Ditt valg 1/2021

Dødshjelp legaliseres stadig

flere steder Tekst: Olav Weyergang-Nielsen

350 millioner mennesker lever i land eller stater der det nå er legalt å hjelpe noen til å avslutte livet. I mange av disse landene er det utformet egne lover som i detalj regulerer hvem som kan hjelpes og på hvilken måte hjel- pen kan ytes, slik det senest i vinter ble vedtatt av det spanske parlamentet. I andre land er det ennå ikke utformet slike lover og forskrifter, men som for eksempel i Tyskland og Østerrike har landenes forfatningsdomstoler vedtatt at forbudet mot å hjelpe noen med å ta sitt eget liv, er i strid med landenes forfatning. Dette gjør at man kan hjelpe, med alle forberedelser på personens uttrykkelige ønske, men det må være slik at det er personen selv som utfø- rer den endelige handlingen. Det er ofte stor motstand mot dette i legekretser, men også her skjer det endringer slik som blant annet i Tyskland (se egen artikkel). Nedenfor er det gjengitt en oversikt over de land og stater som i øyeblikket har åpning for dødshjelp. Det er seriøse debatter og lovforslag på gang i mange nye land og stater, og det er ventet nye vedtak flere steder i løpet av 2021.

Foto: Karolina Grabowska, Pixabay

Verden rundt

USA Oregon Washington Washington DC New Mexico

Australia - 3 stater New Zealand Sveits Nederland Belgia Luxemburg Spania

Vermont Montana

Tyskland Østerike Colombia Canada

California Colorado Hawaii New Jersey Main

”Ja til aktiv dødshjelp” på Facebook Savner du et fora for å delta i diskusjonen om legalisering av aktiv dødshjelp? På Facebook finnes det en side som heter Ja til aktiv dødshjelp. Her kan du selv legge ut synspunkter,

dele lenker fra media og delta i diskusjonen. Velkommen til debatt (eller bare observasjon).

www.facebook.com/ groups/265463540294369

/ 6 /

Made with FlippingBook Digital Publishing Software