Aktywna Tablica 2021/2022. Nowa Szkoła

robotyka i programowanie

S T E M science technology engineering maths

Robot JIMU AstroBot DA 2007

959 zł Wejdź z AstroBotemw interakcję, naucz nowych sztuczek, bawcie się i uczcie razem.Wykonuj misje w specjalnej wersji aplikacji na smartfon lub tablet z Androidem lub iOS i poznawaj możliwości programowania w języku Scratch.Konstrukcję można dowolnie przekształcać, tworząc np. zwierzaka, pojazd lub robota kroczącego. • zestawzawiera: mikrokomputer; 5 silnikówpozwalających robotowi się poruszać; czujnik podczer - wieni; głośnikBluetooth; diody LED; 371klockówdo budowy robota; baterię Li-Ion1200mAh; łado - warkę sieciową; współpracuje z systemami: Android 4.03 i wyższe oraz iOS7 i wyższe; gwarancja: 2 lata (6miesięcy na silniki i baterię); Zalety: aplikacja służąca do kontrolowania robota;modele3D z instrukcjami złożenia krok po kroku; środowisko do nauki programowania dla dzieci i dorosłych; możliwość rozbudowania o inne zestawy JIMU; dostęp do serwisu społęcznościowego; wiek: 8 +

Robot Basic AJ 3142

949 zł • czujniki: dźwiękowy, dotykowy, 2 świetlne; na podczerwień, akcelerometr; 2 silniczki DC, 3 silniczki servo; 4 diody LED, brzęczyk, platforma programistyczna dla systemów wbudowanych studuino

NAJS76513147

NAJS76513147

NAJS76513147

Doświadczenie 15 Kłaniający się robot Experiment 15 Bowing robot

Doświadczenie 12 Drzwi automatyczne na czujnik ruchu Experiment 12 Automatic door for motion detector

Doświadczenie 18 Światła hamulcowe Experiment 18 Brake lights

Program automatic doors to open when they sense move - ment and give a warning light before and during opening. The servomotor will move the door and the LED will give a warning signal. The infrared lamp will detect movement. Remember to set the ports correctly. Zaprogramuj drzwi automatyczneotwieranewmomencie, gdy wyczują ruch i dające ostrzegawczy sygnał świetlny przed iwtrakcie ichotwierania. Serwomotorwprowadzi drzwiwruch, a dioda LED da sygnał ostrzegawczy. Reflektor podczerwieni wykryje ruch. Pamiętaj o prawidłowymustawieniu portów. NAJS76513147

Construct and program the vehicle so that the red LED lights up when it brakes. Use a DC motor. Skonstruuj i zaprogramuj pojazd tak, aby po zahamowa - niu zapalała się czerwona dioda LED. Użyj silnika prądu stałego.

NAJS76513147

NAJS76513147

Doświadczenie 8 Grający i świecący robot Experiment 8 A playing and glowing robot

Doświadczenie 22 Pojazd uprzywilejowany

Doświadczenie 24 Zabawa z robotem Experiment 24 Fun with the robot

Experiment 22 Privileged vehicle

Program the robot so that its eyes are lit and it plays. When? At the press of a button. How? After pressing the touch sensor, make the robot’s eyes shine twice alternating between green and red light and the buzzer produces any melody Zaprogramuj robota tak, aby świeciły mu się oczy i grał. Kiedy? Po naciśnięciu przycisku. Jak? Po wciśnięciu sensora dotykowego spraw, by oczy robota świeciły się dwukrotnie na zmianę zielonym i czerwonym światłem, a brzęczyk wy - dawał dowolną melodię.

Construct and program the vehicle so that it drives in differ - ent directions and lights up with a blue LED. Use a DC motor and servomotor. Let the vehicle repeat its route 5 times. Skonstruuj i zaprogramuj pojazd tak, aby jeździł w różnych kierunkach i świecił przy tym niebieską diodą LED. Wyko - rzystaj silnik prądu stałego i serwomotor. Niech pojazd powtórzy swoją trasę 5 razy.

