Van Steensel 60 etappes

voor Regionaal Overleg Acute Zorgketen. In het speelveld van patiënt, acute zorg en beschik- baarheid van IC bedden heeft het ROAZ een spilfunctie.’ Het maakt het beeld compleet van de inventieve intensivist Han Meeder, maar de vraag is en blijft waar die buitengewone passie voor de (ambulante) zorg voor de medemens vandaan komt. Han komt met een verrassend antwoord: ‘Dat kwam eigenlijk door mijn zus en dat zit zo: mijn vader was een ondernemer en had een eigen sportwinkel, Meeder Sport in Spijkenisse. Mede daardoor was ik als jochie heel sportief – als tennisser schopte ik het tot de bondstrainingen. Na de middelbare school ging ik de heao doen, ik was als scholier én als student honderd procent alfa, en het was de bedoeling dat ik te zijner tijd de winkel van mijn vader zou gaan overnemen, maar daar had ik

weinig zin in. De heao vond ik niks aan, veel te veel boekhouden! Nu was mijn zus als enige van de familie werkzaam in de zorg. Zij sprak daar met heel veel passie over en zij maakte me enthousiast. Omdat scheikunde en natuur- kunde vereiste vakken waren voor de studie geneeskunde, ging ik die vakken studeren aan de LOI. Ik haalde redelijk hoge cijfers waardoor ik meteen werd ingeloot. Die zorgkant van mij? Die komt ongetwijfeld van mijn moederskant… zij was een heel zorgzame vrouw…’ Hans karakter laat zich prachtig uitkristalliseren: de vindingrijke ondernemersgeest heeft hij aan zijn vader te danken, terwijl de zorgzame aard van Han kan worden verklaard aan de hand van zijn moeders DNA. In dit genetische lot ligt tevens de link met zijn samenwerking met Van Steensel Assurantiën, want de inventieve inten- sivist Han sluit af met een wonderbaarlijke

nominale toevalligheid:

‘Dat zit zo: mijn vader, Han Meeder Sr., had zijn sportwinkel verzekerd bij zíjn zwager Jaap Meder en Kees heeft indertijd de portefeuille van Jaap overgenomen. Dennis Meder, die bij Kees werkt, is Jaaps zoon en daarmee dus mijn volle neef… onze moeders zijn zussen van elkaar! De moeder van Dennis is dus getrouwd met Jaap Meder, geschreven met één e, terwijl mijn moeder is getrouwd met Han Meeder, geschreven met twee e’s! Ach, een klinker meer of minder…’ Automatisch trekt de voorpagina van het sportkatern de gelijktijdige aandacht van ons drieën waarop Kees grapt: ‘Die Mathieu van der Poel… die wist dit weekend bij Parijs-Roubaix ook al wel raad met klinkers hahaha…’

176

177

Made with FlippingBook flipbook maker