The Book of in-lite 2021

in-lite LAB gör belysningsplaner för alla unika utomhusmiljöer. Detta kan vara en privat trädgård, men även utomhusmiljöer som tillhör restauranger eller resorts. En sak är säker; en LAB-belysningsplan är aldrig tråkig eller ofullständig. I en belysningsplan arbetar man med in-lite-belysning, men man kan även använda skräddarsydda armaturer. Allt i syfte att ta fram en så balanserad, kreativ och unik belysningsplan. Light And Beyond. L I GHT AND BEYOND

Äger du en unik utomhusmiljö, som till exempel en hotell(tak)trädgård eller en (tak)terrass till en restaurang? Kontakta oss då via denna QR-kod.

LAB 103

Made with FlippingBook HTML5