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

NAJS76513147

NAJS76513147

NAJS76513147

NAJS76513147

Doświadczenie 21 Skręcanie Experiment 21 Rotating

Doświadczenie 7 Świecące oczy Experiment 7 Glowing eyes

Doświadczenie 14 Bezpieczne drzwi automatyczne Experiment 14 Secure automatic door

Doświadczenie 13 Drzwi automatyczne z sygnałem dźwiękowym Experiment 13 Automatic door with beeper

Program the robot so that his eyes are glowing. When? At the press of a button. How? After pressing the touch sensor, make the robot’s eyes glow green and red all the time. Zaprogramuj robota tak, aby świeciły mu się oczy. Kie - dy? Po naciśnięciu przycisku. Jak? Po wciśnięciu sensora dotykowego spraw, by oczy robota świeciły się prze cały czas na zmianę zielonym i czerwonym światłem.

dostępne tylko w Nowej Szkole

dostępne tylko w Nowej Szkole

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

NAJS76513147

NAJS76513147

Doświadczenie 9 Pozytywka Experiment 9 Music box

Doświadczenie 10 Kukułka Experiment 10 Cuckoo

Program the cuckoo as you can hear in the clocks when you are knocking out full hours. Use a touch sensor and a buzzer that wins the tune when you press the sensor. You will need note E (0.1 second) and note C (0.4 second) notes. Take a 0.3 second break between the notes and a 0.4 second break after Do. Repeat your sound three times. Zaprogramuj kukułkę taką jaką możesz usłyszeć w zegarach podczas wybijania pełnych godzin. Użyj sensora dotyku i brzęczyka, który wygrywa melodię po wciśnięciu sensora. Będziesz potrzebować nut Mi (0,1 sekundy) i Do (0,4 sekun - dy). Między nutami zrób przerwę 0,3 sekundy, a po Do 0,4 sekundy. Powtórz swój dźwięk trzykrotnie.

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

Programming Time. Zestaw do nauki kodowania i programowania NS 9200 549 zł Doskonale skomponowane pomoce pozwalające wprowadzić dzieci w świat programowania i kodowania. Uroczy Robot poruszający się w każdym kierunku doskonale współgra z matą podłogową, zawie - rającą 100 pól. Klocki Morphun służą do układania sekwencji ruchów, stanowiących element drogi, którąmożna przetestować, używając Ro - bota. Ich funkcjonalność i kolorystyka wspomagają rozwój manualny i koordynację wzrokowo - ruchową dziecka, a zastosowanie pobudza pomysłowość i swobodne eksperymentowanie w celu poszukiwania prawidłowych rozwiązań. Zestaw zawiera również karty pracy do - brane tematycznie do gotowych scenariuszy zajęć z programowania, wykorzystujących zróżnicowane treści edukacyjne dla poszczególnych poziomów edukacyjnych. Kostka do kart pracy wprowadza element losowości i pobudza kreatywność. • w skład zestawu wchodzą: robot, mata podłogowa, 24 karty pracy, kostka do kart pracy, 154 klocki Morphun, 10 scenariuszy lekcji, instrukcja; wiek: 4+

Zestaw robot DOC z klockami do nauki kodowania Morphun NS 9201 239 zł Robot to doskonały towarzysz w rozwijaniu logicznego rozumowania i umiejętności rozwiązywaniaproblemów. Uczy liter, cyfr, kolorów i nazw zwierząt. Komputer robota nauczy wykonywania poleceń programo - wych, przybliża dzieciom aspekty robotyki w przyjemny i twórczy spo - sób. Robot może być zaprogramowany tak, aby wędrować dowolnie lub według poleceń na kartach. Pomaga dziecku rozwijać myślenie logiczne i umiejętności rozwiązywania problemów.Wartości edukacyj - ne: zdolność logicznegomyślenia i obserwacji; znajomości i rozumienia świata; samodzielność; rozwój pamięci, kreatywności i wyobraźni, relacji społecznych, umiejętności manualnych • w zestawie: robot o wym. 10 x 8 x 13 cm, działa na 3 baterie AAA/LR6 nie załączone w zestawie; 30kart do gry; 16dwustronnych karteczek kierunkowych; 154klocki kierunkoweMorphun pozwolą dzieciomukładać sekwencje ruchów i tworzyć pierwsze algorytmy. Możliwość łączenia ich ze sobą eliminuje problem przesuwających się elementów (trzy kolory klocków pozwalają rozróżnić zasto - sowanie: żółte - polecenia; białe - cyfry; niebieskie - operatory kierunkowe i nawiasy do tworzenia zapętleń); dwustronna plansza w postaci puzzli o wym. 94 x 68 cm

