The Book of in-lite 2021

HUB styr belysningen i trädgården. Med hjälp av en pekskärm, ställer du enkelt in önskat program. Kablarna till HUB-50 och HUB-100 kan inte styras oberoende av varandra. HUB-50 & HUB-100

KABEL

Från transformatorn rullas 12 V-kabeln ut och leds längs armaturerna. Du kan välja mellan två typer: 14/2- och 10/2-kabeln. Med 14/2-kabeln får kabellängden mellan transformatorn och kabeländen vara högst 40 meter. Med 10/2-kabeln är detta högst 80 meter.

DELA KABEL

Vill du dela eller göra förgreningar på kabeln? Använd då en kabelkoppling (CC-2) och i en handvändning har du delat kabelplanen. Observera att en förgrening räknas i den maximala kabellängden mellan HUB och armaturen.

EASY LOCK

Varje armatur levereras med en EASY-LOCK. Med den ansluter du armaturen på en godtycklig plats till huvudkabeln.

KABELÄNDE

Kabeln kan avslutas på en godtycklig plats och behöver inte utgöra ett slutet system. Kabeländen avslutas med täckpluggar, så fukt inte kan tränga in. Dessa finns i två varianter för de olika kablarna.

Maximal kabellängd: 14/2-kabel = 40 m 10/2-kabel = 80m

PRODUKTGRUPPER

108

Made with FlippingBook HTML5