The Book of in-lite 2021

INSTALLATION KRAV HUB-50, HUB-100 och SMART HUB-150

1.

 Montera transformatorn minst 50 cm från marken under en överbyggnad eller veranda.

2.

Montera transformatorn inomhus eller i ett skjul.

3.

Montera transformatorn utomhus, utan skydd mot väderpåverkan, minst 50 cm från marken och med PROTECTOR . Om transformatorn monteras utomhus, utan PROTECTOR, förfaller garantin.

1

PRODUKTGRUPPER

110

Made with FlippingBook HTML5