Van Steensel 60 etappes

Etappe 24, Cior

Richard Scholten: Autodidact!

De levensweg die Richard Scholten heeft bewandeld van abonnementenverkoper naar eigenaar van zijn bedrijf Collectieve Inkoop Organisatie Rijscholen (kortom CIOR) is even logisch als onlogisch. Logisch, omdat zowat alles in zijn leven draait om de sport van het ver- kopen en onlogisch, omdat er een wereld van verschil ligt tussen een boekenabonnement en de verzekering van rijscholen. ‘Ik merkte voor het eerst dat ik iets had met verkopen toen mijn broertje en ik onze vader hielpen met zijn werk als stratenmaker. In zijn vrije uurtjes kluste hij bij met het leggen van sierbestrating voor particulieren. Mijn broertje en ik “opperden” de siertegels: dat is het opsta- pelen van de tegels, zodat onze pa niet zo diep hoefde te bukken. Ondertussen riep ik over de heg naar de buren dat we dit werkje ook voor hen konden doen. Ik was al meteen bezig met een volgende opdracht hahaha. Ik zal een jaar- tje of negen zijn geweest.’ Een school om het “verkoopvak” te leren bestaat in tal van varianten, maar desondanks zijn zowel vriend als vijand het erover eens dat verkopen vooral een mengelmoes is van aangeboren talent en gevoel. Je hebt “het” of je hebt “het” niet. Van kinds af aan heeft Richard, geboren in 1976, “het”.

misschien wel wat ik versta onder verkopen. De verbinding leggen. Vertrouwen winnen.’

‘Mijn neef was werkzaam in de verzekeringen. Ik kwam terecht bij Aetax, dat een toenmalig onderdeel was van Aegon. Ik moest spaarplan- nen verkopen. Dat deden ze tot dan toe door mensen te bellen. Dat vond ik niets. Met mijn ervaring als huis-aan-huis abonnementenver- koper ben ik de boer op gegaan. Had ik mijn auto vol ballonnen en vroeg ik mensen het aan- tal ballonnen te raden. Degene die het goed had, kreeg als bonus 100 gulden op hun nieuwe spaarrekening gestort.’ In 2008 slaat de kredietcrisis toe en de gevolgen ervan zijn direct voelbaar in de branche. De angst, de slechtste raadgever aller tijden in het economische verkeer, regeert bij de klanten. Richard zoekt naarstig naar middelen en plan- nen om nieuwe klanten op een inventieve ma- nier te bereiken. Het creatieve brein van Richard voorziet het commerciële gen van nieuwe bloed en zuurstof: ‘Mijn doelgroep werden jonge volwassenen en rijscholen en vice versa. We vonden de zoge- naamde “afspraakkaartjes” uit voor jonge men- sen die autorijles gingen nemen. Die gebruiken we overigens nog altijd. Op de leskaart worden de lessen en de af te nemen examens bijge- houden. Op de achterkant stond de reclame van ons bedrijf waarop stond dat we bijvoorbeeld 75% no-claim korting gaven. We verzekerden niet alleen de rijscholen, maar keken verder dan onze neus lang was. Uiteindelijk kochten negen van de tien geslaagden een autootje die natuur- lijk ook verzekerd moest worden en zo kwam ik weer bij de mensen thuis en verkocht ik de ver- zekeringen veelal ter plekke waarbij ik het verze- keringspakket van de ouders vaak ook nog onder de loep nam en verkocht ik er vaak ook nog eens andere verzekeringen erbij.’

Richard omschrijft zichzelf als letterlijk een clichépuber, dus niet bepaald een studiebol. Op de mavo-, havo- en vwo- scholengemeenschap komt hij qua niveau wel degelijk mee, maar de echte interesse ontbreekt en zonder interesse geen echte wil. Als alternatief vervolgt Richard op goedbedoeld advies van zijn ouders de Land- en Tuinbouwschool. Hij scoort hoge cijfers, maar het gaat hem allemaal makkelijk af. Te gemakkelijk. ‘Op een vervolgopleiding van de Agrarische School in Breda belde de schoolleiding mijn ouders op: “Zeg, uw zoon had zich toch inge- schreven voor onze school?” “Ja, hoezo?”, antwoordden ze. “Nou hij is er nog geen dag geweest…” hahaha. Zo ging dat ja. Maar ik had best strenge ouders. Geen school, dan werken dus schreef ik mij in bij tal van uitzendbureaus. Zo kwam ik bij de Boekenclub van de ECI terecht. Die zochten een verkoper. Wat gaat ‘ie nóu doen, vroeg mijn vader zich af….’ Target van de verkoopmissie is de verkoop van vier boekabonnementen per dag: twee ’s morgens en twee ’s middags. Het gaat Richard zo gemakkelijk af dat hij er al vaak vier ’s och- tends afsluit waardoor hij ’s middags lekker kan genieten van het zonnetje. De twee magische woorden “ultieme vrijheid” vallen. Richard voelt zich als een vis in het water en wordt binnen de kortste keren één van de topverkopers van de ECI, maar ook nu slaat de duivel van de verveling toe. Richard wil wat anders, Richard wil graag meer, Richard wil graag meer van wat anders.

Maar wat is dat “het” eigenlijk?

‘Er zijn inderdaad wat tools die te leren zijn. Maar uiteindelijk moet het een beetje vanzelf gaan. Op jonge leeftijd wilde ik cabaretier worden. Youp van ’t Hek was mijn idool. Ik schreef tekstjes, verzon grappen en speelde toen al met taal. Je kunt zoveel met woorden. Het overbrengen van een grap, van een idee, is

Etappe 24

Rotterdam-Barendrecht | 12 april 2022

Start

Prins Pieter Christiaanstraat 61, Rotterdam | Van Steensel Assurantiën

Finishplaats

Deventerseweg 2, Barendrecht CIOR

Etappewinnaar Richard Scholten

102

103

Made with FlippingBook flipbook maker