The Book of in-lite 2021

HUB-50 & HUB-100 är standardtransformatorerna i vårt sortiment. De styrs enkelt med en pekskärm och du har tillgång till två kabelingångar. Dessa kan inte styras oberoende av varandra.

VÄ L J D I N HU B Det är mycket viktigt att välja rätt transformator. Naturligtvis vill du att transformatorn har tillräcklig effekt för din belysningsplan, men även personliga preferenser som till exempel styrning

Maximal eekt att ansluta

pekskärm

pekskärm

in-lite-app

Styrning med hjälp av

2 ledningar

2 ledningar

3 ledningar

Antal jordkablar att ansluta (ledningar)

Individuell styrning av ledningar möjlig

Manuell tändning/släckning

(m.hj.a. in-lite-appen)

Ljus-/mörkerväxling

(i kombination med atomur)

(i kombination med ljussensor)

(i kombination med ljussensor)

Timeunktion

fullständig frihet

timväxling

timväxling

SMART MOVE (trådlös)

Rörelsedetektor

MOVE (med kabel)

MOVE (med kabel)

spelar in. Här har vi sammanställt specifikationerna.

Signal överbelastning & kortslutning

Montering utomhus möjlig med PROTECTOR

på >50 cm

på >50 cm

på >50 cm

SYST EM 107

Made with FlippingBook HTML5