The Book of in-lite 2021

EN KAB E L P L AN I FYRA ST EG Innan du installerar belysningen i trädgården är det bra att sätta ihop en kabelplan. Detta gör du enkelt i fyra steg.

vägglampa vid grinden och skjulet för säkerheten

KABELPLAN

HUVUDKABLAR

En vackert upplyst trädgård börjar med en bra belysnings- och kabelplan. Baserat på din belysningsplan, bestämmer du först var du ska montera transformatorn, till exempel i ett skjul. Sedan gör du en plan för hur kablarna dras från transformatorn till trädgården och hur de ska placeras längs de platser du vill belysa.

Flera kablar kan dras från en transformator till trädgården. På HUB-50 och HUB-100 finns två kabelingångar, på SMART HUB-150 finns tre.

Utifrån armaturerna i din belysningsplan, bestämmer du var kablarna ska dras. I ritningen, räkna med en maximal kabellängd på 40 m (14/2) och 80 m (10/2).

Vill du läsa mer om maximala kabellängder? Gå då till in-lite.nl/kabel

KOM I GÅNG

124

Made with FlippingBook HTML5