Næstved - Andragende angående el- og gasrationer, 1945

N & i> i; V' ."j

2 Anledning af Deres Andragende &.fo-,?9* ^ W ^ ^ e r har Udvalget ander Hensyn t ',1 BsstenuaeXserne i Handelsministeriets Bekendtgørelse og Cirkulære a" 27/1 194-5* fastsat Deres Batløn af Elektricitet til^ -l?9,m* i?r v J ^ ned- 3 o o » c o o ? o w o « - ’* o ø o o o ? > ® ‘> o o o « , o o » * » OøS t*A.X•' •>o rt cø'joc'oo nouo^^^ooo'konoV^Ot toonOB - o 0 0 <>.- p. o 3 .5 0 * o r*s o <*«aOo o o o a o * 0 0 O O C • O tv ■* 9 O O » C O O 3 O idet tilføjes0 at denne Rs/'von kun kan betragtes som rent midlertidig og at dens dersom Forholdene kræver déet9 r.ae.rsomhelst kar forventes nedsat - P U, V, o O e o o « o o r n o r o > c ? o o •*■ f o c o o o ** e • o ■* o 3 c y o r < S C * C O * O © * t t U O © 0 ; 9 0 '> O » e * # O Ø O t >0 :>© » d C O f* ■?

Herrer Larsen & Sørensen, Blikkenslagerfirma, Amtmandsgade 5, Næstved..

Made with FlippingBook - Online magazine maker