribo Mogensen. Træffes 18,10-14,00, undt. lonliig. 720670 Næstved Gymnasium (Rektor træf­ fes 12-13 undt. lørdag). 723200 Næstved Hiuidelsskolo (Direktøren tr. daglig 12-13, undt. lørdag). Farima svej 65. 728810 - - Dir. Frost (bolig). 721003 - - C. Hansen, pedel. 720158 Næstved komm. Skolevæsen. Stads- skolelnsp. kontor meU. 12-18. 723500 Skolen på Rosenhøj, Slagelsevej 47, 725885 - - Skoleleder H. Aa Hansen, bol. 721107 Teknisk Skole, Jernbanegade 10. Forstander Henning Jensen træf­ fes 10,00-11,00, undt. lørdag. 723204 - - - Forst. Henning Jensen (priv.) 720300 Mlaglerfagxkolen, Hvedevænget 2. 725153 MetAlforsknlen, ÆroveJ 5. 725077 Kollegiet, Parkvej 10 (Omst. til okonoma). 720705 - - Insp, I*. It. Olsen, privat. 720985 Vor Frue skole, Præstøvej 29 (Skolelederen 12.80-14,00), Fuglebjerg (753) 114 lllndholiu Kost- X Realskole, kontortid 14-15. ★ Skofabriker 725055 FIX A/S, Mosevej 12. ★ Skomagermestre

3 KILTE

H. RRECK

OrtmstrupveJ 28

Auto -dokt roarhejdc udfores H. ftØIJEKDAHL 721330 Oulf Service, FarimagsveJ IS A. 725650 Uulf Service, hj. af VordlngborgveJ og AderupveJ. 721722 lliivnotankcn, Havnerade 8. 723310 „OKA“ Service, Rlngstedgade 207. 720100 Shell Service, Jensen & Nielsen, Rlngstedgade 244. 721230

Metalbogstaver Plasttc-lyssklltc Sperial vjerksted for Skrift på biler Massefabrikation af plastle- og paplrskllte

722821

MKO TIL HELE FAMILIEN PA KONTO BOLETTE Grotmegade 1, hj. af Ramaherred Skotøjsforretningen Jern’ anegade 2 AAGE B/EKØ . Telefon 7222SC H. C. CHRISTENSEN Skotøjsforretning Kamsherred 20 . Telf. 720200

72510P

Shell Service-Station »•. Tum’ Anderser, Ontøvej - Tlf. 721380 Vask - Spee. smøring Moderne selwaske- pladser med lys A

ATELIER HØJLAND PETERSEN FABORGVBJ t.v

SHELL: hN\\//y>j

722230

728788

sh* ll Servicestation, lians Jensen, KøgeveJ 7. Shell service station v. John Jensen Banegaardspladsen Vask - polering - smøring - auto­ gummi.

722121

720255

SILKETRYK et kvnHtctåtrtfk af format SKILTE af røåwrf arf TRANSFERS PIJVSTIC skilte PLASTIC BOGSTAVER

721672

7211AA l'NO-X llenrin, Ringstedgade 225. 720741 Veedol-Rcrvlc«*, VordlngborgveJ 83. 721212 VnrdinglNirgvejen« Autoværksted, AderupveJ 27, ★ Skibsmæglere 721580 Gergen* Han«

DAHLBERG

n u

OØYERNES OAARD Axeltorv 0 . Telefon 721072

atelier SOKRA Farimagivej 72 SILKETRYK samt alt Indenfor moderne skilte, pbi>ticlw>gstaver og facader finq 723 *4 O:I

An III Sko, Kindhestegade 1. Jakobsen V., KarrcbækveJ 1. Jeppesen N. P., Klndhcstegade 6. Mathiesen Vllh. Bolig: Brygvej 8. Træffes efter kl. 18. Pedersen Borge, Kindhestegade 10 Pedersen J. Vilhelm, Hvedevæng. fi. , Fari Voulund P. T. magsvej 49 (Greyhound)

721054 721947 721816 722221 724599 724908 721019

nntii 720824

Privat: Fru E. Dahlbcrg, Ramsherred 81. Tlf. 721071. Disponent T. Andersen, Elmø- parken 5. Tlf. 723950.

720358 Ul har sko

★ Skorstensfejere 724467

for øjet og foden

TH0MI SKO Majgaard Fahriclas Tonestræde 5 720179 IArsen Carl, Skotøjshuset, Rams­ herred 4 720714 SVARRER Uimeft C /1

Kurt R. Nielsen Speciale: Rensning af oliefyr m. m. BngøveJ 0 - Tlf. 724407

★ Skiltefabriker 722856

k Æ. Christensen

ir Skorstensfejermestre 720215

To k s v ic r d (747),

J t

234

Aut. skorstensfejermester Sven Petersen

72562!

A

LEIF JOHANSEN Roserup pr. Holme Olstrup

Godthåbs Allf* 10. Rensning af centralfyr oliefyr m. m. Moderne støvsugeranlæg benyttes Fensmark (740) 108 Schoman Moller Ib, Præstø Amts 11. distrikt

KnrrchækvcJ 08 711011 Colaur Refleks Skilte-fabrik. Aade- rupvej 83.

/

Axeltorv - Næstved IH. 720794

★ Skiiieværksfed 790410 Rranlsrih \\., malerin , fCindhsste- gaiie 3 II & (Svar; Ikke rin© 711700).

Ttitt 1*101

I n nnnnnee I Telefonnøglen birker hver dag Aret rundt.

NR. FORT.

(Forttattet natte tid*)

i*i

Made with FlippingBook - Online magazine maker