The Book of in-lite 2021

belysa häck och grill

belysning under bänken

belysa gångstig från pergolan

belysa rabatter med spotlights och stående lampor

spotlights under trädet

vägglampor på planket

FÖRGRENINGAR

EN SISTA KONTROLL

Nu när du har ritat in huvudkablarna, kan du fundera över förgreningar och förlängningskablar. Med hjälp av CC-2 kabelkoppling, gör du enkelt en förgrening på en av huvudkablarna. På så sätt når du alltid alla armaturer. Med förlängningskablar, kan du förse armaturer som är svåra att nå med en huvudkabel, med spänning. Alla kablar i din kabelplan kan sluta var som helst och behöver inte utgöra ett slutet system.

Du har nu ritat en fullständig kabelplan, inklusive eventuella förgreningar och

förlängningskablar. Det är viktigt att kontrollera att transformatorn och de individuella kablarna inte är överbelastade. Räkna därför samman armaturernas VA-värden och kontrollera att denna siffra inte är högre än transformatorns VA-värde. Vi rekommenderar även att fördela belysningsplanens effekt över kablarna.

KAB E L P LAN 125

Made with FlippingBook HTML5