Næstved - Andragende angående el- og gasrationer, 1945

i J uhj C j U

Kronprinsessegade 36 KøbenhavnK Telefon: Central 612

i.c.

22. August 1945.

*iTT;v.. cferi'

H. P.

Ank.E23.AUG.45

!:> Fu i.'.i .

.

...

JF/EJ/Afv.

Udvalget for kommunale Virksomheder, N æ s t v e d . Ang. Demonstration den 29/8, Axelhus, Næstved. Arr. 660. ________________________ Under Henvisning til behagelig Telefonsamtale af 21. ds. ansøger vi herved om en ekstra Tildeling af 2 KV/T til Brug for ovennævnte Demonstration, hvis Formaal bl.a. er at lære Husmødrene at klare Syltespørgsmaalene med mindst muligt Brændsel. Med Hilsen TØRSLEFFS HUSMODER SERVICE

ohn Fridthjof forretningsfører

Made with FlippingBook - Online magazine maker