Edukacyjny zestaw z robotem i scenariuszami lekcji AJ 7534 1 299 zł Zestaw startowy przeznaczony do nauki programowania i robotyki. Umożliwia realizację i łączenie celów i treści związanych z programo - waniem, sterowaniem robotem, obsługą komputera, zabawą i działa - niami edukacyjnymi.Wyposażonyw różnorodne elementy konstrukcyjne i czujniki, które pozwalają budować realistyczne modele i symulować zastosowanie urządzeń w życiu codziennym np. sygnalizacja świetlna, katapulta, samochód elektryczny, drzwi automatyczne i inne. Zestaw daje możliwość stawiania hipotez, rozwiązywania ich, szukania roz - wiązań i poprawiania błędów – czyli wszystko co potrzebne do pro - gramowania .Zawiera 4 podręczniki komplety scenariuszy.Wkażdym komplecie znajdują się 4 scenariusze, które obejmują następujące za - gadnienia: Drzwi Automatyczne drzwi, Zrób Pokaz Świetlny, Zatrzymaj się i idź jedź, Zrób Samochód-robot. Do zestawu dołączono szcze - gółową ilustrowaną instrukcję obsługi dla ucznia, a także podręcznik dla nauczyciela. Uczniowie mogą pracować niezależnie z zestawem i materiałami dydaktycznymi. Robot może pracować zarówno w trybie

testowym kiedy jest bezpośrednio podłączony do komputera, ale także, po załadowaniu programu do pamięci Studuino, pracuje samodzielnie. Dodatkowo w zestawie znajdują się 24 dwustronne karty pracy. Na re - wersie znajdują się polecenia zaprogramowania robota, a na awersie są gotowe instrukcje jak wykonać dany programam w Studuino wraz z przykładowymzdjęciem robota, który dany programmoże wykonać. Jest to gotowa pomoc edukacyjna zarówno dla uczniów jak i nauczy - cieli. Doskonale sprawdzi się w pracy zadaniowej czy problemowej poprzez stymulowanie do samodzielnego poszukiwania rozwiązań i testowania swoich hipotez. • skład zestawu: kasetka na baterie skrzynka akumulatorowa, silnik serwo serwomotor, sil - nik prądu stałego, platforma open source – Studuino – (oprogramowanie Studuino do po - brania z darmowej domeny), czujnik dotyku, czujnik dźwięku, czujnik światła, czujnik pod - czerwieni, brzęczyk i 3 rodzaje diod LED (czerwona, zielona, niebieska), przewód USB, 5 przewodów do podłączenia czujników, brzęczyka i diod, 42 klocki w rożnych kształtach i ko - lorach, 2 koła, 2 oringi gumowe uszczelki, przyrząd do rozczepiania klocków; wym. pudełka: 28 x 16 x 13 cm; oprogramowanie w języku angielskim; wiek: 8+; wymagania sys - temowe: oprogramowanie: Windows XP (SP3 lub wyższy)/ Vista 7,8, 8.1/10; Mac OS X (10.6 lub wyższy); procesor: Pentium 4, 2 GHz lub wyższy (lub odpo - wiednik) zalecane; pamięć: 256 MG lub więcej; USB: 2.0; rozdzielczość ekranu – XGA (1024 x 768) lub większy

39

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator