Næstved - Andragende angående el- og gasrationer, 1945

/O-* V>J3\Ws>Å^ c^sÅ^XvSs^- a X AS^vsw \ » \ c S ^ y W ; 'W\X^&J&^v /< 5 ,^ >^ S 4

C iH ^ O ^ ^ J v lv v O J ^ O w

\f ^ L > 5 ( O l\> A .

V.

(^'^V /NTs/^X -^s/X^vCs-^^JvCSs^^^X_ ^

s Ufc V v . \-*\. rJ NKRUV^VVVO^.

vV °S\ ^

^/Ns^A. S a t s e n 6 c Ø ø r ø t ø e u QSftffensIagetfirtna i^Tcesfcoeb - S 'e le fo rt J 5 4 - T / A

A e é j f ø T . j f a f y * * & t * t é # & / & ‘ / C * / o '

Made with FlippingBook - Online magazine maker