somnus nr 3_2018

Dagens utvalg er godt nok til å hjelpe mange pasienter med narkolepsi, sier Steinar Madsen i Legemiddel- verket. (Foto: Legemiddel- verket)

100 000 kroner i året. – De legemidlene som ikke har refu- sjon på blå resept, går det an å søke om individuell stønad for. Men dette er innskjerpet fra nyttår, peker Steinar Madsen på. Wakix er helt nytt på markedet, og i prinsippet skal det ikke gis refusjon før Legemiddelverket har vurdert kostnadene. Likevel er noen i gang med behandlingen. På forskjellige grupper om narkolepsi på sosiale medier er det mange som deler erfa- ringer. Flere forteller at de har prøvd uten å føle at det hjelper. Ingen nye på vei – Det spesielle med Wakix er at det ikke er klassifisert som narkotisk stoff, sier Madsen. Storparten av legemidlene mot narkolepsi er nem- lig i reseptklasse A, det vil si at de er sterkt vanedannende. Wakix er i reseptklasse C, altså ikke vanedan- nende i det hele tatt. De seks legemidlene i tabellen er foreløpig de eneste som er godkjent til å behandle narkolepsi. Det er ingen nye som er i gang med proses- sen for å bli godkjent akkurat nå, for- teller Steinar Madsen. Svensk studie Likevel er det mange forskere for- skjellige steder i verden som arbeider intensivt med å utvikle nye midler mot narkolepsi. I Göteborg, for eksempel. For tre år siden fortalte Somnus hvordan Arvid Carlsson, som fikk nobelprisen i medisin for oppdagelsene sine om signalstoffer i nervesystemet, hadde brukt funnene til å peke på et mulig nytt middel mot narkolepsi. Carlsson døde i sommer, 95 år gammel, men forskningen går videre. – Det drøyer enda et halvt års tid før vi har resultatene fra en studie som pågår, forteller professor Elias Eriksson på Göteborgs universitet. – Inntil vi har dem, har vi besluttet at vi ikke skal gi noen intervjuer om arbeidet, sier Eriksson. Nesespray tar tid Optinose, som arbeider med å utvikle nesesprayen med hypokretin som foreldrene til norske narkolepsiram-

mede tok initiativet til, er også i gang. Det går ikke så raskt som ønsket: Første forsøk med en spray som baserte seg på pulver, var ikke vellykket. Dermed har utviklerne måttet begynne på nytt med en annen type spray. Slikt er ikke noe drama- tisk tilbakeslag i legemiddelforsk- ningens verden, men det betyr at det går litt lenger tid. Bloggeren og forfatteren Julie Flygare forteller om en lang rekke nye, lovende prosjekter. – De mange medisinene er den store beholdningen fra den amerikanske kongressen for søvnmedisin i som- mer. De er på forskjellige trinn i utviklingen, og det er vanskelig å spå hvor fort det vil ta for dem å bli til- gjengelige på markedet, sier hun. – For noen er de kliniske forsøkene i gang, forteller Flygare. Hun trekker

ikke minst frem flere lovende pro- sjekter i Japan. Knut Bronder, søvnekspert og styre- medlem i Søvnforeningen, konstate- rer at Flygare gir en interessant beskrivelse av hvordan det er mye på gang. – Samtidig skriver hun om amerikan- ske forhold. På enkelte ting ligger de foran Europa, på andre ting ligger de bak, understreker han. Wakix – eller pitolisant – er et eksempel der Europa ligger langt foran USA. – Den er tilgjengelig i Norge for per- soner med narkolepsi. Så er det spen- nende med en ny variant med mindre salt – den er så salt at den kan være helt pyton å ta. Dessuten forskes det i Europa på om det kan ha effekt på idiopatisk hypersomni, forteller Knut Bronder.

Færre får akutt hjerteinfarkt Stadig færre får hjerteinfarkt. Det gjelder alle aldersgrupper, viser en analyse fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen for perioden 2001-2014. Den nye analysen viser at antall førstegangstilfeller per 100 000 gikk totalt ned med 29 prosent hos menn og 31 prosent hos kvinner. Tallene gjelder for hele perioden 2001-2014. Den gjennomsnittlige årlige nedgangen var 2,6 og 2,8 prosent for henholdsvis menn og kvinner. Nedgangen var størst etter 2009, og var da henholdsvis 4,5 og 4,7 prosent for menn og kvinner.

25

SOMNUS NR 1 - 2017

Made with FlippingBook HTML5