Van Steensel 60 etappes

en houvast. Die zogenaamd zachte kant van dit werk trekt me aan. Wat ik daarmee bedoel? Dat je dezelfde cijfers op verschillende manieren kunt vertalen naar je klanten. De diversiteit van ons klantenbestand is groot. De ene onderne- mer wil tot op de komma uitgelegd krijgen hoe het precies zit. Voor de andere ondernemer moet je vaktermen juist vermijden en moet je je beperken tot de hoofdlijnen. In algemene zin moet de ondernemer zich vertrouwd genoeg voelen om zijn of haar vragen te dúrven stellen. Domme vragen bestaan niet.’ Cijfers zijn dus meer dan cijfers. De duiding van cijfers maakt het maatwerk. Uiteindelijk is het klantvriendelijkheidscijfer allesbepalend. Voor Annemieke, Thomas en voor Kees. Zij vormen zes handen op één buik, die van de klant. ‘Ik begon hier in 1998 op zeventienjarige leeftijd. Als stagiaire. Ik had mijn HBO studie Accountancy afgerond.

Om voor een titel in aanmerking te komen moest je bij een erkend accountantskantoor hebben gewerkt. Maar ik voelde me zó thuis bij Mondt... ik zag eigenlijk geen reden om er weg te gaan. Jacques Mondt is hier in 1991 begon- nen als Mondt Administraties, een eenmans- zaak. Na dik tien jaar waren we zo gegroeid dat we ervoor kozen om het bedrijf om te zetten naar een B.V.’ En zo ziet Mondt Adviesgroep B.V. in 2003 het levenslicht. Twee jaar later wordt Annemieke mede-eigenaar. Ze is dan slechts 24 jaar “oud”: ‘Ik voel me hier nog altijd als een vis in het water. Ik zit graag letterlijk met ondernemers aan tafel. Bij een groot accountantskantoor had ik ooit drie maanden stage gelopen. Ik had in die perio- de geen klant gezien. Niets voor mij. Dat voelde ik meteen. Ook Jacques was, is, een mensen- mens. Het paste gewoon allemaal. Zelfs mijn moeder heeft nog dertien jaar voor ons gewerkt. Zegt toch genoeg?’ Het verhaal van Annemieke loopt vrijwel ana- loog aan dat van Thomas Rops die sinds 2013 in dienst is bij Mondt Adviesgroep waarvan hij vijf jaar later, we schrijven 2018, mede-eigenaar werd. Annemieke hierover: ‘Ik had graag iemand naast me die bij me zou passen, maar die tegelijkertijd ánders was dan ik. Ik werk heel gestructureerd zoals ik al zei. Dat heeft Thomas minder.’ Waarop de 29-jarige Thomas aanvult: ‘Ik zie mijzelf als een mini-versie van Annemieke hahaha. Eigenlijk hebben we dezelfde achter- grond. Ik had de opleiding Accountancy gedaan op de Hogeschool in Rotterdam. Via wijlen schoonmaakster Lenny die hier in dienst was, zij was de moeder van een vriend van school, kwam ik bij Mondt terecht. En vanaf hier kan je het verhaal van Annemieke echt copy-pasten hahaha. Ik houd ervan om de vertaalslag te maken van cijfers en van specifieke wetgeving, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsrecht en salariëring, naar de klant.’

Mondt en Van Steensel lijken voor elkaar geboren, al is een hevige brand een akelige manier om daar in de praktijk achter te komen. Kees van Steensel: ‘Gelukkig hebben we niet al te vaak brandschades van dergelijke omvang gehad. Dit was wel even een binnenkomertje ja…’ Annemieke: ‘Er was echt één belletje nodig en jullie Peter Dane stond al op de stoep. Hij was er bij wijze van spreken nog eerder dan de brand- weer zelf hahaha…’

Kees: ‘Maar dat móet ook!’

“Peter Dane was hier bij wijze van spreken eerder dan de brandweer!”

Thomas: ‘De snelheid van handelen van Van Steensel staat ook mij nog bij. Ze vroegen meteen of we alternatieve kantoorruimte nodig hadden. Dat hoefde gelukkig niet, maar de dag erop stond wel een schoonmaakploeg klaar om de boel op te ruimen. Dus de hulp ging verder dan een computer vervangen of een blik verf en een kwast om een muur opnieuw te schilderen.’ Annemiek: ‘We hebben zoveel hulp gekregen. Thomas bekommerde zich over alle lopende werkzaamheden zodat onze klanten geen hinder zouden ondervinden van de brand. Onze medewerkers hielpen zonder morren mee om de boel weer vlot te trekken en ook mijn ouders en schoonouders kwamen avond na avond helpen. Ik weet nog dat mijn vader en schoon- vader tot in detail hadden geïnventariseerd wat beschadigd was. Daarna hebben we van de nood maar een deugd gemaakt door alle muren opnieuw te schilderen.’

Zowel Annemieke als Thomas blonken op school uit in de vakken wiskunde, economie I en econo- mie II. Becijfering zit in hun DNA. Gevraagd naar het verschil tussen de twee, die móet er immers zijn, zegt Thomas dat Annemieke structuur aan- brengt en dat hij structuur toepast. Beiden stre- ven naar kwaliteit in hun werk. Daaraan wordt voortdurend gewerkt, waarbij klantgerichtheid altijd en overal leidend moet zijn. Het contact met Van Steensel Assurantiën da- teert van 2017 als Vanessa de Baan-Raaphorst, managementassistent annex kwaliteitsmanager van Van Steensel Assurantiën, in de business- club van Vlaardingen in contact raakt met Jacques Mondt. De bedrijven hebben een soort- gelijk DNA: het belang van de klant staat voorop, de lijnen zijn kort en direct. ‘Tim de Jager is onze adviseur.

Dat werkt prettig, hij kent inmiddels alle ins en outs van ons bedrijf’, aldus Annemieke.

Uit de brand helpen. Onbewust bewust is dat bij Van Steensel Assurantiën een spreekwoord.

60

61

Made with FlippingBook flipbook maker