The Book of in-lite 2021

LAB . LAB .

in-lite LAB grundades 2016 med syftet att inspirera världen till att använda in-lite- belysning. Användningen av belysning i utomhusmiljön underskattas ibland och det är vårt uppdrag att visa vad ljus kan göra.

I NFORMAT I ON

102

Made with FlippingBook HTML5